Dokument & lagar (497 träffar)

Föredragningslista 2009/10:120

2009/10:120 Tisdagen den 18 maj 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2009/10:355 av Monica Green s Fastighetsskatt på studentbostäder 2  2009/10:356 av Monica Green s ROT-avdrag för flerfamiljsfastigheter och skolor 3  2009/10:363

2010-05-18

Föredragningslista 2009/10:120 (doc, 135 kB) Föredragningslista 2009/10:120 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:119

2009/10:119 Måndagen den 17 maj 2010 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 3, tisdagen den 4, onsdagen den 5, torsdagen den 6 och fredagen den 7 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Onsdagen den 19 maj 2  Votering kl. 9.00 utgår. Votering

2010-05-17

Föredragningslista 2009/10:119 (doc, 124 kB) Föredragningslista 2009/10:119 (pdf, 22 kB)

Proposition 2009/10:216

Regeringens proposition 2009/10:216 Ny postlag Prop. 2009/10:216 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att postlagen 1993:1684 ska ersättas med en ny lag.


Utskottsberedning: 2009/10:TU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:216 (pdf, 915 kB)

Föredragningslista 2009/10:118

2009/10:118 Fredagen den 7 maj 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2009/10:346 av Veronica Palm s Bostadsbristen 2  2009/10:347 av Tommy Waidelich s Minskad stimulans till bostadsbyggande 3  2009/10:348 av Mikael Damberg s Fastighetsavgiftens konsekvenser för dem som

2010-05-07

Föredragningslista 2009/10:118 (doc, 131 kB) Föredragningslista 2009/10:118 (pdf, 22 kB)

Proposition 2009/10:220

Betaltjänster Regeringens proposition 2009/10:220 Betaltjänster Prop. 2009/10:220 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller framför allt ett förslag till en ny lag


Utskottsberedning: 2009/10:FiU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:220 (pdf, 3236 kB)

Proposition 2009/10:217

Regeringens proposition 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut Prop. 2009/10:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om kreditvärderingsinstitut. Förslaget


Utskottsberedning: 2009/10:FiU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:217 (pdf, 533 kB)

Föredragningslista 2009/10:117

2009/10:117 Torsdagen den 6 maj 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 30 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2009/10:341 av Tina Ehn mp Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen 3  2009/10:343 av Greger Tidlund

2010-05-06

Föredragningslista 2009/10:117 (doc, 117 kB) Föredragningslista 2009/10:117 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:116

2009/10:116 Onsdagen den 5 maj 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 29 april Meddelande om frågestund Torsdagen den 6 maj kl. 14.00 2  Följande statsråd kommer att delta: Försvarsminister Sten Tolgfors m Utrikesminister Carl Bildt m

2010-05-05

Föredragningslista 2009/10:116 (doc, 128 kB) Föredragningslista 2009/10:116 (pdf, 22 kB)

Proposition 2009/10:208

Regeringens proposition 2009/10:208 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncern- Prop. redovisning 2009/10:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:CU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:208 (pdf, 1298 kB)

Föredragningslista 2009/10:115

2009/10:115 Tisdagen den 4 maj 2010 Kl. 13.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 28 april Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 2  2009/10:167 Kemikalietillsynen MJU 3  2009/10:211 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier

2010-05-04

Föredragningslista 2009/10:115 (doc, 136 kB) Föredragningslista 2009/10:115 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:114

2009/10:114 Måndagen den 3 maj 2010 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 27 april Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 4 maj 2  Interpellationssvar kl. 13.00 utgår. Bordläggningsplenum kl. 13.00 tillkommer Ärenden för hänvisning

2010-05-03

Föredragningslista 2009/10:114 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2009/10:114 (pdf, 18 kB)

Proposition 2009/10:212

Regeringens proposition 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland Prop. 2009/10:212 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2009/10:MJU23
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:212 (pdf, 932 kB)

Proposition 2009/10:211

Regeringens proposition 2009/10:211 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om Prop. kemikalier 2009/10:211 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:MJU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:211 (pdf, 743 kB)

Proposition 2009/10:167

Regeringens proposition 2009/10:167 Kemikalietillsynen Prop. 2009/10:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen ändrade tillsynsbestämmelser i


Utskottsberedning: 2010/11:MJU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:167 (pdf, 968 kB)

Föredragningslista 2009/10:113

2009/10:113 Fredagen den 30 april 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om protokollsutdrag från utskott 1  2009/10:30 Torsdagen den 29 april 2010 JuU Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2009/10:335 av Luciano Astudillo s Krafttag mot hälsoklyftan 3  2009/10:342 av Carina Adolfsson Elgestam s

2010-04-30

Föredragningslista 2009/10:113 (doc, 104 kB) Föredragningslista 2009/10:113 (pdf, 18 kB)

Föredragningslista 2009/10:112

2009/10:112 Torsdagen den 29 april 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 april Ärenden för debatt och avgörande Reservationer Näringsutskottets betänkande 2  2009/10:NU17 Effektreserven i framtiden 1 res. s,v Trafikutskottets

2010-04-29

Föredragningslista 2009/10:112 (doc, 107 kB) Föredragningslista 2009/10:112 (pdf, 17 kB)

Föredragningslista 2009/10:111

2009/10:111 Onsdagen den 28 april 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 22 april Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2  2009/10:338 av Börje Vestlund s Europa 2020-strategin Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Skrivelse

2010-04-28

Föredragningslista 2009/10:111 (doc, 157 kB) Föredragningslista 2009/10:111 (pdf, 27 kB)

Skrivelse 2009/10:124

Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap stärkt samverkan för Skr. ökad säkerhet 2009/10:124 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 april 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll De hot och risker som vårt samhälle


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9

Skrivelse 2009/10:124 (pdf, 716 kB)

Föredragningslista 2009/10:110

2009/10:110 Tisdagen den 27 april 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 20 och onsdagen den 21 april Meddelande om frågestund Torsdagen den 29 april kl. 14.00 2  Följande statsråd kommer att delta: Arbetsmarknadsminister

2010-04-27

Föredragningslista 2009/10:110 (doc, 148 kB) Föredragningslista 2009/10:110 (pdf, 24 kB)

Proposition 2009/10:209

Regeringens proposition 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter Prop. 2009/10:209 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 april 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås att ålderskravet


Utskottsberedning: 2009/10:TU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2009/10:209 (pdf, 531 kB)