Dokument & lagar (183 träffar)

Motion 1998/99:Kr41 av Agneta Brendt (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr41 av Agneta Brendt s med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål I juni 1994 bemyndigades chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda vissa frågor om kulturminnesskydd m.m. Utredningen antog namnet Kulturarvsutredningen.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr40 av Birgitta Sellén och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr40 av Birgitta Sellén och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Det är välkommet att regeringen nu föreslår ett utökat skydd för kulturföremål. Det är emellertid av stor vikt att detta skydd också omfattar det som kan beskrivas


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr39 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr39 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Kulturmiljöverksamhetens mål och inriktning Enligt kulturminneslagen är skyddet och vården av vår byggda och odlade miljö en viktig nationell angelägenhet. Kristdemokraterna delar


Utskottsberedning: -------1999/2000:KrU11 1999/2000:KrU6 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr38 av Charlotta L Bjälkebring (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr38 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Mål för kulturmiljöarbetet Mellan lokalsamhället, den kultur som formar dess identitet och människorna som bor där finns ett livsviktigt, dynamiskt förhållande. I vår


Utskottsberedning: -----1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr37 av Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr37 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Moderata utgångspunkter En viktig statlig uppgift på kulturområdet är att skydda och bevara värdefull kulturmiljö. Detta gäller både landskapsvård och bebyggelse. På många


Utskottsberedning: ------------1999/2000:KrU13 1999/2000:KrU6 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr36 av Birger Schlaug (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr36 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Miljöpartiet de gröna föreslår att rösträttsåldern sänks till 16 år i val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Vi anser det inte motiverat


Utskottsberedning: ---1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr35 av Karin Pilsäter och Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr35 av Karin Pilsäter och Johan Pehrson fp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Inflytande för alla Det är bra att en självständig paraplyorganisation LSU ges möjlighet att fristående kartlägga ungdomars möjlighet


Utskottsberedning: ---1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr34 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr34 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Det är med tillfredsställelse vi ser att regeringen tar ett samlat grepp över ungdomars situation och sätter fokus på demokrati, rättvisa och framtidstro.


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr33 av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr33 av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Liberal ungdomspolitik En liberal ungdomspolitik syftar till att ge ungdomar möjlighet att utvecklas utifrån sina egna villkor.


Utskottsberedning: ------------1999/2000:KrU3 1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr32 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr32 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Ungdomar är mer kapabla än vad regeringen tror Ungdomspolitiken borde i högre grad ta sin utgångspunkt i att ungdomar vill och är kapabla att


Utskottsberedning: --------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr31 av Elisabeth Fleetwood (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Innehåll Propositionens innehåll 24 Moderata utgångspunkter 24 Ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro 25 Ungdomar på arbetsmarknaden


Utskottsberedning: ------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr30 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr30 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Propositionens innehåll I propositionen föreslår regeringen att de tidigare riktlinjerna för ungdomspolitiken ersätts med tre övergripande mål.


Utskottsberedning: ---------------1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr29 av Gun Hellsvik (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr29 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Insatser mot drogmissbruk Kampen mot narkotika måste bedrivas på bred front. Detta innebär att ökade satsningar måste till för att förhindra att


Utskottsberedning: ----1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:U13 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo 1 Inledning och sammanfattning På tröskeln till 2000-talet är Europa i krig. Det är en politisk och humanitär katastrof. Europas 1900-tal har förpestats av kommunism och förvänd


Utskottsberedning: -------1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades


Utskottsberedning: ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:U11 av Birger Schlaug m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Vi delar regeringens slutsatser vad gäller ett svenskt bidrag till en internationell fredsstyrka i Kosovo, efter en vapenvila eller en fredsöverenskommelse och efter ett beslut av


Utskottsberedning: -----1998/99:UFöU2 1999/2000:SfU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr28 av Dan Kihlström (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr28 av Dan Kihlström m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Inledning Det är nästan 30 år sedan statens stöd till idrotten var föremål för en genomgripande prövning och analys. Propositionen inleds därför med


Utskottsberedning: -------1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr27 av Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr27 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Inledning Idrottsrörelsen är vår största och mest livskraftiga folkrörelse med mer än tre miljoner medlemmar. Mer än två tredjedelar av alla barn


Utskottsberedning: ---------1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr26 av Lennart Kollmats (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr26 av Lennart Kollmats m.fl. fp med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Idrotten kärnan i det ideella Sverige Inledning Folkpartiet noterar inledningsvis med tillfredsställelse att regeringen också framöver vill


Utskottsberedning: --------1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Kr25 av Kent Olsson och Roy Hansson (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Kr25 av Kent Olsson och Roy Hansson m med anledning av prop. 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Ett stort antal rapporter har under senare år visat på en oroande utveckling vad gäller barns och ungdomars fysiska aktivitet. Samtidigt som


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation