Dokument & lagar (62 817 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:851 av Angelika Bengtsson (SD)

Fråga 2020/21:851 Matchfixningsrådets befogenheter av Angelika Bengtsson SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Matchfixning är en fråga som blivit högaktuell, inte minst med tanke på den utredning som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi presenterade i veckan. Den oro som många känner när man antingen arbetar

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:851 av Angelika Bengtsson (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:850 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:850 Digitaliseringens betydelse efter pandemin av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen anger i sin digitaliseringsstrategi som publicerades i maj 2020 att visionen är ett hållbart digitaliserat SverigeVidare anger man att det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:850 av Lotta Olsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:849 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:849 Ägande av svensk kraftproduktion av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vindkraften och den förnybara energin är under utbyggnad i Sverige. Vindkraften har till skillnad från andra energikällor ett certifikatsystem som innebär ett ekonomiskt stöd de första 15 åren av produktion. Nu stängs

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:849 av Lotta Olsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:848 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:848 Försenade företagsstöd av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Många företag och företagare har drabbats hårt av coronapandemin och politiska, restriktiva åtgärder. Riksdagen har fattat återkommande beslut om olika stöd riktade till såväl medarbetare som företag och företagare. Det

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:848 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:847 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:847 Vaccinering av covid-19 i Sverige av Marléne Lund Kopparklint M till Socialminister Lena Hallengren S Hela världen har väntat på vaccin efter att pandemin bröt ut i mars. Efter åtta månader har det äntligen, rekordsnabbt, kommit. Det är något som de allra flesta har sett fram emot. Vaccinet ska skydda,

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:847 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:846 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:846 Småskalig vattenkraft av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Riksdagen beslutade i januari 2018 om nya regler för vattenkraft. Ambitionen med beslutet var att uppfylla de krav som följer av EU:s ramvattendirektiv. I riksdagens beslut, liksom i regeringens proposition, framgår att Sverige

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:846 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:845 av Per Ramhorn (SD)

Fråga 2020/21:845 De höga dödstalen på äldreboenden av Per Ramhorn SD till Socialminister Lena Hallengren S I en intervju i Dagens Nyheter den 1 december hävdade statsminister Stefan Löfven att det inte är regeringens fel att vården brast så allvarligt ute på landets äldreboenden i våras detta eftersom sjukvården är regionernas

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:845 av Per Ramhorn (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:844 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2020/21:844 Regionala vaccinationsplaner för vaccinering mot covid-19 av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S I Sverige finns en förhoppning om att vaccinering mot covid-19 kan påbörjas under januari månad. Dock kvarstår stora oklarheter vad gäller utförande och logistik. I nuläget saknas det regionala

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:844 av Clara Aranda (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:843 av Clara Aranda (SD)

Fråga 2020/21:843 Hemlösas situation under covid-19-pandemin av Clara Aranda SD till Socialminister Lena Hallengren S På uppdrag av regeringen genomför Socialstyrelsen vart sjätte år en kartläggning som redogör för omfattningen av hemlösa i Sverige. Den senaste kartläggningen genomfördes år 2017 och visade att 33 250

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:843 av Clara Aranda (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:842 av Runar Filper (SD)

Fråga 2020/21:842 Föräldrapåverkan och föräldraalienation av Runar Filper SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vid vårdnadstvister är det inte ovanligt att en förälder påverkar barnets inställning till den andra föräldern, och att barn säger sådant som de tror att den ena föräldern förväntar sig.

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:842 av Runar Filper (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:841 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:841 En svensk vaccinationsplan av Alexandra Anstrell M till Socialminister Lena Hallengren S Runt om i världen förbereder sig länder för att ta fram vaccinationsplaner och riggar för att kunna ge vaccin på ett snabbt och smart sätt. Så snart Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt det första vaccinet

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:841 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:840 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:840 Riktade stöd till hotell- och restaurangbranschen av Alexandra Anstrell M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Hela Sverige är hårt drabbat av coronapandemin. Den slår hårt mot hela näringslivet, men hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher som drabbas hårdare än andra. Detta på grund av

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:840 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:839 av Lars Beckman (M)

Fråga 2020/21:839 Rullstolsgarage av Lars Beckman M till Socialminister Lena Hallengren S De som har en funktionsvariation och behöver samhällets stöd har haft en svår och tuff tid sedan 2014. Tusentals personer har förlorat sin personliga assistans enligt LSS, och tusentals ytterligare kommer enligt regeringens egen

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:839 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:838 av Sofia Westergren (M)

Fråga 2020/21:838 Tobakskonventionen av Sofia Westergren M till Socialminister Lena Hallengren S För att nå FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030 är det nödvändigt att minska rökningen. Detta rör särskilt mål 3 om en god hälsa för alla och mål 12 om hållbara konsumtions- och produktionskedjor. I Sverige dör 12 000 människor

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:838 av Sofia Westergren (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:837 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2020/21:837 Elbristen i södra Sverige av Katarina Brännström M till Statsrådet Anders Ygeman S Elbristen och spänningsbortfall som drabbar industrin är ohållbart och kostar mycket pengar. Ett exempel är ett framgångsrikt exportföretag i mitt län Kronoberg, Spaljisten AB i Åseda, som fick 63 elstopp på två månader.

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:837 av Katarina Brännström (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:836 av Katarina Brännström (M)

Fråga 2020/21:836 Lönekrav vid arbetskraftsinvandring av Katarina Brännström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring.

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:836 av Katarina Brännström (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:835 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:835 Försörjningsstöd för anhöriga till arbetskraftsinvandrare av Ann-Sofie Alm M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring.

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:835 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:834 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga 2020/21:834 Spårbyte för asylsökande av Elisabeth Björnsdotter Rahm M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring. Av

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:834 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:833 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:833 Medicinsk marijuana av Björn Söder SD till Socialminister Lena Hallengren S Medicinsk marijuana ska inte längre stå med på listan över världens farligaste droger det har FN nyligen slagit fast. Beslutet kan enligt experter leda till att fler länder i förlängningen inför mer liberala lagar för cannabisbruk.

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:833 av Björn Söder (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:832 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2020/21:832 Arbetskraftsinvandringen av personliga assistenter av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring.

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:832 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 84 kB)