Dokument & lagar (505 träffar)

Skrivelse 2009/10:226

Regeringens skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 20062010 Skr. 2009/10:226 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas en samlad redogörelse för regeringens regelförenklingsarbete


Utskottsberedning: 2010/11:NU8 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:226 (pdf, 1234 kB)

Föredragningslista 2009/10:128

2009/10:128 Fredagen den 28 maj 2010 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1  Fredrik Olovsson s fr.o.m. den 1 juni Därmed upphör Greger Tidlunds s uppdrag som ersättare Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2009/10:388 av Hans Stenberg s Vattenskotrar 3  2009/10:413

2010-05-28

Föredragningslista 2009/10:128 (doc, 146 kB) Föredragningslista 2009/10:128 (pdf, 24 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:40

2009/10:40, Fredagen den 28 maj 1 Rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Magnus Graner Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 23 april 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för rättsliga och inrikes frågor den 34 juni 2010 Anf. 1  ORDFÖRANDEN:

2010-05-28

Proposition 2009/10:227

Regeringens proposition 2009/10:227 Fiskevårdsområden Prop. 2009/10:227 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 2010 Mats Odell Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen 1981:533 om fiskevårdsområden.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:227 (pdf, 558 kB)

Skrivelse 2009/10:130

Regeringens skrivelse 2009/10:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2009 Skr. 2009/10:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 maj 2010 Mats Odell Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna


Utskottsberedning: 2010/11:FiU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2009/10:130 (pdf, 1189 kB)

Föredragningslista 2009/10:127

2009/10:127 Torsdagen den 27 maj 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 21 maj Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Tisdagen den 8 juni 2  Interpellationssvar tidigareläggs till kl. 12.00 Fredagen den

2010-05-27

Föredragningslista 2009/10:127 (doc, 138 kB) Föredragningslista 2009/10:127 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2009/10:126

2009/10:126 Onsdagen den 26 maj 2010 Kl. 09.00 Votering Arbetsplenum 16.00 Votering Ärenden för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterade Näringsutskottets betänkanden 1  2009/10:NU16 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet 4 res. s,v,mp 2  2009/10:NU18 Genomförande av direktiv om förnybar

2010-05-26

Föredragningslista 2009/10:126 (doc, 172 kB) Föredragningslista 2009/10:126 (pdf, 27 kB)

Skrivelse 2009/10:214

Biståndets resultat tema miljö och klimat Regeringens skrivelse 2009/10:214 Biståndets resultat tema miljö och klimat Regeringens skrivelse 2009/10:214 Art.no: UD 10.042 ISBN: 91 7496-423-3 Original: Fidelity Stockholm AB Foto: Chris Stowers omslag, s. 8Mikkel Ostergaard omslag, s. 22Jacob Silberberg omslag, s.


Utskottsberedning: 2010/11:UU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:214 (pdf, 1778 kB)

Föredragningslista 2009/10:125

2009/10:125 Tisdagen den 25 maj 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 19 maj Meddelande om frågestund Torsdagen den 27 maj kl.14.00 2  Följande statsråd kommer att delta: Näringsminister Maud Olofsson c Finansminister

2010-05-25

Föredragningslista 2009/10:125 (doc, 167 kB) Föredragningslista 2009/10:125 (pdf, 27 kB)

Föredragningslista 2009/10:124

2009/10:124 Måndagen den 24 maj 2010 Kl. 11.00 Arbetsplenum Ingen votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 17 och tisdagen den 18 maj Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 2  2009/10:33 Fredagen den 23 april 3  2009/10:34 Tisdagen den 4 maj 4  2009/10:35 Fredagen

2010-05-24

Föredragningslista 2009/10:124 (doc, 122 kB) Föredragningslista 2009/10:124 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2009/10:123

2009/10:123 Fredagen den 21 maj 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum Ingen votering Ärende för hänvisning till utskott Förslag Proposition 1  2009/10:218 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden NU Ärenden för bordläggning Reservationer Socialutskottets betänkanden 2  2009/10:SoU19

2010-05-21

Föredragningslista 2009/10:123 (doc, 125 kB) Föredragningslista 2009/10:123 (pdf, 20 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:39

2009/10:39, Fredagen den 21 maj 1 Konkurrenskraft inre marknad och industri Statsrådet Ewa Björling Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft inre marknad och industri den 12 mars 2010 Information och samråd inför möte i Europeiska unionens råd för konkurrenskraft inre marknad och industri den

2010-05-21

Föredragningslista 2009/10:122

2009/10:122 Torsdagen den 20 maj 2010 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Framställningar 1  2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken AU 2  2009/10:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning

2010-05-20

Föredragningslista 2009/10:122 (doc, 137 kB) Föredragningslista 2009/10:122 (pdf, 23 kB)

Proposition 2009/10:218

Regeringens proposition 2009/10:218 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- Prop. och konkurrensförhållanden 2009/10:218 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:NU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:218 (pdf, 325 kB)

Föredragningslista 2009/10:121

2009/10:121 Onsdagen den 19 maj 2010 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2009/10:375 av Hillevi Larsson s Barnfattigdom 2  2009/10:376 av Hillevi Larsson s Barnomsorg på obekväm arbetstid 3  2009/10:377 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Lagföring vid nedskräpning

2010-05-19

Föredragningslista 2009/10:121 (doc, 133 kB) Föredragningslista 2009/10:121 (pdf, 21 kB)

Skrivelse 2009/10:213

Regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för levande hav Skr. 2009/10:213 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar vi det fortsatta åtgärdsarbetet för att förbättra,


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2009/10:213 (pdf, 682 kB)

Föredragningslista 2009/10:120

2009/10:120 Tisdagen den 18 maj 2010 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1  2009/10:355 av Monica Green s Fastighetsskatt på studentbostäder 2  2009/10:356 av Monica Green s ROT-avdrag för flerfamiljsfastigheter och skolor 3  2009/10:363

2010-05-18

Föredragningslista 2009/10:120 (doc, 135 kB) Föredragningslista 2009/10:120 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2009/10:119

2009/10:119 Måndagen den 17 maj 2010 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 3, tisdagen den 4, onsdagen den 5, torsdagen den 6 och fredagen den 7 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Onsdagen den 19 maj 2  Votering kl. 9.00 utgår. Votering

2010-05-17

Föredragningslista 2009/10:119 (doc, 124 kB) Föredragningslista 2009/10:119 (pdf, 22 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:38

2009/10:38, Onsdagen den 12 maj 1 Ekonomiska och finansiella frågor Finansminister Anders Borg Återrapport från möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 16 mars 2010 Återrapport från informellt möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 1617 april 2010 Återrapport

2010-05-12

EU-nämndens uppteckningar 2009/10:37

2009/10:37, Söndagen den 9 maj 1 Ekofinrådet Finansminister Anders Borg Information och samråd inför extra möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och finansiella frågor den 9 maj 2010 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Härmed förklarar jag samrådet öppnat och hälsar finansministern välkommen. Anf. 2  Finansminister ANDERS

2010-05-09