Dokument & lagar (105 242 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-09-23

Föredragningslista 2020/21:13

Föredragningslista 2020/21:13 Onsdagen den 23 september 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Avsägelser 1 Sultan Kayhan S som suppleant i skatteutskottet 2 Anders Österberg S som suppleant i utrikesutskottet 3 Denis Begic S som suppleant i trafikutskottet Anmälan om kompletteringsval 4 Sultan Kayhan

2020-09-23

Föredragningslista 2020/21:13 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2020/21:13 (pdf, 116 kB)

Proposition 2020/21:12

Särskilt investeringsutrymme för

Sista motionsdag: 2020-10-07

Proposition 2020/21:11

Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör

Sista motionsdag: 2020-10-07

Skriftlig fråga 2020/21:85 av Mats Nordberg (SD)

Fråga 2020/21:85 Valet i Belarus av Mats Nordberg SD till Utrikesminister Ann Linde S Situationen i Belarus är allvarlig och förvärras nu dag för dag. Ända sedan presidentvalet, med dess arresteringar av politiska huvudmotståndare, frånvaro av internationella valinspektörer och en rösträkning som har kritiserats från

Inlämnad: 2020-09-21 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:85 av Mats Nordberg (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:84 av Johan Forssell (M)

Fråga 2020/21:84 Deltagande i kriminella gäng av Johan Forssell M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Moderaterna föreslår att det införs ett straffrättsligt förbud mot att delta i eller att ha samröre med en kriminell organisation. Det skulle leda till att fler gängmedlemmar döms till fängelsestraff

Inlämnad: 2020-09-21 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:84 av Johan Forssell (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:83 av Annika Qarlsson (C)

Fråga 2020/21:83 Enklare av- och påställning av husbilar av Annika Qarlsson C till Finansminister Magdalena Andersson S Jag har tidigare ställt frågor om möjligheten att enklare och för kortare tid ställa av och på husbilar. Husbilar skiljer sig från andra lätta fordon då de nästan uteslutande används som fritidsfordon

Inlämnad: 2020-09-21 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:83 av Annika Qarlsson (C) (pdf, 88 kB)

Föredragningslista 2020/21:12

Föredragningslista 2020/21:12 Tisdagen den 22 september 2020 Kl. 13.00 Interpellationssvar Avsägelser 1 Per Ramhorn SD som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober 2 Björn Söder SD som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 oktober Anmälan om kompletteringsval 3 Henrik Vinge SD som ledamot i riksdagsstyrelsen

2020-09-22

Föredragningslista 2020/21:12 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2020/21:12 (pdf, 121 kB)

Proposition 2020/21:2

Höständringsbudget för


Utskottsberedning: 2020/21:FiU11
Sista motionsdag: 2020-10-06

Proposition 2020/21:1

Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2021 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen 2011:203Se bifogat dokument PDF för hela innehållet.


Utskottsberedning: AU FöU JuU KrU KU NU SfU SkU SoU TU UU 2020/21:CU1 2020/21:FiU1 2020/21:FiU2 2020/21:FiU3 2020/21:FiU4 2020/21:FiU5 2020/21:MJU1 2020/21:MJU2 2020/21:UbU1 2020/21:UbU2
Sista motionsdag: 2020-10-06

Proposition 2020/21:1 (pdf, 37989 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:82 av Gudrun Brunegård (KD)

Fråga 2020/21:82 Kränkningar mot elever med religiös tro av Gudrun Brunegård KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Skolan har ett uttalat uppdrag att främja likabehandling. På Skolverkets Lärportalen del 5. Normer, normmedvetenhet och normkritik talas om att normkritiska perspektiv kan vara ett stöd och ge skolpersonal

Inlämnad: 2020-09-21 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:82 av Gudrun Brunegård (KD) (pdf, 131 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:81 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2020/21:81 Förebyggande sjukpenning för gravida av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Fredagen den 18 september skrev Arbetsmiljöverket på sin hemsida: Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att de exponeras för det nya coronaviruset. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter ett

Inlämnad: 2020-09-18 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:81 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:80 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:80 Nationellt kunskapscentrum för frågor rörande Kina av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Utrikespolitiska institutet UI rekryterar nu chef för det nya kunskapscentrum för frågor rörande Kina som ska inrättas som en separat och oberoende funktion vid UI. Moderaterna har tidigare lyft fram

Inlämnad: 2020-09-18 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:80 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:79 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2020/21:79 Kärnkraftverk i Belarus av Margareta Cederfelt M till Utrikesminister Ann Linde S Lukasjenko har aviserat att Belarus avser att öppna ett kärnkraftverk på gränsen till Litauen den 7 november. Beskedet har föranlett de sex länderna Estland, Grekland, Italien Lettland, Litauen och Polen att skicka ett gemensamt

Inlämnad: 2020-09-18 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:79 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 88 kB)

Föredragningslista 2020/21:11

Föredragningslista 2020/21:11 Måndagen den 21 september 2020 Kl. 13.00 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 1 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Meddelande om frågestund 2 Torsdagen den 24 september kl. 14.00

2020-09-21

Föredragningslista 2020/21:11 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2020/21:11 (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:78 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:78 Öronmärkta resursförstärkningar till skolan av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Anna Ekström S Norra Botkyrka i Stockholms län pekas ut av polisen som ett särskilt utsatt område. Det var här en tolvårig flicka tragiskt sköts ihjäl för en liten tid sedan. Här har polisen fått extra resurser

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:78 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:77 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:77 Kostnader för nya kraftledningar i stamnätet av Mikael Larsson C till Statsrådet Anders Ygeman S Investeringar i ett robust och säkert elnät är oerhört viktigt. I dag sker planering av nya kraftledningar i stamnätet på en del håll i landet. Till stor del handlar det om att öka överföringskapaciteten i

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:77 av Mikael Larsson (C) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:76 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:76 Samförläggning av infrastruktur och elledningar av Mikael Larsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Behovet av att utveckla infrastrukturen med vägar och järnvägar men också med exempelvis elledningar finns över hela landet. En bra infrastruktur är viktig för hela landet och inte minst för

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:76 av Mikael Larsson (C) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:75 av Mikael Larsson (C)

Fråga 2020/21:75 Överklagande av beslut om skyddsjakt på varg av Mikael Larsson C till Statsrådet Jennie Nilsson S Länsstyrelsen har i Halland beslutat om skyddsjakt på varg i delar av Kungsbacka och Varbergs kommuner. För ett tag sedan beviljade också Länsstyrelsen i Jönköpings län skyddsjakt på varg. Båda besluten har

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:75 av Mikael Larsson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:74 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:74 Handel med sälprodukter av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Anna Hallberg S I näringsutskottets betänkande 2019/20:NU15 bifölls motion 2019/20:1362, där beslutet även i riksdagen också bifölls. Det handlar om att Sverige bör driva frågan att få ett handelstillstånd i EU för handel med sälprodukter

Inlämnad: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-30 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:74 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 78 kB)