Dokument & lagar (359 träffar)

Proposition 2006/07:66

2006/07:66 uppgifter. delse. handling. sådan 2001/02:FPM110 kopiorna. grundläggande också databrottslighet. uppgifter. 2006:49 brottslighet. skridande. juridiska sonen. artiklarna lemsstatens träffats. lagändringar säkerhetsåtgärd positionen. ning. brottsbalken till är ren. lingar vara 6.2.4. na. av ning.


Utskottsberedning: 2006/07:JuU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:66 (pdf, 470 kB)

Proposition 2006/07:65

Informationskrav i noterade företag, m.m. EES. Finansinspektionen. skuldebrev. instrument, företag, Premiepensionsmyndigheten, 1982:713 lag, detta fattat. fattat. utfärdades. postadress. av identifiera sig dennes finansiella överstatliga kvalificerade instrument, medlemsstat stat. euro, ingår, inspektionen, EES,


Utskottsberedning: 2006/07:FiU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:65 (pdf, 3424 kB)

Proposition 2006/07:64

2006/07:64 5.11992:1434 lantbruksuniversitet. Försvarshögskolan Fö2007/818/MIL försvarssektorn respektive förutsättningarna. kräver. vetenskapliga flertalet högskolemässigheten. högskola erfarenhet. av studenterna. högskolelagen. andra kvalitetsutvecklande den. högskolor. förslaget. Försvarshögskolan. någon självständighet.


Utskottsberedning: 2006/07:FöU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:64 (pdf, 188 kB)

Proposition 2006/07:63

2006/07:63 råd men. försvarsunderrättelseverksamhet svarsunderrättelseverksamhetens inriktning. regeringen ten. stämmer. försvarsunderrättelseverksamhet. telseverksamhet sisk gångsbalken. ternationella kommunikation delse. inte mål. mål, telseverksamhet. 1980:100 år. krishanteringen. hällets stem. försvarsunderrättelseverksamhetens


Utskottsberedning: 2006/07:FöU10 2007/08:FöU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:63 (pdf, 1080 kB)

Proposition 2006/07:62

2006/07:62 nadsverk, föreskrifter säkerhet. byggnadsverk nadsverk nad. liga. juni Bilaga Bilaga Husflyttningar Bilaga byggnadsverk m.m. Adolfsson.


Utskottsberedning: 2006/07:CU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:62 (pdf, 206 kB)

Proposition 2006/07:61

2006/07:61 bostad. allmännyttiga till bostad. bostad. Fi2007/764 gift. hyresmarknad nyttiga upphävs stånd. ske. sökningen en kommunalt lokala segregation vidare. dömning. ningsbegränsningen. principen. stadsverksamhet. regelverk. utdelningsbegräsningens dömning. företag. munernas riskbedömningar. 2007. sade.


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:61 (pdf, 311 kB)

Proposition 2006/07:60

2006/07:60 mynderskap dragsslutande terna. blivit staten. pas. förmögenhetsförhållanden var den. förmögenhetsförhållanden tid. derskap. derskap. äktenskapsförordet texten. europeiska äktenskapsförord. lag. trädandet. makarna texten. handling. senare. snitt bytet. förhållanden borgare. avsnitt speciell skap


Utskottsberedning: 2006/07:CU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2006/07:60 (pdf, 452 kB)

Proposition 2006/07:59

2006/07:59 från sjukpenninggrundande pension, omprövas allmän inkomständringen. bestämmer, bestämmer, 60 förelegat ningen tering. rehabiliteringsutredning följd, perioder Rehabiliteringsutredningen säkringskassan. ningsmöte dium. dandet. inkomstgrundad pensionen ningen Försäkringskassan arbetsgivare. eller


Utskottsberedning: 2006/07:SfU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:59 (pdf, 445 kB)

Skrivelse 2006/07:58

2006/2007:58 2006. nationella allvarliga migrationspolitiken: satser. avgörande. processen. 2006. april eventuella januari punkter: och svensk föreligger. Regeringskansliet. författningsändringar. den stark 2006. september Regeringskansliet personalorganisationerna. mottagandesystemet. tre Haagprogrammet. migration,


Utskottsberedning: 2006/07:SfU8 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2006/07:58 (pdf, 459 kB)

Proposition 2006/07:57

precedence. 2006/07:57 other 4.22009. individuals. Communications. BNP Bostadsfinansieringsaktiebolag following companies exclusion. payment, assessment. sale. owned company. Copenhagen.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2006/07:57 (pdf, 216 kB)

Proposition 2006/07:57

2006/07:57 försäljningsintäkterna. vissa bedömningen tillgångar, mässiga. förvaltning. till hemsida hemsida verksamheten.


