Dokument & lagar (502 träffar)

Proposition 2008/09:211

2008/09:211 dighet. sökan. dighetsutövning. officiell kammarrätten. 1988:534 följande delats närer. allmän regeringen. officiella stycket. delats ciella officiell konkurrensneutrala. ordnar. veterinärer. djurhälsopersonal. veterinär men. de. utsedd vändiga kompletterar 32008L0073 32005R0001 32008L0073 rinär.


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3 2009/10:MJU7
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:211 (pdf, 1012 kB)

Proposition 2008/09:193

2008/09:193 sjukvårdslagen tillsammans medel. utan kommunen, planen. SoL. lagrådsremissen. lider. memorian. tillgodoses. sammanhang. vårdens slagen. överenskommelser. funktionsnedsättning. område. psykisk sjukvården. ens vårdgivare. sjukvård ningen. lagen. av det. sekretessbestämmelser. detta. huvudmännen. fredsställande.


Utskottsberedning: 2009/10:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:193 (pdf, 600 kB)

Proposition 2008/09:192

2008/09:192 straffrättsliga ursprungliga misstänkte förfaranden, eller angiven eller brotten. beslut. övervakningsåtgärder, övervakningsåtgärderna, övervakningsåtgärderna. arresteringsorder. av inträffade personliga prövning. prövning. näringsförbudet förbudet. år. auktoriserad samarbetet rambeslut. övervakningsåtgärderna.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:192 (pdf, 2402 kB)

Proposition 2008/09:187

2008/09:187 tillämpningsområde. automatspel, näringsidkare, är Sverige. kommunikationsnät, gemenskapsrätten. gemensam författning. författning. utländska gemenskapernas tjänsteleverantör. identifieringsuppgifter, gemensamma lämnas registrerad. intressegemenskap, marknadsföringslagen. tillfredsställande grunder.


Utskottsberedning: 2009/10:NU6
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:187 (pdf, 3385 kB)

Föredragningslista 2008/09:124

2008/09:124 Tisdagen den 26 maj 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 19 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2008/09:507 av Lars U Granberg s God levnadsnivå 3  2008/09:513 av Marianne Berg v Socialtjänstens riskbedömningar i tvister

2009-05-26

Föredragningslista 2008/09:124 (doc, 141 kB) Föredragningslista 2008/09:124 (pdf, 22 kB)

Proposition 2008/09:201

2008/09:201 för rättelseverksamhet, försvarsunderrättelseverksamhet stånd, hällets het, eller naler. hämtats. fordon. naler. verksamheten svarsmakten. fysisk sig uppdraget, omedelbart na gripande kan draget, taget. yttrandefrihetsgrundlagen, rättegångsbalken. kontrollmyndigheten. en. telsedomstol. om yttrandefrihetsgrundlagen,


Utskottsberedning: 2009/10:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:201 (pdf, 1160 kB)

Föredragningslista 2008/09:123

2008/09:123 Måndagen den 25 maj 2009 Kl. 11.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena fredagen den 15 och måndagen den 18 maj Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan 2  Tisdagen den 26 maj Interpellationssvar börjar kl. 13.00. Kammaren gör denna dag inget uppehåll

2009-05-25

Föredragningslista 2008/09:123 (doc, 135 kB) Föredragningslista 2008/09:123 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:122

2008/09:122 Onsdagen den 20 maj 2009 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 10.00 Partiledardebatt Votering efter debattens slut i KrU9 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 14 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Fredagen den 22 maj 2  Ev. interpellationssvar kl.

2009-05-20

Föredragningslista 2008/09:122 (doc, 153 kB) Föredragningslista 2008/09:122 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2008/09:121

2008/09:121 Tisdagen den 19 maj 2009 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 13 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Onsdagen den 20 maj 2  Votering kl. 9.00 och votering efter debattens slut

2009-05-19

Föredragningslista 2008/09:121 (doc, 166 kB) Föredragningslista 2008/09:121 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2008/09:120

2008/09:120 Måndagen den 18 maj 2009 Kl. 11.00 Arbetsplenum ingen votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 11 och tisdagen den 12 maj Ansökan om ledighet, m.m. 2  Liza-Maria Norlin kd fr.o.m. den 15 juni t.o.m. den 16 augusti Ersättare Jan Erik Ågren kd Ärende för hänvisning

