Dokument & lagar (461 träffar)

Motion 2012/13:U266 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U266 av Tuve Skånberg KD Undertecknande av Dohadeklarationen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ställa sig bakom Dohadeklarationen om familjen. Motivering FN:s familjeprogram


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U266 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:U264 av Gunnar Axén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:U264 av Gunnar Axén och Finn Bengtsson M Taiwans/Republiken Kinas deltagande i FN M1799 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges regering inom EU och FN bör verka för att Taiwan/Republiken Kina ska kunna


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U264 av Gunnar Axén och Finn Bengtsson (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:U260 av Anna Steele (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U260 av Anna Steele FP Genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 FP867 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en uppdaterad svensk handlingsplan för genomförande av säkerhetsrådets resolution 1325 bör tas


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U260 av Anna Steele (FP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:U250 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U250 av Anita Brodén FP Frigivande av Dawit Isaak FP825 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak. Motivering Under hösten släpptes glädjande nog de två svenska journalisterna


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U250 av Anita Brodén (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U249 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U249 av Anita Brodén och Christer Winbäck FP Ett gränslöst Norden FP811 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökat samarbete och utbyte mellan de nordiska länderna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U249 av Anita Brodén och Christer Winbäck (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U248 av Eva Flyborg (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U248 av Eva Flyborg FP Internationellt arbete för att motverka våld mot kvinnor FP506 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska arbeta för att alla FN:s medlemsländer antar och uppfyller resolution 1325


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2012/13:UU15 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:U248 av Eva Flyborg (FP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:U238 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut 1.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att Dacregelverket ändras i syfte att undvika satsningar på kärnkraft i fattiga och instabila länder betalda av biståndsmedel. 2.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:UU11 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2012/13:U238 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (pdf, 186 kB)

Motion 2012/13:So359 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:So359 av Désirée Pethrus KD Könsstympning KD707 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för att bekämpa könsstympning i Sverige. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:SoU13 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. V Landsbygden V252 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Lokala krafter tillvaratas men statens ansvar är stort 4 5 Infrastrukturen är en nyckelfaktor 5 6 Bredband i hela landet 5 7 Offentlig och privat service på landsbygden 6


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU6 2012/13:KU19 2012/13:MJU10 2012/13:MJU2 2012/13:NU11 2012/13:NU2 2012/13:SoU13 2012/13:UU3 2013/14:SoU22 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2012/13:N272 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 100 kB)

Motion 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson SD Försvar och samhällets krisberedskap SD112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör avsäga sig deltagande i ytterligare beredskapsperioder för EU:s stridsgrupper samt lämna alla


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:SkU16 2013/14:FöU1 2013/14:FöU11 2013/14:FöU2 2013/14:FöU7 2013/14:FöU9 2013/14:UFöU1 2013/14:UU11 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 28 avslag, 2 bifall,

Motion 2012/13:Fö245 av Mikael Jansson (SD) (doc, 272 kB)

Motion 2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Ny hållbar jämställdhetspolitik MP1804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering av den statliga budgeten och jämställdhetskonsekvensbeskrivningar av politiska


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:CU5 2012/13:FiU25 2012/13:FiU32 2012/13:NU7 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:U301 av Gunnar Andrén och Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U301 av Gunnar Andrén och Maria Lundqvist-Brömster FP Dawit Isaak FP607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än elva år


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U301 av Gunnar Andrén och Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:U290 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U290 av Johnny Skalin SD Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal SD207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i huvudsak neka bistånd till länder som inte tecknar återtagandeavtal i enlighet


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U290 av Johnny Skalin (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd SD221 Innehållsförteckning Ett bistånd för fattiga, mot fattigdom 3 Sverigedemokraternas tematiska prioriteringar i biståndet 4 Humanitärt bistånd 4 Vatten och sanitet 5 Jordbruksutveckling, skogsbruk


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 105 kB)

Motion 2012/13:U278 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U278 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Kinas ettbarnspolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att UNFPA:s verksamhet i Kina bör granskas och redovisas innan nästa beslut om utbetalning


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U278 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:U274 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U274 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Uppmärksamma situationen i DR Kongo och lagstifta om konfliktmineraler MP1811 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i FN driva inrättandet av en domstol för att pröva de krigsförbrytelser


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U274 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 84 kB)

Motion 2012/13:U271 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U271 av Jabar Amin m.fl. MP Erkänn Palestina MP1111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska erkänna Palestina som en självständig stat. Motivering Enligt FN-stadgan har varje folk rätt att bestämma sin


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U271 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:U269 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U269 av Penilla Gunther KD Resolution 1325: Kvinnor, fred och säkerhet KD653 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör fortsätta att verka för att FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och


Utskottsberedning: 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U269 av Penilla Gunther (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U256 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U256 av Hannah Bergstedt m.fl. S Nationell strategi för Barents S9181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sammanhållen nationell strategi för Barentsområdet. Motivering Regionen Barents där de nordliga områdena


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U256 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U253 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U253 av Annika Lillemets m.fl. MP Betrakta Anfal i irakiska Kurdistan som folkmord MP2501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uttryckligen uttala att Anfalkampanjen i irakiska Kurdistan var ett folkmord. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U253 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 62 kB)