Dokument & lagar (160 träffar)

Proposition 1995/96:78

Regeringens proposition 1995/96:78 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag i fråga om ansvaret för fastighets-


Utskottsberedning: -1995/96:BoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:67

Regeringens proposition 1995/96:67 Användningen av vissa medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995 Mona Sahlin Jörgen Andersson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: -1995/96:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:47

Regeringens proposition 1995/96:47 Vissa ändringar i föräldrabalken Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att överförmyndarnämnderna och överförmyndarna


Utskottsberedning: --1995/96:BoU4 1995/96:LU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:38

Regeringens proposition 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 1996 Mats Hellström Jan Nygren Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I Skåne har det under en längre tid funnits en mycket bred enighet


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1995/96:17

Regeringens proposition 1995/96:17 Ändringar i bostadsrättslagen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 1995 Mona Sahlin Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås flera lagändringar i det huvudsakliga syftet


Utskottsberedning: -1995/96:BoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:230

Regeringens proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1994/95:230 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Margareta Winberg Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: -1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:230 (pdf, 8526 kB)

Proposition 1994/95:219

Prop. 1994/95:219 Regeringens proposition 1994/95:219 Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 april 1995 Mona Sahlin Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att


Utskottsberedning: -------1994/95:BoU20
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:219 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1994/95:218

Regeringens proposition 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 1995 Mona Sahlin Anders Sundström Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Arbetsmarknaden präglas nu av den konjunkturuppgång som kännetecknar


Utskottsberedning: ---------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21
Riksdagsbeslut (66 förslag): , , 33 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:218 (pdf, 2856 kB)

Proposition 1994/95:166

Regeringens proposition 1994/95:166 Finansiering m.m. av lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet Prop. 1994/95:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 1995 Lena Hjelm-Wallén Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: ------1994/95:BoU17
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:166 (pdf, 2250 kB)

Proposition 1994/95:135

Regeringens proposition 1994/95:135 Ändrade ersättningsregler i lagen 1983:292 om införande av vattenlagen 1983:291 Prop. 1994/95:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 januari 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1994/95:BoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:135 (pdf, 900 kB)

Proposition 1994/95:106

Regeringens proposition 1994/95:106 Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1994/95:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1994/95:BoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:106 (pdf, 173 kB)

Proposition 1994/95:104

Prop. 1994/95: Prop. 1994/95:104 Regeringens proposition 1994/95:104 Rätt för ett dotterbolag bildat av SBAB att fatta myndighetsbeslut i vissa lånefrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 november 1994 Mona Sahlin Jörgen Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1994/95:BoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:104 (pdf, 163 kB)

Proposition 1994/95:64

Regeringens proposition 1994/95:64 Ändring av lagen 1986:1242 om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt Prop. 1994/95:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1994 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1994/95:BoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:64 (pdf, 202 kB)

Proposition 1994/95:3

Regeringens proposition 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården Prop. 1994/95:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1994 Carl Bildt Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -1994/95:BoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:3 (pdf, 4078 kB)

Proposition 1994/95:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop, för budgetåret 1995/96, m.m. 1994/95:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsenia i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:BoU21 1994/95:BoU22 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:FiU28 1994/95:FiU29 1994/95:FiU30 1994/95:JoU24 1994/95:JuU26 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:KU50 1994/95:NU28 1994/95:SkU41 1994/95:SoU21 1994/95:SoU24 1994/95:SoU27 1994/95:UbU22 1994/95:UU26 1995/96:KU1
Riksdagsbeslut (253 förslag): , , 128 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 42

Proposition 1994/95:150 (pdf, 23841 kB)

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:100 m Förslag till statsbudget för budgetåret Prop. 1995/96 1994/95:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:AU10 1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU6 1994/95:AU7 1994/95:BoU10 1994/95:BoU11 1994/95:BoU12 1994/95:BoU13 1994/95:BoU14 1994/95:BoU16 1994/95:BoU17 1994/95:BoU18 1994/95:FiU10 1994/95:FiU12 1994/95:FiU13 1994/95:FiU14 1994/95:FiU15 1994/95:FiU16 1994/95:FiU17 1994/95:FiU18 1994/95:FiU19 1994/95:FiU26 1994/95:FiU9 1994/95:FöU3 1994/95:FöU4 1994/95:FöU5 1994/95:FöU6 1994/95:JoU13 1994/95:JoU14 1994/95:JuU11 1994/95:JuU12 1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU15 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU18 1994/95:JuU19 1994/95:KrU10 1994/95:KrU11 1994/95:KrU12 1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU19 1994/95:KrU20 1994/95:KrU21 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:KrU24 1994/95:KrU25 1994/95:KrU26 1994/95:KrU27 1994/95:KrU28 1994/95:KrU9 1994/95:KU32 1994/95:KU34 1994/95:KU35 1994/95:KU36 1994/95:KU37 1994/95:KU38 1994/95:KU39 1994/95:KU40 1994/95:LU19 1994/95:LU20 1994/95:LU21 1994/95:LU22 1994/95:LU23 1994/95:NU15 1994/95:NU17 1994/95:NU18 1994/95:NU19 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SfU13 1994/95:SkU20 1994/95:SkU22 1994/95:SkU23 1994/95:SoU15 1994/95:TU10 1994/95:TU11 1994/95:TU12 1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU16 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU20 1994/95:TU21 1994/95:TU22 1994/95:TU23 1994/95:TU24 1994/95:TU25 1994/95:TU26 1994/95:UbU10 1994/95:UbU11 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU14 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9 1994/95:UU14 1994/95:UU15 1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (1714 förslag): , , 863 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:100 (pdf, 106181 kB)

Proposition 1993/94:228

Prop. 1993/94:228 Regeringens proposition 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag,


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:228 (pdf, 872 kB)

Proposition 1993/94:226

Prop. 1993/94:226 Regeringens proposition 1993/94:226 Placering av medel som deponerats hos myndighet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna för placering


Utskottsberedning: -1993/94:BoU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:226 (pdf, 203 kB)

Proposition 1993/94:214

Regeringens proposition 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Prop. 1993/94:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1994 Bengt Westerberg Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1993/94:214 (pdf, 2129 kB)

Proposition 1993/94:178

Regeringens proposition 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1993/94:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 1994 Carl Bildt Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om att ett


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1993/94:178 (pdf, 9465 kB)