Dokument & lagar (22 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:0

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08 Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har under 2007/08 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2008-09-05

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum 2008-06-05 Tid 11.00 11.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Urban Ahlin s öppnade sammanträdet. 2 Föredragning Representanter från UD, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten informerade om den fortsatta

2008-06-05

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:15

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum 2008-05-22 Tid 14.0014.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:14. 3 Mottagande av motioner Utskottet beslutade

2008-05-22

Proposition 2007/08:157

Regeringens proposition 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens Prop. militära insats i Tchad och Centralafrikanska 2007/08:157 republiken Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:157 (pdf, 120 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:14

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum 2008-05-13 Tid 13.00 13.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:13. 3 Granskning Utskottet granskade utkast till

2008-05-13

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:13

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum 2008-05-08 Tid 13.00 13.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:12. 3 Granskning Utskottet granskade utkast till

2008-05-08

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum 2008-04-22 Tid 13.00 13.25 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:11. 3 Kanslianmälningar Meddelades att Carin Runeson

2008-04-22

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum 2008-02-14 Tid 10.45 12.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage, statssekreterare Håkan Jevrell och generallöjtnant

2008-02-14

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:10

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum 2007-12-06 Tid 09.00 09.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:9. 3 Mottagande av motionsyrkande Mottogs motion

2007-12-06

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum 2007-11-29 Tid 09.00 09.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:8. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att regeringen

2007-11-29

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:8

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum 2007-11-22 Tid 09.00 10.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Föredragning ÖB, general Håkan Syrén, redogjorde för läget inom den nordiska stridsgruppen, NBG Nordic

2007-11-22

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:7

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum 2007-11-20 Tid 10.30 11.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD, samt statssekreteraren Håkan Jevrell, Fö, m.fl. informerade om

2007-11-20

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:6

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum 2007-11-15 Tid 09.30-10.00 14.00-14.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:5. 3 Kanslianmälningar Anmäldes förslag

2007-11-15

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum 2007-11-13 Tid 10.30 10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:4. 3 Kanslianmälning Anmäldes att behandlingen

2007-11-13

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum 2007-11-01 Tid 09.00 10.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Föredragning Representanter från UD kabinettsekreterare Frank Belfrage m.fl.Försvarsdepartementet statssekreterare

2007-11-01

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:3

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum 2007-10-25 Tid 09.00 09.15 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:2. 3 Överläggning Fortsatt granskning av förslag

2007-10-25

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum 2007-10-23 Tid 10.30 11.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Urban Ahlin s öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:1. 3 Kanslianmälningar Beslutades att reservtiden

2007-10-23

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2007/08:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:1 Konstituerande sammanträde Datum 2007-10-18 Tid 09.00 10.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Holger Gustafsson kdsom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet. 2 Upprop

2007-10-18

Proposition 2007/08:14

Regeringens proposition 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära Prop. insats i Tchad och Centralafrikanska republiken 2007/08:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:14 (pdf, 181 kB)

Proposition 2007/08:7

Regeringens proposition 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Prop. Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande 2007/08:7 insats i Darfur Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:7 (pdf, 79 kB)
Paginering