Dokument & lagar (361 träffar)

Motion 2012/13:U340 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U340 av Peter Rådberg m.fl. MP Samma regelverk för export av försvarsmateriel och export av försvarsrelaterade konsulttjänster MP3112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att export av försvarsrelaterade konsulttjänster


Utskottsberedning: 2012/13:UU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U340 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U339 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U339 av Julia Kronlid m.fl. SD Förföljelser av kristna SD322 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar i syfte att stödja utsatta och förföljda kristna samt för att fästa


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U339 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U338 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U338 av Bodil Ceballos m.fl. MP Motköp vid vapenexport MP1408 Sammanfattning För att få internationella vapenaffärer i hamn använder ofta vapenindustrin sig av omfattande motköpsaffärer så kallade offsetaffärer. Offsetaffärer tillämpas företrädesvis när det gäller just krigsmateriel och


Utskottsberedning: 2012/13:UU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:U338 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 80 kB)

Motion 2012/13:U334 av Karin Nilsson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:U334 av Karin Nilsson C Ursprungsmärkning av varor C489 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ursprungsmärkning av varor från ockuperad mark enligt internationell rätt. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U334 av Karin Nilsson (C) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:U333 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U333 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid SD Karenfolket SD307 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar i syfte att stödja karenfolkets strävanden efter ökad autonomi


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U333 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:U330 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U330 av Anita Brodén FP Mänskliga rättigheter och demokratisering i Nordafrika och Mellanöstern FP837 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av fortsatt stöd för att den spirande demokratiseringsvågen i Nordafrika


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:U330 av Anita Brodén (FP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. KD, FP, MP, C Stärkt nordiskt samarbete KD405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U329 av Anders Andersson m.fl. (KD, FP, MP, C) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde KD, C Uigurernas situation KD402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga fri- och


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. FP, KD, C Fortsatt demokratiutveckling i Burma FP0002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att det internationella samfundet ska driva på en demokratisk utveckling,


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U326 av Roger Haddad m.fl. (FP, KD, C) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. S Miljörisker på Kolahalvön och i Barentsområdet S9178 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljöriskerna på Kolahalvön och i Barentsområdet. Motivering Bevakning och åtgärder med anledning


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U320 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. S Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd S29003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund International AB på 400 000 000 kronor under 2013 dessa medel ska kvarstå i anslaget 1:1 och användas till tillväxt-


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:U315 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U315 av Annika Lillemets m.fl. MP Sociala trygghetssystem och transfereringar i svenskt bistånd MP2518 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svenskt internationellt bistånd i högre grad och genom långsiktigt samarbete


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U315 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:U310 av Shadiye Heydari m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U310 av Shadiye Heydari m.fl. S Erkännande av Al-Anfal-kampanjen i irakiska Kurdistan som ett folkmord S9183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Al-Anfal-kampanjen som folkmord. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U310 av Shadiye Heydari m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Ny handlingsplan för resolution 1325 S9182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handlingsplanen för resolution 1325. Motivering FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 2000 uppmanar FN:s


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U309 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S29002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Utvecklingspolitik 11 2.1 Inledning 11 2.2 Utgångspunkter och resultatmål 12 2.3 Politik för global utveckling 13 2.4 Fattigdomsbekämpning, jobb och tillväxt 14


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2012/13:UU10 2012/13:UU11 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2012/13:UU3 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:KU18 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (98 yrkanden): 98 avslag

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 523 kB)

Motion 2012/13:U304 av Isabella Jernbeck (M)

Motion till riksdagen 2012/13:U304 av Isabella Jernbeck M Sverige och Nato M1404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett framtida svenskt Natomedlemskap. Motivering Senaste året har rapporter om att Ryssland


Utskottsberedning: 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U304 av Isabella Jernbeck (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:U303 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U303 av Barbro Westerholm FP Rätten till sexuell och reproduktiv hälsa FP102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges internationella utvecklingspolitik för säkra aborter och minskad mödradödlighet. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U303 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:U296 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U296 av Emma Henriksson KD Det svenska utvecklingssamarbetet KD638 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det svenska utvecklingssamarbetet även i fortsättningen bör ha främjandet av de mänskliga fri- och rättigheterna


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:U296 av Emma Henriksson (KD) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:U295 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U295 av Caroline Szyber KD Kurdernas situation KD655 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige även framgent bör verka för, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, att lyfta fram frågan om kurdernas

2012-10-05

Motion 2012/13:U295 av Caroline Szyber (KD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson KD Handel för utveckling KD751 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt och europeiskt handelssamarbete för utveckling. Motivering Utvecklingen i världen har under de tre senaste decennierna

2012-10-05

Motion 2012/13:U294 av Mikael Oscarsson (KD) (doc, 58 kB)