Dokument & lagar (381 träffar)

Föredragningslista 2014/15:97

Föredragningslista 2014/15:97 Torsdagen den 7 maj 2015 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Statsministerns frågestund Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2014/15:534 av Rikard Larsson S Fler stora event i Sverige 2 2014/15:536 av Helena Bouveng M Konsekvenser för landsbygden av höjd skatt på bensin

2015-05-07

Föredragningslista 2014/15:97 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2014/15:97 (pdf, 106 kB)

Föredragningslista 2014/15:96

Föredragningslista 2014/15:96 Onsdagen den 6 maj 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet torsdagen den 16 april Fastställande av dag för riksmötets start 2015/16 2 Tisdagen den 15 september Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3 2014/15:532

2015-05-06

Föredragningslista 2014/15:96 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2014/15:96 (pdf, 118 kB)

Föredragningslista 2014/15:95

Föredragningslista 2014/15:95 Tisdagen den 5 maj 2015 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet onsdagen den 15 april Avsägelser 2 Anna-Lena Sörenson S som suppleant i konstitutionsutskottet 3 Mathias Tegnér S som suppleant

2015-05-05

Föredragningslista 2014/15:95 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2014/15:95 (pdf, 107 kB)

Proposition 2014/15:115

Några värdepappersmarknadsfrågor Regeringens proposition 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor Prop. 2014/15:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2015 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:FiU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2014/15:115 (pdf, 2651 kB)

Proposition 2014/15:116

Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen Regeringens proposition 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om Prop. övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen 2014/15:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2015 Stefan


Utskottsberedning: 2014/15:JuU22
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:116 (pdf, 2551 kB)

Föredragningslista 2014/15:94

Föredragningslista 2014/15:94 Onsdagen den 29 april 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena fredagen den 10 och tisdagen den 14 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2014/15:513 av Robert Hannah FP Backaundantaget och påminnelseavgifterna

2015-04-29

Föredragningslista 2014/15:94 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2014/15:94 (pdf, 112 kB)

Föredragningslista 2014/15:93

Föredragningslista 2014/15:93 Tisdagen den 28 april 2015 Kl. 13.00 Interpellationssvar 13.30 Återrapportering från Europeiska rådets möte uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Protokollet från sammanträdet torsdagen den 9 april Anmälan om ersättare 2 Eva Lindh S som ersättare fr.o.m.

2015-04-28

Föredragningslista 2014/15:93 (docx, 37 kB) Föredragningslista 2014/15:93 (pdf, 118 kB)

Föredragningslista 2014/15:92

Föredragningslista 2014/15:92 Fredagen den 24 april 2015 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelser 1 Hanna Wigh SD som ledamot i socialutskottet 2 Carina Herrstedt SD som ledamot i utbildningsutskottet  och suppleant i socialutskottet 3 Robert Stenkvist SD som suppleant i utbildningsutskottet Anmälan om kompletteringsval

2015-04-24

Föredragningslista 2014/15:92 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2014/15:92 (pdf, 107 kB)

Proposition 2014/15:109

Regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar Prop. 20162020 2014/15:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den säkerhetspolitiska situationen


Utskottsberedning: 2014/15:FöU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2014/15:109 (pdf, 938 kB)

Föredragningslista 2014/15:91

Föredragningslista 2014/15:91 Torsdagen den 23 april 2015 Uppdaterad Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena tisdagen den 7 och onsdagen den 8 april Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott 2 2014/15:27 Tisdagen den 21 april

2015-04-23

Föredragningslista 2014/15:91 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2014/15:91 (pdf, 105 kB)

Proposition 2014/15:105

Regeringens proposition 2014/15:105 Arv i internationella situationer Prop. 2014/15:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom en EU-förordning, arvsförordningen, skapas ett


Utskottsberedning: 2014/15:CU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:105 (pdf, 3158 kB)

Föredragningslista 2014/15:90

Föredragningslista 2014/15:90 Onsdagen den 22 april 2015 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om ny riksdagsledamot 1 Larry Söder KD som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 25 april 2015 Avsägelser 2 Emma Carlsson Löfdahl FP som suppleant i justitieutskottet 3 Lars Tysklind FP som suppleant i socialutskottet

2015-04-22

Föredragningslista 2014/15:90 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2014/15:90 (pdf, 104 kB)

Föredragningslista 2014/15:89

Föredragningslista 2014/15:89 Tisdagen den 21 april 2015 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2014/15:470 av Sten Bergheden M Statlig verksamhet på landsbygden 2 2014/15:472 av Fredrik Schulte M Det ekonomiska läget i Sverige 3

2015-04-21

Föredragningslista 2014/15:89 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2014/15:89 (pdf, 114 kB)

Proposition 2014/15:120

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde Regeringens proposition 2014/15:120 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde Prop. 2014/15:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 april 2015 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:120 (pdf, 1460 kB)

Föredragningslista 2014/15:88

Föredragningslista 2014/15:88 Fredagen den 17 april 2015 Kl. 09.00 Interpellationssvar 1 Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Anmälan om subsidiaritetsprövning Ansvarigt utskott 2 2014/15:30 Torsdagen den 16 april MJU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 3 2014/15:456 av Robert Halef

2015-04-17

Föredragningslista 2014/15:88 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2014/15:88 (pdf, 121 kB)

Skrivelse 2014/15:97

Regeringens skrivelse 2014/15:97 Riksrevisionens rapport om näringspolitikens Skr. effekter 2014/15:97 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Mikael Damberg Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat vilka möjligheter


Utskottsberedning: 2014/15:NU18

Skrivelse 2014/15:97 (pdf, 1608 kB)

Föredragningslista 2014/15:87

Föredragningslista 2014/15:87 Torsdagen den 16 april 2015 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Protokollen från sammanträdena torsdagen den 26 och fredagen den 27 mars Anmälan om kompletteringsval 2 Olle Felten SD som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om

2015-04-16

Föredragningslista 2014/15:87 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2014/15:87 (pdf, 122 kB)

Skrivelse 2014/15:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2014/15:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2014/15:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 april 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2014/15:FiU17

Skrivelse 2014/15:102 (pdf, 1476 kB)

Skrivelse 2014/15:101

Årsredovisning för staten Regeringens skrivelse 2014/15:101 Årsredovisning för staten 2014 Regeringens skrivelse 2014/15:101 Årsredovisning för staten 2014 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2014/15:FiU28

Skrivelse 2014/15:101 (pdf, 3785 kB)

Proposition 2014/15:100

2015 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Magdalena Andersson


Utskottsberedning: 2014/15:FiU20 2014/15:KU17
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 9

Proposition 2014/15:100 (pdf, 3770 kB)