Dokument & lagar (118 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-09 TID 11:1012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2013 Finansminister Anders Borg och Statssekreterare Susanne Ackum från Finansdepartementet, biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

2013-04-09

Skrivelse 2012/13:114

Regeringens skrivelse 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 krigsmateriel Skr. och produkter med dubbla användningsområden 2012/13:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2012/13:UU11 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2012/13:114 (pdf, 885 kB)

Skrivelse 2012/13:90

Regeringens skrivelse 2012/13:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Ewa Björling Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2012 mellan de nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning


Utskottsberedning: 2012/13:UU3 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:90 (pdf, 277 kB)

Skrivelse 2012/13:112

Regeringens skrivelse 2012/13:112 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för pågående och planerat utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:112 (pdf, 350 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-03-21 TID 09:3009:45 09:5511.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:24 och besöksprotokoll 2012/13:13, 2012/13:14, 2012/13:15 och 2012/13:16. 2 Kanslimeddelanden Informerades

2013-03-21

Proposition 2012/13:106

Regeringens proposition 2012/13:106 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Prop. Europeiska unionen och dess medlemsstater, 2012/13:106 å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson


Utskottsberedning: 2013/14:UU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:106 (pdf, 2174 kB)

Proposition 2012/13:92

Regeringens proposition 2012/13:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska


Utskottsberedning: 2013/14:UU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:92 (pdf, 2072 kB)

Skrivelse 2012/13:80

prop 2012/13 80 Regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska Skr. unionen under 2012 2012/13:80 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör


Utskottsberedning: 2012/13:UU10 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:80 (pdf, 1620 kB)

Proposition 2012/13:79

Regeringens proposition 2012/13:79 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska Prop. fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget 2012/13:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2012/13:UU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:79 (pdf, 1762 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-07 TID 09:3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23 och besöksprotokoll 2012/13:12 2 Inför utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato,

2013-03-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:164

Riksdagsskrivelse 2012/13:164 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU12 Sveriges politik för global utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 mars 2013 Per Westerberg Claes

2013-03-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:164 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:163

Riksdagsskrivelse konvertering

2013-03-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:163 (pdf, 83 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-02-21 TID 09:3010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU:s ramverk för MR och demokrati Ambassadör Anders Rönquist, departementsrådet Per Sjögren och kanslirådet Jenny Egermark, samtliga UD, lämnade information om EU:s ramverk för MR

2013-02-21

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-02-14 TID 09:3010:45 11:00-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från försvarsutskottet ta emot motion 2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. V yrkandena 6 och 8. Denna paragraf förklarades

2013-02-14

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-02-12 TID 10:3011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro Utskottet beslutade att medge Pia Törsleff Hertzberg, tjänsteman vid EU-nämnden, möjlighet att närvara vid föredragning om svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats

2013-02-12

Proposition 2012/13:66

Regeringens proposition 2012/13:66 Svenskt deltagande i Europeiska unionens Prop. marina insats Operation Atalanta 2012/13:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 januari 2013 Fredrik Reinfeldt Karin Enström Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:66 (pdf, 236 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-24 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Meddelande om kommissionens arbetsprogram UU4 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2012 629 och faktapromemoria 2012/13:FPM24. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2012/13:UU4.

2013-01-24

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-17 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17 och besöksprotokoll 2012/13:10. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: inbjudan till Sida:s och UD:s seminarium

2013-01-17

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-01-16 TID 17:3018:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Utrikesminister Carl Bildt, kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, politiskt sakkunnige Sara Keusen, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet

2013-01-16

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 201212-18 TID 08:0008:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Formerna för utvärdering av biståndet Biståndsminister Gunilla Carlsson, kanslirådet Ulrika Johansson Jordan, kanslirådet Anna Centerstig, departementsrådet Sten Johansson och departementssekreterare

2012-12-18