Dokument & lagar (16 träffar)

Motion 2012/13:U281 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U281 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd V295 Sammanfattning Regeringens förslag till budget uppfyller formellt enprocentsmålet för svenskt utvecklingssamarbete. Dock har regeringen, precis som tidigare år, gjort avräkningar på biståndet för att bl.a. finansiera


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:U281 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd SD221 Innehållsförteckning Ett bistånd för fattiga, mot fattigdom 3 Sverigedemokraternas tematiska prioriteringar i biståndet 4 Humanitärt bistånd 4 Vatten och sanitet 5 Jordbruksutveckling, skogsbruk


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 105 kB)

Motion 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Flykting- och migrationspolitik V287 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Varför drivs människor på flykt 7 4.1 Riktiga flyktingar 7 5 FN:s flyktingkommissariats finansiering och mandat 8 6 Utvecklingen i Europeiska


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:UU15 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 45 avslag

Motion 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 199 kB)

Motion 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling V296 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 PGU och millenniemålen 5 5 En solidarisk biståndspolitik 6 6 En feministisk biståndspolitik 7 6.1 En


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 119 kB)

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa inför Doha och dess efterföljare V559 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Klimat, klass och kön 7


Utskottsberedning: 2012/13:FiU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU11 2012/13:MJU8 2012/13:NU13 2012/13:NU14 2012/13:NU21 2012/13:UU13 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 32 avslag

Motion 2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 191 kB)

Motion 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kollektivavtal, likabehandling och rent spel V505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Stärkt skydd för fackliga rättigheter 4 3.1 Riv upp Lex Laval och tillsätt en parlamentarisk utredning 6 3.2 Juridiskt bindande socialt protokoll 7


Utskottsberedning: 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:SfU7 2012/13:SkU16 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Sf207 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 108 kB)

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Varför drivs människor på flykt 6 4.1 Vapenexport 6 4.2 Konkurrens om råvaror 8 4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 8 4.4 Riktiga flyktingar


Utskottsberedning: 2007/08:SfU2 2007/08:SfU6 2007/08:UU7 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 39 avslag

Motion 2007/08:Sf277 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 174 kB)

Motion 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. v Havsmiljö v305 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Tillståndet i haven längs den svenska kusten 6 4 Den globala uppvärmningen och havsmiljön 7 5 Östersjöländernas gemensamma ansvar 7 6 Internationella mål och strategier 8 6.1 Inför integrerad


Utskottsberedning: 2007/08:MJU1 2007/08:MJU14 2007/08:MJU15 2007/08:MJU16 2007/08:MJU7 2007/08:TU8 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:MJ366 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 130 kB)

Motion 2007/08:U280 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U280 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd v601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U280 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:U279 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U279 av Lars Ohly m.fl. v Internationell utvecklingspolitik v604 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkt arbete med HBT-frågor inom utvecklingssamarbetet samt utvärdering och utökning av arbetet med Sidas


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:U279 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s Energi- och klimatpolitik s12059 1 Sammanfattning Läget är allvarligt men omställningen till ett mer hållbart samhälle bär samtidigt på en enorm potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle. Men regeringens passivitet och


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU18 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 142 kB)

Motion 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk utrikespolitik v608 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Jämställdhetsarbetet på ambassader och biståndskontor 4 5 De internationella finansinstitutionerna 4 6 Handel och genus 5 7 Fackliga rättigheter och


Utskottsberedning: 2007/08:KU1 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU5 2007/08:UU9 2009/10:UU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U251 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik v203 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Vägtrafikens påverkan på miljön 6 4 Miljöanpassad infrastruktur 6 4.1 Transporthierarki 7 4.2 Förbättrad regional samordning 8 4.3 Kommunala transportplaner 8 4.4 Staten


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:FiU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU9 2007/08:NU9 2007/08:SkU18 2007/08:SkU20 2007/08:SkU21 2007/08:TU1 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:KU11 2008/09:TU2 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 151 kB)

Motion 2007/08:K234 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:K234 av Lars Ohly m.fl. v Folkomröstning om maktöverföringen till EU v501 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Vad är skillnaden mellan reformfördraget och det konstitutionella fördraget 3 5 Varför ska vi folkomrösta om EU:s reformfördrag 6 5.1 Formellt


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:K234 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. mp Internationell handel på rättvisa villkor mp901 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en internationell handel på rättvisa villkor där handeln är underställd FN:s olika sociala, arbetsrättsliga


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2007/08:NU9 2007/08:UU5 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:U201 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 103 kB)