Dokument & lagar (18 träffar)

Proposition 2007/08:157

Regeringens proposition 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens Prop. militära insats i Tchad och Centralafrikanska 2007/08:157 republiken Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:157 (pdf, 120 kB)

Proposition 2007/08:112

Regeringens proposition 2007/08:112 Två nya specialskolor utvidgning av specialskolans Prop. målgrupp 2007/08:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2007/08:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:112 (pdf, 228 kB)

Proposition 2007/08:74

Regeringens proposition 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt Prop. förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och 2007/08:74 vistelse i forskningssyfte Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: 2007/08:UbU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2007/08:74 (pdf, 713 kB)

Proposition 2007/08:50

Regeringens proposition 2007/08:50 Nya skolmyndigheter Prop. 2007/08:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i skollagen 1985:1100ett antal


Utskottsberedning: 2007/08:UbU13
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:50 (pdf, 359 kB)

Proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudget för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FiU4 2007/08:FiU5 2007/08:FöU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SfU2 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2 2007/08:UU1 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2007/08:1 (pdf, 4580 kB)

Proposition 2007/08:44

Regeringens proposition 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m. Prop. 2007/08:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2007 Maud Olofsson Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om förändringar i lagen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2007/08:44 (pdf, 430 kB)

Proposition 2007/08:28

Regeringens proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, Prop. skola och skolbarnsomsorg 2007/08:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 2007 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:28 (pdf, 169 kB)

Proposition 2007/08:14

Regeringens proposition 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära Prop. insats i Tchad och Centralafrikanska republiken 2007/08:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:14 (pdf, 181 kB)

Proposition 2007/08:7

Regeringens proposition 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Prop. Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande 2007/08:7 insats i Darfur Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:7 (pdf, 79 kB)

urd 1998/99:URD2

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1998/99:URD2 UTBILDNINGSUTSKOTTET Pedagogisk utbildning för högskolans lärare o Undervisningen om alkohol, narkotika och tobak ANT i skolan RIKSDAGENS UTBILDNINGSUTSKOTT Utbildningsutskottet beslutade i maj 1998 att uppdra åt sitt kansli att i uppföljningssyfte granska universitetens och

1999-01-01

urd 1998/99:URD2 (pdf, 213 kB)

Skrivelse 1998/99:121

Regeringens skrivelse 1998/99:121 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning samverkan, ansvar och utveckling Skr. 1998/99:121 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1999/2000:UbU6 Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:110

Regeringens proposition 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Prop. 1998/99:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs förslag som innebär en utveckling av innehåll


Utskottsberedning: ----1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:105

Regeringens proposition 1998/99:105 Elever med funktionshinder ansvar för utbildning och stöd Prop. 1998/99:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar i propositionen förslag om vilka uppgifter staten


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen beskrivs de senaste årens utveckling i omvärlden


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1998/99:45

Regeringens proposition 1998/99:45 Fristående förskoleklass Prop. 1998/99:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 februari 1999 Lena Hjelm-Wallén Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att utbildning som motsvarar


Utskottsberedning: --1998/99:UbU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation