Dokument & lagar (70 träffar)

Proposition 1897:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15. 1 N:o 15. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om beräkning i vissa fall af tid, som af ses iförordningen angående patent, i lagen om skgdd, för varumärken och i lagen om skydd för vissa mönster och modeller gifven Stockholms slott den 9 januari

1897-01-01

Proposition 1897:15 (pdf, 437 kB)

Proposition 1897:14

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. N:o 14. Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen angående beviljande aj vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar gifven Kristiania slott den 29 december 1896. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill

1897-01-01

Proposition 1897:14 (pdf, 227 kB)

Proposition 1897:13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 13. 1 N:o 13. Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbättrad pension åt två från marinregementet till Blekinge bataljon öfverflyttade fanjunkare:gifven Stockholms slott den 4 december 1896. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden,

1897-01-01

Proposition 1897:13 (pdf, 343 kB)

Proposition 1897:12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 12. 1 N:o 12. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till staden Sundsvall af viss, statens jernvägar tillhörig mark gifven Stockholms slott den 4 December 1896. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller

1897-01-01

Proposition 1897:12 (pdf, 371 kB)

Proposition 1897:11

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 11. 1 N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till reseunderstöd åt arbetare för besökande af 1897 års allmänna konst- och industriutställning i Stockholm gifven Stockholms slott den 4 december 1896. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver

1897-01-01

Proposition 1897:11 (pdf, 409 kB)

Proposition 1897:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om skydd för vissa mönster och modeller gifven Stockholms slott den 9 januari 1891. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt 87 regeringsformen

1897-01-01

Proposition 1897:9 (pdf, 1213 kB)

Proposition 1897:4

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 4. 1 N:o 4. J i n ui i i w i.f i r f 1!a i p Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående skyddskoppympningen i riket gifven Stockholms slott den 4 december 1896. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden

1897-01-01

Proposition 1897:4 (pdf, 11319 kB)

Proposition 1897:3

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående disposition af förra militieb o stället 1 mantal Asmundgården n:o 1 i Jemtlands län gifven Stockholms slott den 9 december 1896. I underdånig skrifvelse den 31 mars 1896 har domänstyrelsen gjort framställning i

1897-01-01

Proposition 1897:3 (pdf, 573 kB)

Proposition 1897:2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. 1 N:o 2. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående restaurering af det så kallade gamla kungshuset i Stockholm gifven Stockholms slott den 4 december 1896. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1897-01-01

Proposition 1897:2 (pdf, 461 kB)

Proposition 1897:1

Kongl. Maj:ts nåd. prop. n:o 1, om statsverket 1897. 1 KONGL. MAJ:TS NÅDIGA PROPOSITION TILL Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 16 januari 1897. o Jemlikt grundlagens bud afgifver Kongl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1897-01-01

Proposition 1897:1 (pdf, 16768 kB)