Dokument & lagar (118 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 201212-13 TID 08:0008:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Formerna för utvärdering av biståndet Biståndsminister Gunilla Carlsson, pressekreterare Évin Khaffaf, kanslirådet Ulrika Johansson Jordan, kanslirådet Anna Centerstig, departementsrådet

2012-12-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:99

Riksdagsskrivelse 2012/13:99 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:99 (pdf, 83 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 201212-06 TID 09:3010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC respektive allmänna rådet GAC Kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Cecilia Tamm och departementssekreterare Lena Skoglund, samtliga UD, lämnade information inför

2012-12-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:92

Riksdagsskrivelse 2012/13:92 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:91 till

2012-12-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:92 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:91

Riksdagsskrivelse 2012/13:91 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:92 till

2012-12-06

Riksdagsskrivelse 2012/13:91 (pdf, 84 kB)

Proposition 2012/13:53

Regeringens proposition 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till Prop. förmån för Palestinska myndigheten 2012/13:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2012 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sveriges


Utskottsberedning: 2012/13:UU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:53 (pdf, 287 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:67

Riksdagsskrivelse 2012/13:67 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU8 Mellanöstern och Nordafrika får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:67 (pdf, 83 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 201211-27 TID 10:3010:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internationellt bistånd UU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1, skrivelse 2011/12:164 och motioner, 2011/12:FPM169, 2012/13:FPM5 och 2012/13:FPM7. Utskottet justerade

2012-11-27

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 201211-22 TID 09:3009:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internationell samverkan UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:UU1. MP- och SD- ledamöterna anmälde

2012-11-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:50

Riksdagsskrivelse 2012/13:50 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU13 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2012-11-22

Riksdagsskrivelse 2012/13:50 (pdf, 84 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 201211-20 TID 11:0013:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information på temat politiken för global utveckling i enlighet med bifogade program bilaga 2Vid protokollet Hannah Wennberg Justeras den 22

2012-11-20

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 201211-15 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mellanöstern och Nordafrika UU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. Ajournering Sammanträdet ajournerades kl. 09:50 och återupptogs kl. 10:00. 2 Mellanöstern

2012-11-15

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 201211-13 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande av närvaro Utskottet medgav att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet i samband med föredragning om Baltikums säkerhets- och försvarspolitik.

2012-11-13

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 201211-08 TID 09:3011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesförvaltningen UU1y Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till yttrande 2012/13:UU1y. S-MP- och V-ledamöterna anmälde

2012-11-08

Proposition 2012/13:41

Regeringens proposition 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Prop. säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF 2012/13:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november 2012 Jan Björklund Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:41 (pdf, 422 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:20

Riksdagsskrivelse 2012/13:20 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU6 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:20 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:19

Riksdagsskrivelse 2012/13:19 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU5 Interparlamentariska unionen IPU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:19 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:16

Riksdagsskrivelse 2012/13:16 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU14 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-07

Riksdagsskrivelse 2012/13:16 (pdf, 83 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 201211-06 TID 11:0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2012/13:7. 2 Kanslimeddelanden Påmindes om att: utskottet tar emot Kroatiens talman Josip Leko med delegation onsdagen

2012-11-06

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 20121025 TID 09:3011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet i samband med föredragning om EU:s långtidsbudget

2012-10-25