Dokument & lagar (461 träffar)

Motion 2012/13:U270 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U270 av Annelie Enochson KD Belarus Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt aktiv svensk Belaruspolitik med inriktning på stöd för demokrati och mänskliga rättigheter. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:UU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:U270 av Annelie Enochson (KD) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:U251 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:U251 av Ulf Nilsson m.fl. FP Inrätta en nordisk gränshindersombudsman FP733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa Nordiska rådets förslag om att inrätta en gränshindersombudsman. Motivering Sedan Öresundsbron


Utskottsberedning: 2012/13:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U251 av Ulf Nilsson m.fl. (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U242 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U242 av Bodil Ceballos m.fl. MP Erkännande av stater MP1410 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utarbeta enhetliga principer för hur Sverige ska hantera situationer då stater utropar sin självständighet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U242 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:U241 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U241 av Bodil Ceballos m.fl. MP Äldreboomen i världen behöver uppmärksammas MP1409 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i Sveriges politik för global utveckling samt i biståndet ha ökad uppmärksamhet på konsekvenserna


Utskottsberedning: 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U241 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:U240 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U240 av Bodil Ceballos m.fl. MP En bredare säkerhetspolitik MP1406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en bredare säkerhetspolitik ska beakta de många olika potentiella direkta hoten med grund i begreppet positiv


Utskottsberedning: 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2012/13:U240 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 80 kB)

Motion 2012/13:U239 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U239 av Bodil Ceballos m.fl. MP Libyen vad hände sen MP1404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vid eventuellt svenskt deltagande i framtida militära insatser ska även tiden efter den rent militära interventionen


Utskottsberedning: 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U239 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:U237 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:U237 av Bodil Ceballos m.fl. MP Sverige bör följa FN:s nya vägledande principer om företags ansvar MP1401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för ett globalt rättsligt bindande regelverk för


Utskottsberedning: 2012/13:NU13 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U237 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:U234 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U234 av Jasenko Omanovic S Veto i FN:s säkerhetsråd S9147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om veto i FN:s säkerhetsråd. Motivering Inbördeskriget i Syrien är bara ett av alla krig och väpnade konflikter, som pågår


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U234 av Jasenko Omanovic (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:U230 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U230 av Penilla Gunther KD Millenniemålen och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter KD646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige, inom ramen för FN:s högnivåpanel för utvecklingsagendan post 2015,


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U230 av Penilla Gunther (KD) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:U226 av Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U226 av Susanne Eberstein S Nedrustning av kärnvapen S9145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att de ca 200 Natobomberna av typ B61 flyttas från Europa och stödja de Natostater som har


Utskottsberedning: 2012/13:UU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:U226 av Susanne Eberstein (S) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:U224 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U224 av Irene Oskarsson KD Politik för global utveckling KD612 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att inom ramen för internationella insatser bekämpa fattigdom, uppfylla åtaganden i klimatarbetet


Utskottsberedning: 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U224 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:U223 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U223 av Irene Oskarsson KD Barn och hiv/aids KD650 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att Sverige fortsätter att bidra till informationsspridning om hiv och aids genom de biståndssatsningar som görs via


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U223 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:U222 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U222 av Robert Halef KD Minoritetsstatus och markrättigheter för syrianer i Turkiet KD600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom ramen för EU:s medlemskapsförhandlingar med Turkiet bör verka för att


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:U222 av Robert Halef (KD) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Dawit Isaak KD579 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än nio år men inte


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U216 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:U215 av Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U215 av Irene Oskarsson KD Jordbruket i världen KD542 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jordbrukets betydelse för utvecklingen av biståndspolitiken. Motivering Antalet undernärda människor på jorden har ökat under


Utskottsberedning: 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U215 av Irene Oskarsson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Flykting- och migrationspolitik V287 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 7 4 Varför drivs människor på flykt 7 4.1 Riktiga flyktingar 7 5 FN:s flyktingkommissariats finansiering och mandat 8 6 Utvecklingen i Europeiska


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:UU15 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 45 avslag

Motion 2012/13:Sf225 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 199 kB)

Motion 2012/13:U311 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U311 av Hillevi Larsson S Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter S9180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sexualrådgivning, preventivmedel och abort ska ingå i FN:s katalog över mänskliga rättigheter.


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U311 av Hillevi Larsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:U308 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U308 av Åsa Lindestam m.fl. S Kvinnors utsatthet för naturkatastrofer S9083 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över biståndet från Sverige så att även kvinnor som brukar mark men saknar lagfart kan få stöd


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U308 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U244 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U244 av Krister Örnfjäder S Svenskt bistånd genom IPU S9179 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att använda Interparlamentariska unionens organisation och verksamhet som en del av satsningen på en demokratisering


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U244 av Krister Örnfjäder (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:U283 av Finn Bengtsson och Gunnar Axén (M)

Motion till riksdagen 2012/13:U283 av Finn Bengtsson och Gunnar Axén M Sveriges stöd för Taiwans fullvärdiga medlemskap i WHO, Unesco och ICAO M1810 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges stöd för Taiwans fullvärdiga medlemskap i WHO, Unesco


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U283 av Finn Bengtsson och Gunnar Axén (M) (doc, 57 kB)