Dokument & lagar (226 träffar)

Proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i Prop. revisionsverksamhet 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1995:528


Utskottsberedning: -2001/02:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:146 (pdf, 438 kB)

Proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås dels ändringar i aktiebolagslagens


Utskottsberedning: -2001/02:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:148

Regeringens proposition 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden Prop. 2000/01:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juli 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 1990:272


Utskottsberedning: -2001/02:LU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:135

Regeringens proposition 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 Prop. 2000/01:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2001 Göran Persson Britta Lejon Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens


Utskottsberedning: -2001/02:LU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2000/01:134

Regeringens proposition 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år Prop. 2000/01:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring i föräldrabalkens


Utskottsberedning: -2001/02:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:105

Regeringens proposition 2000/01:105 Förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall Prop. 2000/01:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -2000/01:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:98

Regeringens proposition 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m. Prop. 2000/01:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europeiska unionens råd antog


Utskottsberedning: ----2000/01:LU22
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:87

Regeringens proposition 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m. Prop. 2000/01:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i aktiebolagslagens


Utskottsberedning: -2000/01:LU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:68

Regeringens proposition 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Prop. 2000/01:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas rätten till skadestånd för ideella


Utskottsberedning: -2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:67

Regeringens proposition 2000/01:67 Stiftelselagen undantag från viss tillsyn Prop. 2000/01:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i stiftelselagen


Utskottsberedning: -2000/01:LU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:61

Regeringens proposition 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Prop. 2000/01:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas den situation


Utskottsberedning: -2000/01:LU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:43

Regeringens proposition 2000/01:43 Ändringar i Atomansvarighetslagen Prop. 2000/01:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 november 2000 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågan om ett utökat skadeståndsansvar


Utskottsberedning: --2000/01:LU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:34

Regeringens proposition 2000/2001:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Prop. 2000/2001:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Britta Lejon Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:18

Regeringens proposition 2000/01:18 Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag Prop. 2000/01:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2000 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -2000/01:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:13

Regeringens proposition 2000/01:13 Ändringar i patentlagen m.m. Prop. 2000/01:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2000 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor om patent och växtförädlarrätt.


Utskottsberedning: -2000/01:LU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:93

Regeringens proposition 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen Prop. 1999/2000:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs en bestämmelse om


Utskottsberedning: -1999/2000:LU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:89

Regeringens proposition 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Prop. 1999/2000:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:88

Regeringens proposition 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar Prop. 1999/2000:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1987:667


Utskottsberedning: -1999/2000:LU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:77

Regeringens proposition 1999/2000:77 Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav Prop. 1999/2000:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap


Utskottsberedning: -1999/2000:LU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:48

Regeringens proposition 1999/2000:48 Tidsdelat boende information på konsumentens språk Prop. 1999/2000:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: -1999/2000:LU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation