Dokument & lagar (118 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:26

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26 DATUM 2008-04-22 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av utlåtande till konstitutionsutskottet Utskottet justerar utlåtande till konstitutionsutskottet inom ramen för granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband

2008-04-22

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:25

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25 DATUM 2008-04-17 TID 09.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:24. 2 Meddelanden och administrativa frågor Debattlista för betänkande 2007/08:UU8 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete

2008-04-17

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:24

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24 DATUM 2008-04-10 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering UU3y Utskottet justerar utkast till yttrande 2007/08:UU3y Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism till justitieutskottet.

2008-04-10

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:23

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23 DATUM 2008-04-03 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Statssekreterare Joakim Stymne, kanslirådet Anna Olsson Vrang, kanslirådet Harriet Pedersen, ämnesrådet Erik Johnson och departementssekreterare Linn Ohlson, samtliga UD, lämnar föredragning

2008-04-03

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:22

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22 DATUM 2008-04-01 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Nils Daag, departementsrådet Per Örnéus och departementssekreterare Karin Öhman, samtliga UD, lämnar föredragning om EU:s hantering av instabila situationer. 2 Protokollsjustering

2008-04-01

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:21

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-03-27 TID 09.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Nils Daag, kanslirådet Karin Anderman och departementssekreterare Lisa Ljungström, samtliga UD, lämnar föredragning inför Natos toppmöte. 2 Föredragning Departementsrådet

2008-03-27

Skrivelse 2007/08:109

Regeringens skrivelse 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik RivadScanpix/Viggo Foto: Regeringens skrivelse 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Skr. 2007/08:109 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt


Utskottsberedning: 2007/08:UU9 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2007/08:109 (pdf, 7048 kB)

Skrivelse 2007/08:89

Regeringens skrivelse 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling Skr. 2007/08:89 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Gunilla Carlsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för hur Sverige på ett


Utskottsberedning: 2007/08:UU5 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2007/08:89 (pdf, 971 kB)

Skrivelse 2007/08:51

Regeringens skrivelse 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i Skr. internationell freds- och säkerhetsfrämjande 2007/08:51 verksamhet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2007/08:51 (pdf, 262 kB)

Skrivelse 2007/08:114

Regeringens skrivelse 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 krigsmateriel och Skr. produkter med dubbla användningsområden 2007/08:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2007/08:UU7 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2007/08:114 (pdf, 765 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:20

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-13 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utrikesrådet Björn Lyrvall och kanslirådet Lars Schmidt, båda UD, lämnar föredragning om Västra Balkan. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:19. 3 Meddelanden och

2008-03-13

Skrivelse 2007/08:90

Regeringens skrivelse 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007 Skr. 2007/08:90 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Cristina Husmark Pehrsson Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under 2007 mellan


Utskottsberedning: 2008/09:UU3 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2007/08:90 (pdf, 140 kB)

Skrivelse 2007/08:82

Regeringens skrivelse 2007/08:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen Skr. för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under år 2007/08:82 2007 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2007/08:UU8

Skrivelse 2007/08:82 (pdf, 205 kB)

Skrivelse 2007/08:81

Regeringens skrivelse 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det 2007/08:81 svenska ordförandeskapet år 2008. Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008. Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2007/08:UU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2007/08:81 (pdf, 460 kB)

Skrivelse 2007/08:67

Regeringens skrivelse 2007/08:67 Sverige och Afrika en politik för gemensamma Skr. utmaningar och möjligheter 2007/08:67 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse till riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:UU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2007/08:67 (pdf, 433 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:19

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-11 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Departementsrådet Malena Mård och departementssekreterare Dag Sjöögren, båda UD, lämnar föredragning om Europeiska grannskapspolitiken. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr

2008-03-11

Skrivelse 2007/08:85

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 Regeringens skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2007 2007/08:85 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Cecilia Malmström Statsrådsberedningen Skrivelsens


Utskottsberedning: 2007/08:UU10 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2007/08:85 (pdf, 3058 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:18

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-03-06 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid fördragning Utskottet beslutar att föredragande Margareta Hjorth, EU-nämnden, får närvara vid dagens föredragning. 2 Föredragning Statssekreterare Gunnar Wieslander och kanslirådet

2008-03-06

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:17

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-03-04 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av yttrande UU2y Utskottet justerar utkast till yttrande 2007/08:UU2y EU:s budgetöversyn. 2 Närvaro vid fördragning Utskottet beslutar att internationella senior rådgivare Kirsti Pulkka-Ericson,

2008-03-04

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:16

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-02-19 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:15. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Veronica Palm s har entledigats som ledamot i utskottet. Diskuteras utskottets resa till

2008-02-19