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2006/07:57 (pdf, 215 kB)

Proposition 2006/07:56

2006/07:56 giltighet. 1967:83787 sådan utställningar. allmänt utställningar. gare tionen. ventionen. delningen. nationella tagit tagit tredje tillgänglig prioritet. uppfyllda. annat denne, ningen ningen, föreläggandet. gälla. ansökan föreläggandet. ningsavgift. upptas. föreläggandet. ningsavgift. skäl. patentmyndigheten.


Utskottsberedning: 2006/07:NU12
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2006/07:56 (pdf, 3031 kB)

Proposition 2006/07:55

1 Regeringens proposition 2006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster Prop. 2006/07:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den grundläggande kassaservice som i dag tillhandahålls


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:55 (pdf, 281 kB)

Skrivelse 2006/07:54

2006/07:54 offentliga deras. liga ömsesidigt Naturvårdsverkets behov bör dessa pletteringstrafik. 2010: 98/11/EG. uppföljningsbara. grupper. landsting, revideras. handling. miljöeffekter. inköpssamordningen höver upphandling. samhällsutveckling. upphandlare fram. upphandling befintliga offentlig krav. offentlig


Utskottsberedning: 2006/07:FiU16 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2006/07:54 (pdf, 179 kB)

Proposition 2006/07:53

2006/07:53 behöriga m.fl.utlänningar landet, prövning. lydelse. genomföras, brottsutredande uppfyllda. migrationsdomstol. bilaga bilaga följande. medborgare. tredjelandsmedborgare. medlemsstatens punkter. lagstiftning. under uppehållstillstånd på lagstiftningen. uppehållstillståndet. direktivet. människohandel


Utskottsberedning: 2006/07:SfU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:53 (pdf, 499 kB)

Proposition 2006/07:52

2006/07:52 regi kompetens. rådet. skild landstinget. nadseffektivitet. svarande självstyre. ans den. privata ningens av mellan sjukvården. reprenad. sjukvårdslagen för och styckena. skild skild landstinget.


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2006/07:52 (pdf, 161 kB)

Proposition 2006/07:51

2006/07:51 Hercegovina. Hercegovina. krishanteringsinsatser. pågår.


Utskottsberedning: 2006/07:UU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:51 (pdf, 104 kB)

Proposition 2006/07:50

2006/07:50 givaren säkringsavtal, skyddsförsäkring, 1975:1410 lydelse. av samt Sverige. försäkringsgivarens sådana ersättning om etablerad försäkringen är ren. Sverige. erinran. lagen lagen territorium. en 2001/02:LU31 EU. försäkring för upp. krångligt. försäkringspremier. 4.4 direktivet 6.2 resultatet ringsavtal.


Utskottsberedning: 2006/07:CU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:50 (pdf, 667 kB)

Proposition 2006/07:49

2006/07:49 åtta den utländska närståendevård, terlönekostnader, vårdbidrag, rer allmän allmänna ning. 1975:635 ena. med lydelse. försäkring: dighet, stolsbeslut. uppgifter, överklagande. ning. ning. styckena. ning, uppgifter, jande säkring: försäkring säkring. försäkring: ning, uppgifter, ning. 1975:635 ning.


Utskottsberedning: 2006/07:SfU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2006/07:49 (pdf, 705 kB)

Proposition 2006/07:48

Regeringens proposition 2006/07:48 Ändring i produktsäkerhetslagen Prop. 2006/07:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2007 Fredrik Reinfeldt Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: 2006/07:CU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1