Dokument & lagar (432 träffar)

Proposition 2007/08:149

Regeringens proposition 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag Prop. 2007/08:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2008 Fredrik Reinfeldt Sven Otto Littorin Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till bestämmelser


Utskottsberedning: 2007/08:AU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:149 (pdf, 323 kB)

Proposition 2007/08:146

Regeringens proposition 2007/08:146 Ändring i det nordiska skatteavtalet Prop. 2007/08:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett


Utskottsberedning: 2007/08:SkU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2007/08:146 (pdf, 221 kB)

Föredragningslista 2007/08:104

2007/08:104 Måndagen den 5 maj 2008 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 21, tisdagen den 22, onsdagen den 23, torsdagen den 24 och fredagen den 25 april Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Torsdagen den 8 maj 2  Votering kl. 12.00

2008-05-05

Föredragningslista 2007/08:104 (doc, 90 kB) Föredragningslista 2007/08:104 (pdf, 24 kB)

Proposition 2007/08:147

Regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring Prop. 2007/08:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2008 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya regler för arbetskraftsinvandring


Utskottsberedning: 2008/09:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:147 (pdf, 629 kB)

Proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i sekretesslagen


Utskottsberedning: 2007/08:SoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2007/08:145 (pdf, 375 kB)

Proposition 2007/08:144

Regeringens proposition 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot Prop. organiserad brottslighet 2007/08:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:144 (pdf, 276 kB)

Proposition 2007/08:143

Regeringens proposition 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB publ och Post Prop. Danmark A/S 2007/08:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Posten AB publ har föreslagit regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:NU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:143 (pdf, 179 kB)

Proposition 2007/08:142

Regeringens proposition 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Prop. 2007/08:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att vårdgivarna ska ges en ökad


Utskottsberedning: 2007/08:SoU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:142 (pdf, 625 kB)

Föredragningslista 2007/08:103

2007/08:103 Fredagen den 25 april 2008 Kl. 09.00 Interpellationssvar Meddelande om aktuell debatt om de fackliga rättigheterna i EU 1  Måndagen den 12 maj kl. 12.00 Meddelande om svar på skriftliga frågor 2  Med anledning av att torsdagen den 1 maj är en helgdag kommer skriftliga frågor som lämnas in efter kl.

2008-04-25

Föredragningslista 2007/08:103 (doc, 94 kB) Föredragningslista 2007/08:103 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2007/08:102

2007/08:102 Torsdagen den 24 april 2008  Ny version Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund Votering efter debattens slut Ansökan om ledighet, m.m. 1  Per Bolund mp fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december Ersättare Christopher Ödmann mp Meddelande om inlämning av interpellationer 2  Talmannen har fastställt

2008-04-24

Föredragningslista 2007/08:102 (doc, 81 kB) Föredragningslista 2007/08:102 (pdf, 21 kB)

Skrivelse 2007/08:140

Regeringens skrivelse 2007/08:140 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Skr. 2007/08: 140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 april 2008 Maud Olofsson Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör regeringen för statens


Utskottsberedning: 2008/09:NU6 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2007/08:140 (pdf, 783 kB)

Skrivelse 2007/08:104

Tryck: Elanders i Vällingby 2008


Utskottsberedning: 2007/08:FiU22

Skrivelse 2007/08:104 (pdf, 4573 kB)

Föredragningslista 2007/08:101

2007/08:101 Onsdagen den 23 april 2008 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 17 april Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Torsdagen den 24 april 2  Voteringen kl. 12.00 utgår. Votering efter debattens slut kvarstår Fredagen

2008-04-23

Föredragningslista 2007/08:101 (doc, 91 kB) Föredragningslista 2007/08:101 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2007/08:100

2007/08:100 Tisdagen den 22 april 2008 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 16 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2007/08:569 av Marie Granlund s Regeringens satsning Vidareutbildning av lärare

2008-04-22

Föredragningslista 2007/08:100 (doc, 101 kB) Föredragningslista 2007/08:100 (pdf, 25 kB)

Proposition 2007/08:141

Regeringens proposition 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk Prop. bevisinhämtningsorder 2007/08:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 april 2008 Maud Olofsson Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inom Europeiska unionen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:141 (pdf, 526 kB)

Proposition 2007/08:132

Regeringens proposition 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till Prop. informationssystemet för viseringar VIS i syfte 2007/08:132 att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 april 2008 Maud Olofsson


Utskottsberedning: 2007/08:JuU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:132 (pdf, 369 kB)

Föredragningslista 2007/08:99

2007/08:99 Måndagen den 21 april 2008 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 14 och tisdagen den 15 april Meddelande om frågestund Torsdagen den 24 april kl. 14.00 2  Frågor besvaras av Finansminister Anders Borg m Statsrådet Mats Odell kd Statsrådet

2008-04-21

Föredragningslista 2007/08:99 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2007/08:99 (pdf, 19 kB)

Skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i Skr. reglerna om underprisöverlåtelser till och från 2007/08:148 handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 april


Utskottsberedning: 2008/09:SkU4

Skrivelse 2007/08:148 (pdf, 91 kB)

Föredragningslista 2007/08:98

2007/08:98 Torsdagen den 17 april 2008 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 11 april Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Fredagen den 18 april 2  Interpellationssvar kl. 09.00 utgår Tisdagen den 22 april

2008-04-17

Föredragningslista 2007/08:98 (doc, 92 kB) Föredragningslista 2007/08:98 (pdf, 23 kB)

Skrivelse 2007/08:101

Årsredovisning för staten 2007 ÅRSREDOVISNING FÖR STATEN 2007 7 BOKSLUT BALANS RESULTAT Regeringens skrivelse 2007/08:101 Regeringens skrivelse 2007/08:101 Årsredovisning för staten 2007 Regeringens skrivelse 2007/08:101 Årsredovisning för staten 2007 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 2007/08:FiU25

Skrivelse 2007/08:101 (pdf, 5681 kB)