Dokument & lagar (434 träffar)

Skrivelse 2010/11:136

Regeringens skrivelse 2010/11:136 Riksrevisionens granskning av effektiviteten i Skr. lärosätenas användning av resurser 2010/11:136 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2011 Eskil Erlandsson Birgitta Ohlsson Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU4

Skrivelse 2010/11:136 (pdf, 1104 kB)

Föredragningslista 2010/11:104

2010/11:104 Onsdagen den 18 maj 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 12 maj Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2010/11:354 av Torbjörn Björlund V Demokratiska värderingar i Försvarsmakten 3  2010/11:360 av Peter Jeppsson

2011-05-18

Föredragningslista 2010/11:104 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2010/11:104 (pdf, 25 kB)

Proposition 2010/11:143

Regeringens proposition 2010/11:143 Lag om flygplatsavgifter Prop. 2010/11:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 maj 2011 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas ett förslag till lag om flygplatsavgifter,


Utskottsberedning: 2010/11:TU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:143 (pdf, 382 kB)

Föredragningslista 2010/11:103

2010/11:103 Tisdagen den 17 maj 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 10 och onsdagen den 11 maj Meddelande om frågestund Torsdagen den 19 maj kl. 14.00 2  Följande statsråd kommer att delta: Justitieminister

2011-05-17

Föredragningslista 2010/11:103 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2010/11:103 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2010/11:102

2010/11:102 Fredagen den 13 maj 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1  2010/11:336 av Monica Green S Cyniska dyrbara lekapplikationer Svar på interpellationer Justitieminister Beatrice Ask M 2  2010/11:333 av Maria Ferm MP Agerande i EU för att riva upp datalagringsdirektivet

2011-05-13

Föredragningslista 2010/11:102 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2010/11:102 (pdf, 20 kB)

Skrivelse 2010/11:134

Regeringens skrivelse 2010/11:134 Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och Skr. arbetslöshetsförsäkringen 2010/11:134 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2011/12:AU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:134 (pdf, 2789 kB)

Föredragningslista 2010/11:101

2010/11:101 Torsdagen den 12 maj 2011 Kl. 12.00 Val Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Val 1  Val av vice ordförande i Riksrevisionens parlamentariska råd Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet fredagen den 6 maj Avsägelser 3  Suzanne Svensson S som suppleant i

2011-05-12

Föredragningslista 2010/11:101 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2010/11:101 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:100

2010/11:100 Onsdagen den 11 maj 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 5 maj Ansökan om ledighet 2  Erik A Eriksson C fr.o.m. i dag t.o.m. den 13 juni Ersättare Marie Wickberg C Avsägelser 3  Thomas Östros S som ledamot i krigsdelegationen

2011-05-11

Föredragningslista 2010/11:100 (doc, 85 kB) Föredragningslista 2010/11:100 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2010/11:99

2010/11:99 Tisdagen den 10 maj 2011 Kl. 13.30 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokoll från sammanträdena tisdagen den 3 och onsdagen den 4 maj Meddelande om statsministerns frågestund 2  Torsdagen den 12 maj kl. 14.00-14.45 Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 3  2010/11:31

2011-05-10

Föredragningslista 2010/11:99 (doc, 64 kB) Föredragningslista 2010/11:99 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2010/11:98

2010/11:98 Fredagen den 6 maj 2011 Kl. 11.00 Bordläggningsplenum Anmälan om kompletteringsval 1  Billy Gustafsson S som ledamot i Riksrevisionens parlamentariska råd Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 10 maj kl. 13.30 2  Bordläggningsplenum tillkommer. Interpellationssvar kl. 13.00

2011-05-06

Föredragningslista 2010/11:98 (doc, 58 kB) Föredragningslista 2010/11:98 (pdf, 20 kB)

Proposition 2010/11:135

Investeringsfondsfrågor Innehållsförteckning Prop. 2010/11:135 Bilaga 1 Europaparlamentet och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper fondföretag3 Bilaga 2 Kommissionens direktiv 2010/43/EU


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2010/11:135 (pdf, 2259 kB)

Proposition 2010/11:135

Investeringsfondsfrågor Regeringens proposition 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor Prop. 2010/11:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och rådet antog den 13


Utskottsberedning: 2010/11:FiU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:135 (pdf, 1929 kB)

Föredragningslista 2010/11:97

2010/11:97 Torsdagen den 5 maj 2011 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 29 april Anmälan om vice ordförande i utskott 2  Tommy Waidelich S som vice ordförande i finansutskottet fr.o.m. den 5 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2011-05-05

Föredragningslista 2010/11:97 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2010/11:97 (pdf, 20 kB)

Proposition 2010/11:131

Regeringens proposition 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över Prop. gränserna 2010/11:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll När det s.k. UCITS IV-direktivet genomförs


Utskottsberedning: 2010/11:SkU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:131 (pdf, 562 kB)

Föredragningslista 2010/11:96

2010/11:96 Onsdagen den 4 maj 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 28 april Avsägelser 2  Monica Green S som ledamot i finansutskottet 3  Pia Nilsson S som ledamot i trafikutskottet 4  Désirée Liljevall S som ledamot i trafikutskottet

2011-05-04

Föredragningslista 2010/11:96 (doc, 81 kB) Föredragningslista 2010/11:96 (pdf, 23 kB)

Proposition 2010/11:132

Regeringens proposition 2010/11:132 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island Prop. 2010/11:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:FiU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:132 (pdf, 936 kB)

Föredragningslista 2010/11:95

2010/11:95 Tisdagen den 3 maj 2011 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 26 och onsdagen den 27 april Avsägelser 2  Sven-Erik Österberg S som ledamot i valberedningen, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden Anmälan

2011-05-03

Föredragningslista 2010/11:95 (doc, 82 kB) Föredragningslista 2010/11:95 (pdf, 24 kB)

Proposition 2010/11:97

Regeringens proposition 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Prop. 2010/11:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: 2010/11:CU28
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2010/11:97 (pdf, 243 kB)

Föredragningslista 2010/11:94

2010/11:94 Fredagen den 29 april 2011 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 21 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Ann Arleklo S fr.o.m. den 3 maj Därmed upphör Christin Hagbergs S uppdrag som ersättare Avsägelse 3  Ingela Nylund

2011-04-29

Föredragningslista 2010/11:94 (doc, 64 kB) Föredragningslista 2010/11:94 (pdf, 20 kB)

Proposition 2010/11:133

Regeringens proposition 2010/11:133 Vissa förändringar av trängelskatten i Göteborg Prop. 2010/11:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2011 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa förändringar


Utskottsberedning: 2010/11:SkU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2010/11:133 (pdf, 5427 kB)