Dokument & lagar (42 151 träffar)

Interpellation 2020/21:216 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:216 Tillståndsprövningen gällande Kallak och Laver av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Nyligen redovisade riksdagens konstitutionsutskott sin årliga granskning av regeringen, som kritiseras på ett flertal punkter. Regeringen kritiseras bland annat för sin senfärdiga hantering

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:216 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:215 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Interpellation 2020/21:215 En strategi för de äldre av Ann-Christine From Utterstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Drygt 2 840 av de närmare 80 000 personer som bor på särskilda boenden har avlidit i covid-19, enligt Socialstyrelsen siffror från den 16 november 2020. I jämförelse med våra nordiska grannländer

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Interpellation 2020/21:215 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2020/21:214 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2020/21:214 Utvecklingen av svensk exportindustri av Lotta Olsson M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sverige har en stor och stark exportindustri, en industri som är på väg in i en snabb omställning från fossila bränslen till fossilfria energislag. Detta är positivt och innebär stora möjligheter att

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2020/21:214 av Lotta Olsson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:213 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:213 Målet om EU:s lägsta arbetslöshet av Jan Ericson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Inför valet 2014 lovade nuvarande statsminister Stefan Löfven att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det är nu bara några veckor kvar av 2020. År 2014 låg Sverige på plats 12 bland EU:s

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:213 av Jan Ericson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:212 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:212 Elförsörjningen och satsningen på elbilar av Jan Ericson M till Statsrådet Anders Ygeman S Det finns en stark önskan från politiken att andelen elbilar och laddhybrider ska öka i den svenska fordonsparken. Detta kräver dock att det finns tillräckligt med el. Tyvärr kommer allt fler larmrapporter

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:212 av Jan Ericson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2020/21:211 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:211 Elförsörjningen i vinter av Jan Ericson M till Statsrådet Anders Ygeman S Rapporterna om bristande elförsörjning i delar av landet duggar tätt. I södra Sverige har företag problem med att få anslutning till elnätet med tillräcklig kapacitet, och bostadsbyggande hindras till följd av brist på

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:211 av Jan Ericson (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:210 av Arin Karapet (M)

Interpellation 2020/21:210 Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring av Arin Karapet M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring.

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:210 av Arin Karapet (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:209 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:209 Elnätsavgiftens storlek av Jan Ericson M till Statsrådet Anders Ygeman S Sverige var en gång ett land med billig el och låga elnätsavgifter. Detta är tyvärr historia. I dag är elkostnaderna mycket höga eftersom skatter och moms läggs på elen. Ovanpå detta kommer mycket höga och stadigt stigande

Inlämnad: 2020-12-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:209 av Jan Ericson (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:208 av Katja Nyberg (SD)

Interpellation 2020/21:208 Pausad polisutbildning och organiserad kriminalitet av Katja Nyberg SD till Statsrådet Mikael Damberg S Den organiserade kriminaliteten fortsätter, trots corona, obehindrat sin frammarsch. Hittills i år har 315 skottlossningar bekräftats, med 37 avlidna. Det är en ökning med nästan 20 procent

Inlämnad: 2020-12-01 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Interpellation 2020/21:208 av Katja Nyberg (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:207 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:207 EU-förslaget om taxonomi av Jan Ericson M till Statsrådet Per Bolund MP Begreppet taxonomi är nog ganska okänt för de flesta, men i korthet handlar det om att införa en EU-norm för hållbara investeringar på finansmarknaden. I sak kan man ju tycka det är bra med en gemensam standard för detta.

Inlämnad: 2020-12-02 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:207 av Jan Ericson (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:206 av Björn Söder (SD)

Interpellation 2020/21:206 Efterkontroll i utlandet av krigsmateriel av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Sveriges exportkontroll utgår ifrån ett regelverk där premissen är att export av krigsmateriel inte är tillåten. Utifrån detta generella förbud kan sedan undantag meddelas för

Inlämnad: 2020-12-01 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2020/21:206 av Björn Söder (SD) (pdf, 102 kB)

Proposition 2020/21:54

Regeringens proposition 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården Prop. 2020/21:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vid frivårdskontoren bedrivs kriminalvård ute i


Utskottsberedning: 2020/21:JuU15
Sista motionsdag: 2020-12-16

Proposition 2020/21:54 (pdf, 511 kB)

Interpellation 2020/21:205 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:205 Ekonomiska krisstöd av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Pandemins konsekvenser på liv och hälsa har varit omfattande. Konsekvenserna på ekonomin är också betydande. Vi är fortfarande mitt i krisen och det vi med säkerhet kan säga är att det varit nödvändigt med ekonomiska

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:205 av Edward Riedl (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:204 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:204 Taxonomi av Edward Riedl M till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen skriver på sin hemsida att EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Det kommer att få långtgående konsekvenser för både energisektorn som för näringslivet

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:204 av Edward Riedl (M) (pdf, 74 kB)

Interpellation 2020/21:203 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:203 Bankskatten av Edward Riedl M till Finansminister Magdalena Andersson S Bankskatten sågas av de tre myndigheter som har ansvar för finansiell stabilitet. Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden menar samtliga att den föreslagna skatten inte är kopplad till bankernas risknivå. Bankskatten

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2020/21:203 av Edward Riedl (M) (pdf, 73 kB)

Interpellation 2020/21:202 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Interpellation 2020/21:202 Bidrag till extremism i civilsamhället av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Regeringen aviserade i mitten av november att man ska låta en särskild utredare se över flera frågor som ett led i att ta fram nya skarpare demokrativillkor för statsbidrag

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Interpellation 2020/21:202 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:201 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2020/21:201 Fusket inom transportnäringen av Thomas Morell SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Där small topplocket hos migsäger den bilinspektör som hanterat ett i medier uppmärksammat fall. Bakgrunden till den kommentaren är ett ärende som tog sin början i Västerås 2017. Trafikpolisen

Inlämnad: 2020-11-30 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Interpellation 2020/21:201 av Thomas Morell (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:200 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2020/21:200 Ökad svensk matproduktion av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Sveriges matproduktion och djurproduktion måste öka. Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad på mat, och en ökad svensk matproduktion innebär nya möjligheter att öka även matexporten från Sverige. En ökad matproduktion

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:200 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2020/21:199 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:199 Elproduktion i norra Sverige av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Norra Sverige står i dag för en stor andel av den el som produceras i Sverige. Men trots en stor elproduktion i norr brottas Sverige med överföringsproblem från norr till söder. Dessa brister bidrar till kapacitetsproblem

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2020/21:199 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2020/21:198 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellation 2020/21:198 Trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare av Marléne Lund Kopparklint M till Statsrådet Jennie Nilsson S En levande landsbygd är viktigt för Sverige, och för att den ska bli det är det viktigt att såväl nya som gamla lantbruk både inspireras och uppmuntras till att bedriva företag. Detta är

Inlämnad: 2020-11-27 Svarsdatum: 2020-12-08 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2020/21:198 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 89 kB)