Dokument & lagar (487 träffar)

Proposition 2005/06:200

En kronofogdemyndighet i tiden Regeringens proposition 2005/06:200 En kronofogdemyndighet i tiden Prop. 2005/06:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Pär Nuder Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att de nuvarande


Utskottsberedning: 2005/06:SkU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:200 (pdf, 771 kB)

Proposition 2005/06:199

Regeringens proposition 2005/06:199 Fågelinfluensa H5N1 Prop. 2005/06:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter


Utskottsberedning: 2005/06:SoU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:199 (pdf, 118 kB)

Proposition 2005/06:194

Regeringens proposition 2005/06:194 Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m. Prop. 2005/06:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2006 Mona Sahlin Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU38
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2005/06:194 (pdf, 1332 kB)

Proposition 2005/06:125

Regeringens proposition 2005/06:125 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, Prop. m.m. 2005/06:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2006 Göran Persson Pär Nuder Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar


Utskottsberedning: 2005/06:SkU33 2005/06:SkU37
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:125 (pdf, 1172 kB)

Skrivelse 2005/06:102

Regeringens skrivelse 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2005/06:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 april 2006 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning


Utskottsberedning: 2005/06:FiU26 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2005/06:102 (pdf, 2181 kB)

Proposition 2005/06:100

2006 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20 2005/06:FiU21 2005/06:KU21 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (39 förslag): , 39 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2005/06:100 (pdf, 2357 kB)

Föredragningslista 2005/06:104

2005/06:104 Tisdagen den 18 april 2006 Kl. 10.00 Debatt med anledning av vårpropositionen uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 1 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Justering av protokoll 2 Protokollen från sammanträdena måndagen den 3, tisdagen den 4, onsdagen den 5, torsdagen den 6 och

2006-04-18

Föredragningslista 2005/06:104 (doc, 158 kB)

Proposition 2005/06:195

Regeringens proposition 2005/06:195 Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom Prop. psykiatrisk tvångsvård 2005/06:195 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 2006 Göran Persson Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås,


Utskottsberedning: 2005/06:SoU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:195 (pdf, 578 kB)

Föredragningslista 2005/06:103

2005/06:103 Fredagen den 7 april 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum beslut efter debattens slut i varje ärende om votering begärs äger den rum torsdagen den 20 april kl. 17.00 Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Proposition 1 2005/06:190 Skatt på flygresor SkU Motioner med anledning av prop. 2005/06:129 Genomförande

2006-04-07

Föredragningslista 2005/06:103 (doc, 109 kB)

Proposition 2005/06:190

Regeringens proposition 2005/06:190 Skatt på flygresor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2006 Göran Persson Pär Nuder Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas ett förslag till en lag om skatt på flygresor. Förslaget innebär att flygskatt


Utskottsberedning: 2005/06:SkU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 8

Proposition 2005/06:190 (pdf, 608 kB)

Föredragningslista 2005/06:102

2005/06:102 Torsdagen den 6 april 2006 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum votering efter debattens slut 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet fredagen den 31 mars Meddelande om skriftliga frågor under påskuppehållet 2 Skriftliga frågor som lämnas in t.o.m. torsdagen den 13 april

2006-04-06

Föredragningslista 2005/06:102 (doc, 123 kB)

Föredragningslista 2005/06:101

2005/06:101 Onsdagen den 5 april 2006 Kl. 09.00 Val Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet torsdagen den 30 mars Val 2 Val av ny riksrevisor fr.o.m. den 1 augusti 2006 Anmälan om fördröjt svar på interpellation 3 2005/06:319 av Per Landgren kd Resurstilldelning

2006-04-05

Föredragningslista 2005/06:101 (doc, 102 kB)

Föredragningslista 2005/06:100

2005/06:100 Tisdagen den 4 april 2006 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet onsdagen den 29 mars Meddelande om val 2 Vid morgondagens sammanträde företas val av ny riksrevisor Svar på interpellationer Interpellationer upptagna

2006-04-04

Föredragningslista 2005/06:100 (doc, 92 kB)

Föredragningslista 2005/06:99

2005/06:99 Måndagen den 3 april 2006 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena måndagen den 27 och tisdagen den 28 mars Meddelande om frågestund Torsdagen den 6 april kl. 14.00 2 Frågor besvaras av utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky sstatsrådet Lena Sommestad

2006-04-03

Föredragningslista 2005/06:99 (doc, 91 kB)

Föredragningslista 2005/06:98

2005/06:98 Fredagen den 31 mars 2006 Kl. 09.00 Arbetsplenum ingen votering Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2005/06:312 av Gustav Fridolin mp HBT-personer i Polen 2 2005/06:323 av Erling Wälivaara kd Försvarsmaktens subarktiska förmåga 3 2005/06:324 av Gunnar Nordmark fp Förändrat antagningsförfarande

2006-03-31

Föredragningslista 2005/06:98 (doc, 76 kB)

Proposition 2005/06:130

Regeringens proposition 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom Prop. byggsektorn 2005/06:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:SkU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:130 (pdf, 1147 kB)

Föredragningslista 2005/06:97

2005/06:97 Torsdagen den 30 mars 2006 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet fredagen den 24 mars Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 2 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

2006-03-30

Föredragningslista 2005/06:97 (doc, 80 kB)

Proposition 2005/06:180

Regeringens proposition 2005/06:180 Ett stärkt nämndemannainstitut Prop. 2005/06:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenteras förslag som skall bidra till


Utskottsberedning: 2005/06:JuU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:180 (pdf, 362 kB)

Proposition 2005/06:140

I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk RÅDETS FÖRORDNING EG nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning EG nr 1255/97 EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2005/06:140 (pdf, 26156 kB)

Proposition 2005/06:140

Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 144 Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 145 Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 146 Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 147 Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 148 Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 149 Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 150 Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 151 Prop. 2005/06:140 Bilaga 1 152 Prop. 2005/06:140


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2005/06:140 (pdf, 3812 kB)