Dokument & lagar (463 träffar)

Proposition 2006/07:31

2006/07:31 1983:929 följande eller skyddad mönstring ändringarna. ringsplikten. ombord. negativt. ningstillstånd. för plikten. sjötjänstgöringen omfattning. följande intendenturpersonal.


Utskottsberedning: 2006/07:TU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:31 (pdf, 205 kB)

Proposition 2006/07:30

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien 2006/07:30 enskilda till Albanien mineralen kapacitetsuppbyggnad. integrationsprocessen. gemenskapen. 2006/0045ACCfrihandelsområde. samarbete. kraft. med andra detta överensstämmelse. bistånd.


Utskottsberedning: 2006/07:UU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:30 (pdf, 4803 kB)

Proposition 2006/07:29

2006/07:29 m.fl. garantipension följande skilda skilda barn. beräknats lydelse. året. fallsåret. bostadsbidrag, andra sörjningsstöd ningstiden. följsamhetsindexeras. telse. bostadsbidrag bostadsbidrag. snabbare. bostadstillägg. stöd. utbetalningar svårigheter. garantipension


Utskottsberedning: 2006/07:SfU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:29 (pdf, 250 kB)

Skrivelse 2006/07:28

1 Regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 Skr. 2006/07:28 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 november 2006 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2006/07:JuU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2006/07:28 (pdf, 197 kB)

Proposition 2006/07:27

2006/07:27 kronor. 1994:1220 följande redovisning. villkor: 2009. 1995:1554 rapport, kronor, kronor, de ner miljoner vinst. ner miljoner vinst. intäkter. lysningar lämnas 1999:1078 redovisningslagen, huvudbokföringen, till nande anläggningstillgångar, sättningstillgångar, pågående skaffningsvärde, valuta, lån.


Utskottsberedning: 2006/07:CU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:27 (pdf, 584 kB)

Proposition 2006/07:26

2006/07:26 ringsmarknaden. premieuttaget. 2005:104 bäring, försäkringsavtalets avgiftsbestämd understödsföreningar. inträffa. arvsvinst. äldre dag deringen. försäkringstagarens portföljen. värde. enskilda överföring. tagarens avtalets förekommer. försäkringsbolaget. ökar. lagen. inkomstskattelagen. försäkringens


Utskottsberedning: 2006/07:FiU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:26 (pdf, 545 kB)

Proposition 2006/07:25

2006/07:25 kraven. elektroniska elektroniska fordon. fordonen. förvaltningsdomstol. före 4.8 avgifter färdvägsrelaterade betalningar. egna kommunikation. avgiftspunkter. införs. enskild. eller vägtullar, fordon denna. ringens. om för antas ringens. påkallade. förvaltningslagen. om ekonomiska nationellastandardiseringskommitténförkommunikation


Utskottsberedning: 2006/07:TU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:25 (pdf, 343 kB)

Proposition 2006/07:24

2006/07:24 1991:900 föregående i första kvalitet, överklagats, särskilda särskilda medborgarförslag. röra. landstingen. omsorg. kommunalrättsliga förslagen. förslaget. procedurfrågor. förslag. ningar. handling. massärenden. beräknas bestämmelsen. synpunkter. lämpligt. kunna belagda svarande medgett i ärenden


Utskottsberedning: 2006/07:KU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:24 (pdf, 221 kB)

Skrivelse 2006/07:23

2006/07:23 sysselsättning jämförelser. tål. kultursektorn. potentiella inflationen dock Lissabonstrategin. politiken. 9 strukturfondsprogrammen. uppskattning. vidareutveckla hållbar hållbarhet socialförsäkring. ersättning. produktionsformer makroekonomisk sysselsättningspolitik samtliga 20 jobb. konkurrenskraft.


Utskottsberedning: 2006/07:NU7 Följdmotioner: 5

Skrivelse 2006/07:23 (pdf, 1140 kB)

Proposition 2006/07:22

2006/07:22 följande första december terrorism. konventionen. omärkta den territorium. ändras. tionens tionen. bestämmelserna. anslutningsinstrument märkning. bjuda tionssamhällets smidigt. akter. varor. användas explosivvarudirektivet för konventionen spränga träd. konventionen med 6.1.2 ningen. 500 landets


Utskottsberedning: 2006/07:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:22 (pdf, 529 kB)

Skrivelse 2006/07:21

Regeringens skrivelse 2006/07:21 Återkallelse av proposition 2005/06:214 Skr. Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll 2006/07:21 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 november 2006 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet 1 Regeringens skrivelse med återkallelse


Utskottsberedning:

Skrivelse 2006/07:21 (pdf, 63 kB)

Proposition 2006/07:20

2006/07:20 förstöras. staten. rätt hav norska innehas. förslag dödsbovapen. inneha vapenamnestin. vapenamnesti. behövs över. ammunitionen. skyldig denna polisen. vapenlagen enligt staten, ändamål. Waller.


Utskottsberedning: 2006/07:JuU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:20 (pdf, 222 kB)

Proposition 2006/07:19

Regeringens proposition 2006/07:19 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid Prop. avyttring av privatbostad 2006/07:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Uppskov med beskattning


Utskottsberedning: 2006/07:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:19 (pdf, 711 kB)

Skrivelse 2006/07:18

Regeringens skrivelse 2006/07:18 2006 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2006/07:18 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 november 2006 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2006/07:JuU5

Skrivelse 2006/07:18 (pdf, 96 kB)

Proposition 2006/07:17

Regeringens proposition 2006/07:17 Avveckling av rekryteringsbidrag till Prop. vuxenstuderande 2006/07:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2006/07:UbU2
Riksdagsbeslut (12 förslag): , 12 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:17 (pdf, 146 kB)

Proposition 2006/07:16

Regeringens proposition 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst överlåtelse av Prop. rättigheter till offentligt framförande 2006/07:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2006/07:KrU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:16 (pdf, 177 kB)

Proposition 2006/07:15

Regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete Prop. 2006/07:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 november 2006 Fredrik Reinfeldt Sven Otto Littorin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2006/07:AU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 19

Proposition 2006/07:15 (pdf, 516 kB)

Proposition 2006/07:14

Regeringens proposition 2006/07:14 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige Prop. och Österrike 2006/07:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2006/07:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2006/07:14 (pdf, 350 kB)

Proposition 2006/07:13

Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. Regeringens proposition 2006/07:13 Anpassningar av energibeskattningen till Prop. energiskattedirektivet, m.m. 2006/07:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2006 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2006/07:SkU5 2007/08:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:13 (pdf, 2140 kB)

Skrivelse 2006/07:12

Regeringens skrivelse 2006/07:12 Återkallelse av skrivelse 2005/06:206 Ett Sverige Skr. för barn redogörelse för regeringens barnpolitik 2006/07:12 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 november 2006 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet 1 Skr. 2006/07:12 Regeringens


Utskottsberedning:

Skrivelse 2006/07:12 (pdf, 41 kB)