2009-05-18

Föredragningslista 2008/09:120 (doc, 127 kB) Föredragningslista 2008/09:120 (pdf, 22 kB)

Proposition 2008/09:199

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Regeringens proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Prop. 2008/09:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 maj 2009. Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2008/09:199 (pdf, 1249 kB)

Föredragningslista 2008/09:119

2008/09:119 Fredagen den 15 maj 2009 Kl. 09.00 Interpellationssvar Svar på interpellationer Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang Näringsminister Maud Olofsson c 1  2008/09:411 av Ulla Andersson v Undsättningslån 2  2008/09:447 av Bosse Ringholm s Försäljning av statliga bolag Finansminister

2009-05-15

Föredragningslista 2008/09:119 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2008/09:119 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2008/09:118

2008/09:118 Torsdagen den 14 maj 2009 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 8 maj Ärende för hänvisning till utskott Förslag Proposition 2  2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt MJU Ärenden för avgörande Reservationer Tidigare

2009-05-14

Föredragningslista 2008/09:118 (doc, 124 kB) Föredragningslista 2008/09:118 (pdf, 19 kB)

Proposition 2008/09:191

2008/09:191 fråga motorfordon. motorfordon. fall av nerna. melserna. rätten. Rikspolisstyrelsen manstötningen. hövs dödats. försvårar jaktförordningen. ning. digheten. tilläggsersättning minskas. viltvårdsfonden. lydelse. departementspromemorian Sveriges om motorfordon. åtgärder. 1987:259 lydelse. Tolgfors,


Utskottsberedning: 2009/10:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:191 (pdf, 352 kB)

Föredragningslista 2008/09:117

2008/09:117 Onsdagen den 13 maj 2009 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 7 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2008/09:479 av Ibrahim Baylan s Förskottering av projektering av Norrbotniabanan 3  2008/09:480 av

2009-05-13

Föredragningslista 2008/09:117 (doc, 164 kB) Föredragningslista 2008/09:117 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2008/09:115

2008/09:116 Tisdagen den 12 maj 2009 Kl. 14.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 6 maj Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2  2008/09:484 av Jacob Johnson v Den demokratiska situationen i Turkiet Svar på interpellationer

2009-05-12

Föredragningslista 2008/09:115 (doc, 151 kB) Föredragningslista 2008/09:115 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2008/09:114

2008/09:114 Fredagen den 8 maj 2009 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Avsägelse 1  Karin Lindell som riksrevisor fr.o.m. den 1 augusti 2009 Aktuell debatt 2  Aktuell debatt om pensionssystemet Meddelande om partiledardebatt 3  Onsdagen den 20 maj kl. 10.00 Svar på interpellationer Statsrådet Maria

2009-05-08

Föredragningslista 2008/09:114 (doc, 132 kB) Föredragningslista 2008/09:114 (pdf, 20 kB)

Skrivelse 2008/09:189

2008/09:189 samordnat insatser. internationellt organisationen. kommande och mänskliga tydliga genomförandet 2008 2000. budgetstödet. reformsamarbete närområde. former. bilaterala organisationer. i OECD/DAC:s medlemmar biståndet. bistånd bistånd. sätt. naturresurser. tillväxt. 15 samarbetsländerna. och och


Utskottsberedning: 2009/10:UU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:189 (pdf, 1305 kB)

Föredragningslista 2008/09:113

2008/09:113 Torsdagen den 7 maj 2009 Kl. 12.00 Arbetsplenum ingen votering 14.00 Frågestund Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2008/09:470 av Bosse Ringholm s Krediter till statliga myndigheter 2  2008/09:474 av Bosse Ringholm s SNI-koderna och småföretagare inom turistnäringen 3  2008/09:480 av

2009-05-07

Föredragningslista 2008/09:113 (doc, 123 kB) Föredragningslista 2008/09:113 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2008/09:112

2008/09:112 Onsdagen den 6 maj 2009 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 29 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2008/09:471 av Monica Green s Prioritering av jobb 3  2008/09:472 av Monica Green s Regeringens politik

2009-05-06

Föredragningslista 2008/09:112 (doc, 155 kB) Föredragningslista 2008/09:112 (pdf, 24 kB)