Dokument & lagar (32 370 träffar)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM36 : COM(2020) 667

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM36 Kemikaliestrategi för en giftfri miljö 2020/21:FPM36 Miljödepartementet 2020-11-18 Dokumentbeteckning COM2020 667 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Kemikaliestrategi för hållbarhet

2020-11-18

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM36 : COM(2020) 667 (doc, 389 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM36 : COM(2020) 667 (pdf, 127 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM35 : COM(2020) 662 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM35 En renoveringsvåg för Europa 2020/21:FPM35 Infrastrukturdepartementet 2020-11-18 Dokumentbeteckning COM2020 662 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. En renoveringsvåg för

2020-11-18

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM35 : COM(2020) 662 final (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM35 : COM(2020) 662 final (pdf, 87 kB)

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta Prop. om postspärrar 2020/21:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Tullverket kan i brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12
Sista motionsdag: 2020-12-02

Proposition 2020/21:49 (pdf, 551 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM34 : COM(2020) 652

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM34 Miljöhandlingsprogram för unionen till 2020/21:FPM34 2030 Miljödepartementet 2020-11-17 Dokumentbeteckning COM2020 652 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 Sammanfattning Kommissionen har presenterat

2020-11-17

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM34 : COM(2020) 652 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM34 : COM(2020) 652 (pdf, 62 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM33 : COM(2020) 642 final, COM(2020) 643 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM33 Ändringar i Århusförordningen 2020/21:FPM33 Miljödepartementet 2020-11-17 Dokumentbeteckning COM2020 642 final Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning

2020-11-17

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM33 : COM(2020) 642 final, COM(2020) 643 final (doc, 142 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM33 : COM(2020) 642 final, COM(2020) 643 final (pdf, 89 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM32 : COM(2020) 663

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM32 Meddelande om EU:s metanstrategi 2020/21:FPM32 Miljödepartementet 2020-11-17 Dokumentbeteckning COM2020 663 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en EU-strategi för att minska

2020-11-17

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM32 : COM(2020) 663 (doc, 356 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM32 : COM(2020) 663 (pdf, 99 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM31 : COM(2020) 680

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM31 Beredskap inför covid-19: 2020/21:FPM31 vaccinationsstrategier och vaccininsatser Socialdepartementet 2020-11-13 Dokumentbeteckning COM2020 680 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser

2020-11-13

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM31 : COM(2020) 680 (doc, 360 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM31 : COM(2020) 680 (pdf, 68 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM30 : COM(2020) 690 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM30 Kommissionens arbetsprogram 2021 2020/21:FPM30 Statsrådsberedningen 2020-11-11 Dokumentbeteckning COM2020 690 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om kommissionens arbetsprogram

2020-11-11

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM30 : COM(2020) 690 final (doc, 344 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM30 : COM(2020) 690 final (pdf, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM29 : COM(2020) 637 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM29 Förhandlingar om ett fiskeavtal mellan 2020/21:FPM29 EU, Norge och Storbritannien Näringsdepartementet 2020-11-10 Dokumentbeteckning COM2020 637 final Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen om att inleda förhandlingar på Europeiska unionens

2020-11-10

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM29 : COM(2020) 637 final (doc, 363 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM29 : COM(2020) 637 final (pdf, 59 kB)

Proposition 2020/21:48

Organdonation Regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation Prop. 2020/21:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor som gäller donation av organ


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-11-25

Proposition 2020/21:48 (pdf, 1215 kB)

Proposition 2020/21:47

Regeringens proposition 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Prop. 2020/21:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tillämpningsområdet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU4
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-20

Proposition 2020/21:47 (pdf, 422 kB)

Skrivelse 2020/21:39

Regeringens skrivelse 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbets- Skr. förmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2020/21:AU7 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-19

Skrivelse 2020/21:39 (pdf, 1899 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM28 : COM(2020) 625

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM28 Meddelande om att förverkliga det 2020/21:FPM28 europeiska området för utbildning senast 2025 Utbildningsdepartementet 2020-11-04 Dokumentbeteckning COM2020 625 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2020-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM28 : COM(2020) 625 (doc, 350 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM28 : COM(2020) 625 (pdf, 142 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM27 : COM(2020) 624

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM27 Handlingsplan för digital utbildning 2020/21:FPM27 2021-2027 Utbildningsdepartementet 2020-11-04 Dokumentbeteckning COM2020 624 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Handlingsplan

2020-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM27 : COM(2020) 624 (doc, 346 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM27 : COM(2020) 624 (pdf, 114 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM26 : COM(2020) 580 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM26 Kommissionens första årliga rapport om 2020/21:FPM26 rättsstatssituationen i EU Statsrådsberedningen 2020-11-04 Dokumentbeteckning COM2020 580 final Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

2020-11-04

Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM26 : COM(2020) 580 final (doc, 324 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM26 : COM(2020) 580 final (pdf, 56 kB)