Dokument & lagar (511 träffar)

Proposition 2013/14:228

Förstärkta kapitaltäckningsregler Regeringens proposition 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler Prop. 2013/14:228 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2013/14:FiU19
Riksdagsbeslut (27 förslag): , 27 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:228 (pdf, 2017 kB)

Föredragningslista 2013/14:111

Föredragningslista 2013/14:111 Måndagen den 12 maj 2014 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena måndagen den 5 och tisdagen den 6 maj Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2013/14:467 av Ingela Nylund Watz S Astra Zenecas betydelse för svensk life science Anmälan

2014-05-12

Föredragningslista 2013/14:111 (docx, 31 kB) Föredragningslista 2013/14:111 (pdf, 115 kB)

Föredragningslista 2013/14:110

Föredragningslista 2013/14:110 Fredagen den 9 maj 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2013/14:438 av Teres Lindberg S Tullverkets framtid 2 2013/14:455 av Sven-Erik Bucht S Inskränkning i äganderätten vid sikfiske 3 2013/14:459 av Tina Ehn MP Högskolan Väst 4 2013/14:465

2014-05-09

Föredragningslista 2013/14:110 (docx, 37 kB) Föredragningslista 2013/14:110 (pdf, 104 kB)

Föredragningslista 2013/14:109

Föredragningslista 2013/14:109 Torsdagen den 8 maj 2014 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott 1 2013/14:30 Tisdagen den 6 maj SfU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2013/14:446 av Ali Esbati V Insyn i Arbetsförmedlingens

2014-05-08

Föredragningslista 2013/14:109 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:109 (pdf, 117 kB)

Proposition 2013/14:226

Regeringens proposition 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen Prop. 2013/14:226 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 april 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att en skärpt syn på allvarliga vapenbrott ska få


Utskottsberedning: 2013/14:JuU36
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:226 (pdf, 811 kB)

Föredragningslista 2013/14:108

Föredragningslista 2013/14:108 Onsdagen den 7 maj 2014 Kl. 09.00 Partiledardebatt inför Europaparlamentsvalet Arbetsplenum 16.00 Votering 1 Partiledardebatt inför Europaparlamentsvalet Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2013/14:445 av Monica Green S Massarbetslöshet och inflationen 3 2013/14:447

2014-05-07

Föredragningslista 2013/14:108 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2013/14:108 (pdf, 134 kB)

Föredragningslista 2013/14:107

Föredragningslista 2013/14:107 Tisdagen den 6 maj 2014 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet tisdagen den 29 april Meddelande om statsministerns frågestund 2 Torsdagen den 8 maj kl. 14.00-14.45 Anmälan om fördröjda svar på

2014-05-06

Föredragningslista 2013/14:107 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2013/14:107 (pdf, 125 kB)

Proposition 2013/14:227

Regeringens proposition 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna Prop. för arbetskraftsinvandring 2013/14:227 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 april 2014 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2013/14:SfU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:227 (pdf, 511 kB)

Föredragningslista 2013/14:106

Föredragningslista 2013/14:106 Måndagen den 5 maj 2014 Kl. 11.00 Arbetsplenum Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena fredagen den 25 och måndagen den 28 april Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2 2013/14:32 Fredagen den 11 april Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt

2014-05-05

Föredragningslista 2013/14:106 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:106 (pdf, 125 kB)

Proposition 2013/14:224

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Regeringens proposition 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland Prop. för telekommunikationstjänster, radio- och tv- 2013/14:224 sändningar och elektroniska tjänster Regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SkU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2013/14:224 (pdf, 1176 kB)

Proposition 2013/14:221

Regeringens proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande avtal om Prop. tekniköverföring anpassning till nya EU-regler 2013/14:221 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2013/14:NU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:221 (pdf, 445 kB)

Föredragningslista 2013/14:105

Föredragningslista 2013/14:105 Tisdagen den 29 april 2014 Kl. 12.00 Arbetsplenum 15.30 Val Fråga om hänvisning av motion till utskott Votering uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 1 2013/14:FPM71 Meddelande om EU:s återvändandepolitik KOM2014 199 SfU Ärenden

2014-04-29

Föredragningslista 2013/14:105 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2013/14:105 (pdf, 130 kB)

Föredragningslista 2013/14:104

Föredragningslista 2013/14:104 Måndagen den 28 april 2014 Kl. 11.00 Arbetsplenum Interpellationssvar Meddelande om inlämnande av interpellationer 1 Onsdagen den 28 maj kl. 12.00 är sista tidpunkt för inlämnande av interpellationer för besvarande under innevarande riksmöte Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

2014-04-28

Föredragningslista 2013/14:104 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2013/14:104 (pdf, 142 kB)

Proposition 2013/14:222

Regeringens proposition 2013/14:222 Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets Prop. rättspsykiatriska undersökningsenheter 2013/14:222 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2013/14:JuU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2013/14:222 (pdf, 408 kB)

Föredragningslista 2013/14:103

Föredragningslista 2013/14:103 Fredagen den 25 april 2014 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena fredagen den 11, tisdagen den 15 och onsdagen den 16 april Meddelande om partiledardebatt inför valet till Europaparlamentet 2 Onsdagen den 7 maj kl. 9.00 3 Anmälan

2014-04-25

Föredragningslista 2013/14:103 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2013/14:103 (pdf, 118 kB)

Proposition 2013/14:225

Regeringens proposition 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män Prop. och förvaltare 2013/14:225 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En viktig del i det svenska välfärdssamhället


Utskottsberedning: 2013/14:CU34
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:225 (pdf, 786 kB)

Proposition 2013/14:223

Regeringens proposition 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi Prop. 2013/14:223 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om redovisningscentraler


Utskottsberedning: 2013/14:TU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:223 (pdf, 574 kB)

Skrivelse 2013/14:196

Regeringens skrivelse 2013/14:196 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 2009−2013 2013/14:196 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU32

Skrivelse 2013/14:196 (pdf, 3167 kB)

Föredragningslista 2013/14:102

Föredragningslista 2013/14:102 Onsdagen den 16 april 2014 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet torsdagen den 10 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Ulrika Karlsson i Uppsala M fr.o.m. den 18 april Därmed upphör Gunnar Hedbergs M uppdrag

2014-04-16

Föredragningslista 2013/14:102 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:102 (pdf, 115 kB)

Föredragningslista 2013/14:101

Föredragningslista 2013/14:101 Tisdagen den 15 april 2014 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena tisdagen den 8 och onsdagen den 9 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2 Ola Johansson C fr.o.m. den 18 april Därmed

2014-04-15

Föredragningslista 2013/14:101 (docx, 32 kB) Föredragningslista 2013/14:101 (pdf, 114 kB)