Dokument & lagar (441 träffar)

Föredragningslista 2011/12:115

2011/12:115 Tisdagen den 22 maj 2012 Kl. 14.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Ansökan om ledighet 1  Gustav Fridolin MP fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 december Ersättare Lotta Hedström MP Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Motioner med anledning av prop. 2011/12:144

2012-05-22

Föredragningslista 2011/12:115 (doc, 75 kB) Föredragningslista 2011/12:115 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:114

2011/12:114 Måndagen den 21 maj 2012 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 8, onsdagen den 9, torsdagen den 10 och fredagen den 11 maj Anmälan om kompletteringsval 2  Ulf Holm MP som suppleant i arbetsmarknadsutskottet Meddelande om inlämnande av interpellationer

2012-05-21

Föredragningslista 2011/12:114 (doc, 62 kB) Föredragningslista 2011/12:114 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:113

2011/12:113 Fredagen den 11 maj 2012 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Aktuell debatt 1  Debatt om polisen Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Jabar Amin MP fr.o.m. den 21 maj Därmed upphör Ann-Louise Hanssons MP uppdrag som ersättare 3  Lena Olsson V fr.o.m. den 21 maj Därmed upphör Leif

2012-05-11

Föredragningslista 2011/12:113 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2011/12:113 (pdf, 21 kB)

Proposition 2011/12:147

Regeringens proposition 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om Prop. skälighet, värdighet och välbefinnande i 2011/12:147 äldreomsorgen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 maj 2012 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:SoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2011/12:147 (pdf, 679 kB)

Föredragningslista 2011/12:112

2011/12:112 Torsdagen den 10 maj 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ärende för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterat Näringsutskottets utlåtande 1  2011/12:NU20 Energifärdplan för 2050 2 res. S,MP,SD,V Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet fredagen

2012-05-10

Föredragningslista 2011/12:112 (doc, 63 kB) Föredragningslista 2011/12:112 (pdf, 20 kB)

Proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för Prop. brottsbekämpande ändamål 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj 2012 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:JuU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:146 (pdf, 281 kB)

Föredragningslista 2011/12:111

2011/12:111 Onsdagen den 9 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 maj Meddelande om frågestund ändring Torsdagen den 10 maj kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Statsrådet Tobias Billström M Statsrådet Maria Larsson KD Statsrådet Catharina

2012-05-09

Föredragningslista 2011/12:111 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2011/12:111 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:110

2011/12:110 Tisdagen den 8 maj 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 2 maj Avsägelse 2  Mats Odell KD som ledamot i Utrikesnämnden och i krigsdelegationen Anmälan om kompletteringsval 3  Emma Henriksson

2012-05-08

Föredragningslista 2011/12:110 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2011/12:110 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:109

2011/12:109 Fredagen den 4 maj 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 27 april Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2011/12:33 Torsdagen den 3 maj AU Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt

2012-05-04

Föredragningslista 2011/12:109 (doc, 60 kB) Föredragningslista 2011/12:109 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:108

2011/12:108 Torsdagen den 3 maj 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ärende för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterat Socialutskottets betänkande 1  2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor 9 res. S,MP,SD,V Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet torsdagen

2012-05-03

Föredragningslista 2011/12:108 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:108 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:107

2011/12:107 Onsdagen den 2 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 24 och onsdagen den 25 april Anmälan om ordförande i utskott 2  Sofia Arkelsten M som ordförande i utrikesutskottet fr.o.m. den 26 april Anmälan om fördröjda svar på

2012-05-02

Föredragningslista 2011/12:107 (doc, 70 kB) Föredragningslista 2011/12:107 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:106

2011/12:106 Fredagen den 27 april 2012 andra sammanträdet Bordläggningsplenum börjar 10 min. efter det första sammanträdet som påbörjades kl. 9.00 Meddelande om frågestund Torsdagen den 3 maj kl. 14.00 1  Frågor besvaras av: Statsrådet Anna-Karin Hatt C Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Statsrådet Gunilla Carlsson

2012-04-27

Föredragningslista 2011/12:106 (doc, 56 kB) Föredragningslista 2011/12:106 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:105

2011/12:105 Fredagen den 27 april 2012 första sammanträdet Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1  Eliza Roszkowska Öberg M fr.o.m. den 1 maj Därmed upphör Björn Samuelsons M uppdrag som ersättare 2  Fredrik Lundh Sammeli S fr.o.m. den 2 maj Därmed upphör Tomas Nilssons S uppdrag

2012-04-27

Föredragningslista 2011/12:105 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2011/12:105 (pdf, 24 kB)

Proposition 2011/12:144

Regeringens proposition 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om Prop. särskild utbildning för vuxna 2011/12:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 april 2012 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2011/12:144 (pdf, 423 kB)

Föredragningslista 2011/12:104

2011/12:104 Torsdagen den 26 april 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Bordläggningsdebatt efter voteringen Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 20 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2011/12:324 av Peter Persson S

2012-04-26

Föredragningslista 2011/12:104 (doc, 58 kB) Föredragningslista 2011/12:104 (pdf, 20 kB)

Skrivelse 2011/12:148

Regeringens skrivelse 2011/12:148 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det Skr. finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2011/12:148 2012 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20

Skrivelse 2011/12:148 (pdf, 695 kB)

Föredragningslista 2011/12:103

2011/12:103 Onsdagen den 25 april 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 19 april Anmälan om kompletteringsval 2  Sofia Arkelsten M som ledamot i utrikesutskottet 3  Bino Drummond M som suppleant i civilutskottet 4  Leif Lindström V

2012-04-25

Föredragningslista 2011/12:103 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:103 (pdf, 21 kB)

Skrivelse 2011/12:104

Regeringens skrivelse 2011/12:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20072011 2011/12:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 april 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU30

Skrivelse 2011/12:104 (pdf, 728 kB)

Föredragningslista 2011/12:102

2011/12:102 Tisdagen den 24 april 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 16, tisdagen den 17 och onsdagen den 18 april Meddelande om statsministerns frågestund 2  Torsdagen 26 april kl. 14.00-14.45 Anmälan

2012-04-24

Föredragningslista 2011/12:102 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2011/12:102 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:101

2011/12:101 Fredagen den 20 april 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1  2011/12:331 av Anita Brodén FP Friluftspolitikens framtid Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM131 Förordning om energieffektivitetsmärkning

2012-04-20

Föredragningslista 2011/12:101 (doc, 58 kB) Föredragningslista 2011/12:101 (pdf, 20 kB)