Dokument & lagar (404 träffar)

Proposition 2006/07:113

Regeringens proposition 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Prop. Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. 2006/07:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2006/07:KU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:113 (pdf, 178 kB)

Föredragningslista 2006/07:103

2006/07:103 Onsdagen den 9 maj 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Ärenden för bordläggning Reservationer Civilutskottets betänkanden 2006/07:CU19 Planfrågor 2006/07:CU20 Fastighetsrättsliga frågor 2 res. v Civilutskottets utlåtande 2006/07:CU30 Grönboken om översynen av konsumentregelverket 2 res. s,v,mp

2007-05-09

Föredragningslista 2006/07:103 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2006/07:103 (pdf, 19 kB)

Föredragningslista 2006/07:102

2006/07:102 Tisdagen den 8 maj 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Meddelande om frågestund Torsdagen den 10 maj kl. 14.00 Frågor besvaras av finansminister Anders Borg mförsvarsminister Mikael Odenberg mstatsrådet Maria Larsson kdjordbruksminister Eskil Erlandsson c och statsrådet Cecilia Malmström fp

2007-05-08

Föredragningslista 2006/07:102 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2006/07:102 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2006/07:101

2006/07:101 Fredagen den 4 maj 2007 Kl. 12.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 23, tisdagen den 24, onsdagen den 25, torsdagen den 26 och fredagen den 27 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Marie Engström v fr.o.m. den 1 maj Därmed upphörde Anne-Marie Wallouchs v

2007-05-04

Föredragningslista 2006/07:101 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2006/07:101 (pdf, 17 kB)

2006/07:KUU1 DOCPROPERTY Status MERGEFORMAT Överläggning inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj 2007 Fredagen den 27 april 2007 kl. 08.30 med statssekreterare Nicola Clase Ordföranden God morgon Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets sammanträde är härmed öppnat. Vi har


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2006/07:115

Ny lag om värdepappersmarknaden Regeringens proposition 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden Prop. 2006/07:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 april 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:FiU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:115 (pdf, 7703 kB)

Föredragningslista 2006/07:100

2006/07:100 Fredagen den 27 april 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om svar på skriftliga frågor Svar på interpellationer Näringsminister Maud Olofsson c 2006/07:466 av Luciano Astudillo s Tillväxtprogram för svensk modeindustri 2006/07:474 av Luciano Astudillo s Svårigheter att starta företag Statsrådet

2007-04-27

Föredragningslista 2006/07:100 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2006/07:100 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2006/07:99

2006/07:99 Torsdagen den 26 april 2007 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 15.00 Votering 15.30 Aktuell debatt om integrationspolitiken Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 20 april Anmälan om kompletteringsval Magdalena Streijffert s som suppleant i socialförsäkringsutskottet

2007-04-26

Föredragningslista 2006/07:99 (doc, 70 kB) Föredragningslista 2006/07:99 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2006/07:98

2006/07:98 Onsdagen den 25 april 2007 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 19 april Meddelande om aktuell debatt om integrationspolitiken Torsdagen den 26 april kl. 15.30 Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Anmälan om fördröjt

2007-04-25

Föredragningslista 2006/07:98 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2006/07:98 (pdf, 21 kB)

Skrivelse 2006/07:104

Regeringens skrivelse 2006/07:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20022006 2006/07:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen skall senast den 25 april


Utskottsberedning: 2006/07:FiU22

Skrivelse 2006/07:104 (pdf, 788 kB)

Föredragningslista 2006/07:97

2006/07:97 Tisdagen den 24 april 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 18 april Berättelse från Valprövningsnämnden Caroline Helmersson-Olsson s som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 maj 2007 Svar på interpellationer

2007-04-24

Föredragningslista 2006/07:97 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2006/07:97 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2006/07:96

2006/07:96 Måndagen den 23 april 2007 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena måndagen den 16 och tisdagen den 17 april Avsägelse Ann Arleklo s som suppleant i socialförsäkringsutskottet Meddelande om statsministerns frågestund Torsdagen den 26 april kl. 14.00-14.45 Anmälan

2007-04-23

Föredragningslista 2006/07:96 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2006/07:96 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2006/07:95

2006/07:95 Fredagen den 20 april 2007 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2006/07:463 av Hans Stenberg s Deltidspolitiker och a-kassa Svar på interpellationer Statsrådet Mats Odell kd 2006/07:461 av Kent Persson v Departementstjänstemännens roll i utförsäljningen av statliga företag

2007-04-20

Föredragningslista 2006/07:95 (doc, 68 kB) Föredragningslista 2006/07:95 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2006/07:94

2006/07:94 Torsdagen den 19 april 2007 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 17.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet fredagen den 13 april Anmälan om ordförande i utskott Anna Kinberg Batra m som ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 13 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2007-04-19

Föredragningslista 2006/07:94 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2006/07:94 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2006/07:93

2006/07:93 Onsdagen den 18 april 2007 Kl. 09.00 Allmän debattimme 10.00 ca Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet torsdagen den 12 april Allmän debattimme Avsägelse Maria Wetterstrand mp som suppleant i utrikesutskottet Anmälan om kompletteringsval Karla López mp

2007-04-18

Föredragningslista 2006/07:93 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2006/07:93 (pdf, 23 kB)

Skrivelse 2006/07:101

Årsredovisning för staten 2006 Bilaga 1 Ordlista Ordlista Anläggningstillgång Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Det är avsikten med innehavet, och inte tillgångens natur, som är avgörande för om tillgången skall klassificeras som anläggnings- tillgång eller omsättningstillgång. Med stadigvarande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning:

Skrivelse 2006/07:101 (pdf, 2318 kB)

Skrivelse 2006/07:101

Årsredovisning för staten 2006 Regeringens skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2006 Regeringens skrivelse 2006/07:101 Årsredovisning för staten 2006 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 2007 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2006/07:FiU19

Skrivelse 2006/07:101 (pdf, 4694 kB)

Föredragningslista 2006/07:92

2006/07:92 Ny version Tisdagen den 17 april 2007 Kl. 13.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet onsdagen den 11 april Avsägelse Göran Persson i Stjärnhov s som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 maj 2007 Anmälan om ytterligare suppleant

2007-04-17

Föredragningslista 2006/07:92 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2006/07:92 (pdf, 25 kB)

Proposition 2006/07:108

Regeringens proposition 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i Prop. anledning av brott m.m. 2006/07:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2007 Maud Olofsson Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: 2006/07:SoU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:108 (pdf, 673 kB)

Skrivelse 2006/07:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2006/07:102 2006 1 Regeringens skrivelse 2006/07:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2006/07:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2006/07:FiU24

Skrivelse 2006/07:102 (pdf, 1075 kB)