Dokument & lagar (193 träffar)

Riksdagsskrivelse 1892:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71. 1 i V iii 11 i ii. f I i o Ti TN:o 71. i- iji1 i i:i i i, fSV f Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. r- Andra Kammaren den 14 h-J/ino i V. J!iVgöl iiOi J-f.0 r-ifi.i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anordnande i Vadstena

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:71 (pdf, 275 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:60

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 60. N:o 60. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892 Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition angående upplåtelse till Stockholms stad af viss del af myntverkets tomt nås 1, 2 och 8 i qvarter et Bryggaren å Kungsholmen.

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:60 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:59

18 Riksdagens Skrifvelse N:o 59. 9gisl ifoo ri b ca dill Ib ib no/i m N:o 59. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående byte af mark mellan kronan och Linköpings stad. Statsutskottets utlåtande

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:59 (pdf, 217 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:58

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 58. nhar.iu.n-t i 1 h i nbiimiur f r.lltillMff iöl Hl i 11:i 11 ilo i.gtili t bfflii 41 ij film aadlivil i T 1 Oij 1 1 I AOk i i hi:N:o 58. Uppläst och godkänd hos Forsta Kammaren den 14 maj 1892 Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af Kongl. Maj ds

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:58 (pdf, 251 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:57

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 57 N:o 57. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående jordafsöndring från Visingsö ekplantering. Statsutskottets utlåtande n:o 49.Till Konungen. Under åberopande af bilagdt

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:57 (pdf, 174 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:56

12 Riksdagen Skrifvelse N:o 56.N:o 56. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts o proposition angående försäljning till Åkers bruksegare af kronolägenheten Djekneängen i Södermanlands län. Statsutskottets utlåtande

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:56 (pdf, 195 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:55

Riksdagens Skrifvelse N:o 55. 9 N:o 55. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885. Statsutskottets utlåtande n:o 41.Till

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:55 (pdf, 252 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:54

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 54, N:o 54. U ii V 0.ii 1 Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afskrifning af de d viss jord hvilande grundskatter in, m, Statsutskottets utlåtande n:o 40.Till

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:54 (pdf, 269 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:53

4 Riksdagens Skrifvelse No 53. N:o 53. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. iAndra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter sjömannen Nikolaus Alfred österberg. Statsutskottets utlåtande

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:53 (pdf, 206 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:51

1 Riksdagens Skrifvelse N:o 51. se, ljum rurrvt 5 öiiiIsr2Vi HtC pii it illTSilJäliYJ tils uinuti vijHtfnidunno t t 7 tliti it i-oii. N:o Öl. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892 Andra Kammaren den 14 i i,r 1/ U, tf 7 i M1 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:51 (pdf, 215 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:50

22 Riksdagens Skrifvelse N:e 50, N:o 50. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afsöndring af jord från häradshöfdingebostället 1 mantal Wassmolösa n:o 5 i Kalmar län. Statsutskottets utlåtande

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:50 (pdf, 211 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:49

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 49. N:o 49. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning af åtskilliga, kronan tillhöriga, till begagnande af artilleribatteriet i Hernösand upplåtna byggnader

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:49 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:48

Riksdagens Skrifvelse N:o 48, 19 N:o 48. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående öfverlåtande till Gejle stad af den så kallade Fredriksskansholmen. Statsutskottets utlåtande n:o 19.Till Konungen.

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:48 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:47

Riksdagens Skrifvelse N:o 47. 17 t i AV IiuIhU N:o il. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse af kronomark till Arvidsjaurs kommun i Norrbottens län. Statsutskottets utlåtande n:o

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:47 (pdf, 222 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:46

Riksdagens Skrifvelse N:o 46. 13 v rhi.fii huru q'i-cni t fm in atf.iyibf tol ui-rrs ioi I 1 i01 r.V i i loftiii/i i-siol. nblistnod ju v b fiil iojiob oiov uoti JK:fisljufiiol Kh{b V.bb.iJ i7do hRlitWib ilil flis j IfcR U-A 5 i.b/Ti d dblii iofffyibifViO obl tfjtkf ioboV lOJfjf B o-j ia-i P 1 f.L.tW:i d obffu

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:46 (pdf, 351 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:45

Riksdagens Skrifvelse N:o 45. 11 f r.V f t N:o 45. mfHJ. J rCH1i 1/ ri Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ls proposition angående upplåtelse till Vesterås stad af vissa delar af kronolägenheten Kungsängen. Statsutskottets

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:45 (pdf, 191 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:61

21 Riksdagens Skrifvelse N:o 61. i, N:o 61. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1892. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition n:o 2 angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. Lagutskottets utlåtande n:o 32 och

1892-05-13

Riksdagsskrivelse 1892:61 (pdf, 292 kB)

Proposition 1892:67

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna gifven Stockholms slott den 13 maj 1892. Med hänvisning till hvad bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t

1892-05-13

Proposition 1892:67 (pdf, 298 kB)

Proposition 1892:fört

1 Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrifvelser till lagtima riksdagen år 1892. Den 16 januari 1892. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 13 januari 1892. N:o 2, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. N:o 3, angående afskrifning af de å viss jord

1892-05-13

Proposition 1892:fört (pdf, 406 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:44

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 44. n n f aeb i N:o 44. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1892. Andra Kammaren den 9 A-K.v Vc- vi. vvo-M Wu, o Vo,Av. v v,V j.Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om tillägg dels till 70 i så väl förordningen om kommunalstyrelse på landet den

1892-05-09

Riksdagsskrivelse 1892:44 (pdf, 490 kB)