Dokument & lagar (674 träffar)

Proposition 2007/08:50

Regeringens proposition 2007/08:50 Nya skolmyndigheter Prop. 2007/08:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i skollagen 1985:1100ett antal


Utskottsberedning: 2007/08:UbU13
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:50 (pdf, 359 kB)

Proposition 2007/08:49

Statligt tandvårdsstöd Regeringens proposition 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd Prop. 2007/08:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om statligt


Utskottsberedning: 2007/08:SoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:49 (pdf, 2198 kB)

Proposition 2007/08:48

Regeringens proposition 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar Prop. från välfärdssystemen 2007/08:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 januari 2008 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns i dag


Utskottsberedning: 2007/08:SfU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:48 (pdf, 277 kB)

Proposition 2007/08:47

Regeringens proposition 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under Prop. förundersökning, m.m. 2007/08:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas


Utskottsberedning: 2007/08:JuU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:47 (pdf, 337 kB)

Proposition 2007/08:46

Regeringens proposition 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för Prop. alternativbränslen, m.m. 2007/08:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2007 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2007/08:TU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:46 (pdf, 341 kB)

Proposition 2007/08:45

Regeringens proposition 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och Prop. vissa andra företag, m.m. 2007/08:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:CU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:45 (pdf, 1242 kB)

Proposition 2007/08:44

Regeringens proposition 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m. Prop. 2007/08:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2007 Maud Olofsson Lars Leijonborg Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om förändringar i lagen


Utskottsberedning: 2007/08:UbU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2007/08:44 (pdf, 430 kB)

Proposition 2007/08:43

Regeringens proposition 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut Prop. enligt lagen 1993:387 om stöd och service till 2007/08:43 vissa funktionshindrade, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2007 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet


Utskottsberedning: 2007/08:SoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:43 (pdf, 444 kB)

Skrivelse 2007/08:42

Regeringens skrivelse 2007/08:42 2007 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2007/08:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 december 2007 Maud Olofsson Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU5 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2007/08:42 (pdf, 97 kB)

Proposition 2007/08:41

Regeringens proposition 2007/08:41 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU- Prop. budgetens finansiering 2007/08:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vid Europeiska rådets


Utskottsberedning: 2007/08:FiU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:41 (pdf, 163 kB)

Proposition 2007/08:40

Återförsäkring Regeringens proposition 2007/08:40 Återförsäkring Prop. 2007/08:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 november 2007 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Denna proposition innehåller förslag till ändringar i försäkrings-


Utskottsberedning: 2007/08:FiU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:40 (pdf, 1354 kB)

Skrivelse 2007/08:39

Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 november 2007 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Utskottsberedning: 2007/08:JuSoU1 Följdmotioner: 6

Skrivelse 2007/08:39 (pdf, 453 kB)

Proposition 2007/08:38

Regeringens proposition 2007/08:38 Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden Prop. 2007/08:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november 2007 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2007/08:KU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:38 (pdf, 276 kB)

Proposition 2007/08:37

Regeringens proposition 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen Prop. om information om betalaren som ska åtfölja 2007/08:37 överföringar av medel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2007/08:FiU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:37 (pdf, 392 kB)

Proposition 2007/08:36

Regeringens proposition 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet Prop. 2007/08:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 2007 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås bl.a. en ny lag, benämnd


Utskottsberedning: 2007/08:NU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:36 (pdf, 421 kB)

Proposition 2007/08:35

Regeringens proposition Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, Prop. m.m. 2007/08:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 november 2007 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller bl.a. förslag om att


Utskottsberedning: 2007/08:FiU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:35 (pdf, 957 kB)

Skrivelse 2007/08:34

Regeringens skrivelse 2007/08:34 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2007/08:34 brottmål under år 2006 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 november 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2007/08:JuU7 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2007/08:34 (pdf, 207 kB)

Skrivelse 2007/08:33

Regeringens skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning av systemet med Skr. vinstandelsstiftelser 2007/08:33 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas en redovisning


Utskottsberedning: 2007/08:SfU4

Skrivelse 2007/08:33 (pdf, 43 kB)

Proposition 2007/08:32

Regeringens proposition 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 2007/08:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn


Utskottsberedning: 2007/08:MJU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:32 (pdf, 173 kB)

Proposition 2007/08:31

Regeringens proposition 2007/08:31 Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för Prop. unga lagöverträdare 2007/08:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:31 (pdf, 162 kB)