Dokument & lagar (62 261 träffar)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:627 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:557 av Kjell-Arne Ottosson KD Tidsbegränsade vapenlicenser och på fråga 2020/21:627 av Sten Bergheden M Tidsbegränsade licenser Kjell-Arne Ottosson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera för att skyttar inte ska fråntas sina licenser. Sten Bergheden har frågat mig vad jag gjort, eller

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:627 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:606 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:558 av Johan Pehrson L Polisens arbete mot övergrepp mot barn på nätet och 2020/21:606 av Åsa Coenraads M Polisens arbete mot barnsexbrott Johan Pehrson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av de mycket oroande uppgifterna om brister i polisens utredning av sexualbrott

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:606 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:590 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:355 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Ordningslagens konsekvenser för näringslivet, 2020/21:473 av Katarina Brännström M Lättnader i regelverk för nöjesparker och 2020/21:590 av Lars Beckman M Verksamhet vid nöjesparker och ambulerande tivolin Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat näringsministern

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:590 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:572 av Sara Gille SD Könsuppdelad undervisning Sara Gille har frågat mig om det är mitt ställningstagande att könsuppdelad undervisning bör få bedrivas, och hur jag arbetar för att säkerställa att de elever som delas upp efter kön inte upplever obehag och att de får en likvärdig undervisning. Skolan

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:572 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:571 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2020/21:571 av Mats Sander M Distansarbetande gränsgångare under coronapandemin Mats Sander har frågat mig vad jag avser att göra för att lösa det skattemässiga problem som nu drabbar skåningar och danskar. Jag utgår ifrån att de problem som avses är de som kan uppstå i form av viss ökad administrativ börda

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Mats Sander (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:571 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:570 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:570 av Patrik Jönsson SD Bedömningen att stoppa utbyggnaden av järnvägsnätet Patrik Jönsson har frågat mig om jag anser att Trafikverkets bedömning av behovet av ett tillskott på 20 procent på nuvarande ramnivå för att kunna genomföra de i planen namngivna investeringarna i den nationella planen är

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:570 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:569 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:569 Digitalisering även för distansarbetande gränsgångare av Mats Sander M Mats Sander har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att göra det möjligt även för gränsgångare att kunna dra nytta av digitaliseringens moderna och miljövänliga nytta även efter coronapandemin. Pandemin har ändrat

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Mats Sander (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:569 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:568 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2020/21:568 av Henrik Vinge SD Djurskyddet inom EU Henrik Vinge har frågat mig vad regeringen gör för att stärka djurskyddet inom Europa så att svenska kött- och mjölkproducenter kan konkurrera på mer lika villkor. Av regeringens proposition En livsmedelsstrategi för Sverige fler jobb och hållbar tillväxt

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Henrik Vinge (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:568 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:566 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2020/21:566 av Staffan Eklöf SD Uppföljning av sjukdomsincidens och optimering av antibiotikaanvändning Staffan Eklöf har frågat mig hur jag och regeringen följer upp den restriktiva antibiotikapolicyn inom djurhållningen med avseende på sjukdomsincidens i besättningar, och om data kan säga något om huruvida

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Staffan Eklöf (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:566 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:565 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:565 av Sara Gille SD Distansundervisning för samtliga skolor Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen avser att införa distansundervisning för landets samtliga skolor. Världen befinner sig i ett tufft läge som riskerar att bli långvarigt. Det gäller i högsta grad inom skolans område. Fokus

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:565 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:564 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:564 av Markus Wiechel SD Statsbidrag till radikala grupper Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att se över möjligheten att noggrannare kontrollera utbetalningar av bidrag till olika civilsamhällesorganisationer alternativt göra det möjligt att begära en återbetalning,

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:564 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:563 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:563 av Henrik Vinge SD En internationell tribunal för IS-terrorister Henrik Vinge har frågat mig hur arbetet fortlöper med sonderingen, och om man fortfarande tror på att det kommer en internationell tribunal på plats. Regeringens uppfattning är att personer som har begått brott under konflikterna

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Henrik Vinge (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:563 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:562 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:562 av Jasenko Omanovic S Vinterdäck på tunga fordon Jasenko Omanovic har frågat mig hur jag har säkerställt att polisens arbete med kontroller av att kravet på vinterdäck på tunga fordon efterlevts sedan beslutet om detta fattades samt att kontroller planeras inför kommande vinter. För att öka säkerheten

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Jasenko Omanovic (S)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:562 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:561 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2020/21:561 av Hans Wallmark M Statligt ägda bolag med verksamhet i Belarus Hans Wallmark har frågat mig om jag har följt upp frågan om svenska statligt ägda bolags verksamhet i Belarus och deras eventuella affärsförbindelser med den belarusiska regimen. Bolagen med statligt ägande ska enligt statens ägarpolicy

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:561 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:560 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Svar på fråga 2020/21:560 av Hans Wallmark M Demokratibistånd under snabba omvärldsförändringar Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtagit för att anpassa de svenska insatserna i Belarus efter rådande situation i landet och för att främja våra utrikespolitiska intressen som demokrati och mänskliga

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:560 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:558 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:558 av Johan Pehrson L Polisens arbete mot övergrepp mot barn på nätet och 2020/21:606 av Åsa Coenraads M Polisens arbete mot barnsexbrott Johan Pehrson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning av de mycket oroande uppgifterna om brister i polisens utredning av sexualbrott

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Johan Pehrson (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:558 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:557 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:557 av Kjell-Arne Ottosson KD Tidsbegränsade vapenlicenser och på fråga 2020/21:627 av Sten Bergheden M Tidsbegränsade licenser Kjell-Arne Ottosson har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera för att skyttar inte ska fråntas sina licenser. Sten Bergheden har frågat mig vad jag gjort, eller

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:557 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:555 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:555 av Michael Anefur KD Lagstiftning om patienter med bristande beslutsförmåga i hälso- och sjukvården Michael Anefur har frågat mig när jag och regeringen avser att lägga fram ett förslag till riksdagen om lagstiftning kring under vilka förutsättningar vård kan ges till en beslutsoförmögen patient

Svarsdatum: 2020-11-25 Frågeställare: Michael Anefur (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:555 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 82 kB)