Dokument & lagar (443 träffar)

Föredragningslista 2015/16:103

Föredragningslista 2015/16:103 Onsdagen den 11 maj 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 13 april Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 2 2015/16:FPM76 Handlingsplan för mervärdesskatt KOM2016 148 SkU Ärenden för hänvisning

2016-05-11

Föredragningslista 2015/16:103 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2015/16:103 (pdf, 130 kB)

Skrivelse 2015/16:169

Regeringens skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag Skr. 2015/16:169 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2016 Stefan Löfven Åsa Romson Miljö- och energidepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Miljöpolitiken syftar till att klara de nationella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålet


Utskottsberedning: 2016/17:MJU7 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:169 (pdf, 499 kB)

Proposition 2015/16:168

Regeringens proposition 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Prop. Konsumentombudsmannen 2015/16:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Konsumentombudsmannens


Utskottsberedning: 2015/16:CU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2015/16:168 (pdf, 428 kB)

Föredragningslista 2015/16:102

Föredragningslista 2015/16:102 Tisdagen den 10 maj 2016 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena fredagen den 8, tisdagen den 12, onsdagen den 13, torsdagen den 14, fredagen den 15 och tisdagen den 19 april Anmälan

2016-05-10

Föredragningslista 2015/16:102 (docx, 41 kB) Föredragningslista 2015/16:102 (pdf, 134 kB)

Föredragningslista 2015/16:101

Föredragningslista 2015/16:101 Fredagen den 29 april 2016 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 1 Aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande Fastställande av dag för riksmötets start 2016/17 2 Tisdagen den 13 september Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 3 Mathias

2016-04-29

Föredragningslista 2015/16:101 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2015/16:101 (pdf, 119 kB)

Proposition 2015/16:174

Regeringens proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten Prop. att få uppehållstillstånd i Sverige 2015/16:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2015/16:174 (pdf, 2951 kB)

Proposition 2015/16:173

Regeringens proposition 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad Prop. nya möjligheter för undervisning 2015/16:173 och studiehandledning på modersmål Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2016 Stefan Löfven Gustav Fridolin Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:UbU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2015/16:173 (pdf, 646 kB)

Proposition 2015/16:167

Regeringens proposition 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan mot Prop. organiserad brottslighet 2015/16:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 april 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En viktig del i kampen mot


Utskottsberedning: 2015/16:JuU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2015/16:167 (pdf, 562 kB)

Föredragningslista 2015/16:100

Föredragningslista 2015/16:100 Torsdagen den 28 april 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 7 april Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2 2015/16:562 av Robert Hannah L Erkännande av seyfo folkmordet på armenierna

2016-04-28

Föredragningslista 2015/16:100 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2015/16:100 (pdf, 85 kB)

Föredragningslista 2015/16:99

Föredragningslista 2015/16:99 Onsdagen den 27 april 2016 Kl. 09.00 Val ca 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Val av ställföreträdande justitieombudsmän Konstitutionsutskottet har föreslagit: 1 Val av Lilian Wiklund 2 Omval av Cecilia Nordenfelt Avsägelse 3 Elisabet Fura som chefsjustitieombudsman fr.o.m.

2016-04-27

Föredragningslista 2015/16:99 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2015/16:99 (pdf, 127 kB)

Föredragningslista 2015/16:98

Föredragningslista 2015/16:98 Tisdagen den 26 april 2016 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 5 och onsdagen den 6 april Anmälan om ersättare 2 Eva Wallin KD som ersättare fr.o.m. den 25 april t.o.m.

2016-04-26

Föredragningslista 2015/16:98 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2015/16:98 (pdf, 126 kB)

Skrivelse 2015/16:104

Regeringens skrivelse 2015/16:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 20112015 2015/16:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. den 21 april 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning


Utskottsberedning: 2015/16:FiU37

Skrivelse 2015/16:104 (pdf, 3414 kB)

Föredragningslista 2015/16:97

Föredragningslista 2015/16:97 Fredagen den 22 april 2016 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om granskningsrapport Ansvarigt utskott 1 RiR 2016:3 Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan TU Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Skrivelse 2 2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella

2016-04-22

Föredragningslista 2015/16:97 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2015/16:97 (pdf, 110 kB)

Proposition 2015/16:166

Regeringens proposition 2015/16:166 Avfallshierarkin Prop. 2015/16:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 april 2016 Stefan Löfven Gustav Fridolin Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken som syftar till


Utskottsberedning: 2015/16:MJU22
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2015/16:166 (pdf, 773 kB)

Skrivelse 2015/16:145

Regeringens skrivelse 2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella Skr. valutafonden, Världsbanksgruppen samt de 2015/16:145 regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2016/17:UU7

Skrivelse 2015/16:145 (pdf, 686 kB)

Föredragningslista 2015/16:96

Föredragningslista 2015/16:96 Torsdagen den 21 april 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Anmälan om subsidiaritetsprövningar Ansvarigt utskott 1 2015/16:30 Tisdagen den 5 april UU 2 2015/16:31 Tisdagen den 19 april MJU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2016-04-21

Föredragningslista 2015/16:96 (docx, 33 kB) Föredragningslista 2015/16:96 (pdf, 114 kB)

Föredragningslista 2015/16:95

Föredragningslista 2015/16:95 Onsdagen den 20 april 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Fråga om hänvisning av motion till utskott Motion med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning Förslag Talmannen föreslår att motionen läggs 1 2015/16:3354

2016-04-20

Föredragningslista 2015/16:95 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2015/16:95 (pdf, 130 kB)

Proposition 2015/16:148

Regeringens proposition 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU Prop. 2015/16:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll EU:s kvarstadsförordning antogs den 15 maj 2014. Det övergripande


Utskottsberedning: 2015/16:CU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2015/16:148 (pdf, 1670 kB)

Föredragningslista 2015/16:94

Föredragningslista 2015/16:94 Tisdagen den 19 april 2016 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om förändring i regeringens sammansättning 1 Mehmet Kaplan MP har entledigats som statsråd Avsägelse 2 Hans Mertzig som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

2016-04-19

Föredragningslista 2015/16:94 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2015/16:94 (pdf, 119 kB)

Skrivelse 2015/16:165

Regeringens skrivelse 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker Skr. för staten i fråga om gruvavfall 2015/16:165 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Mikael Damberg Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: 2015/16:MJU23 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2015/16:165 (pdf, 2563 kB)