Dokument & lagar (31 049 träffar)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:17 DATUM 2020-11-17 TID 11.2111.50 11.5713.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:15. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde förslag till rubriker och disposition till granskningsbetänkandet

2020-11-17

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:17 (docx, 51 kB)

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta Prop. om postspärrar 2020/21:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Tullverket kan i brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12
Sista motionsdag: 2020-12-02

Proposition 2020/21:49 (pdf, 551 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:16 DATUM 2020-11-16 TID 12.0012.55 13.0013.58 14.0515.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen G4 Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2020-11-16

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:16 (docx, 51 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:15 DATUM 2020-11-12 TID 9.309.45 9.5010.55 11.0012.00 12.0513.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:13 och 2020/21:14. 2 Ajournering Utskottet beslutade att ajournera

2020-11-12

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:15 (docx, 51 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:14 DATUM 2020-11-10 TID 9.259.50 10.0010.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:12. 2 Regeringens hantering av ansökan om bearbetningskoncession för Kallak G11 Utskottet

2020-11-10

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:14 (docx, 51 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2020-11-09 TID 13.0013.45 13.5015.05 15.1916.24 16.3217.45 17.5018.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet bordlades.

2020-11-09

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:13 (docx, 77 kB)

Proposition 2020/21:48

Organdonation Regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation Prop. 2020/21:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor som gäller donation av organ


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-11-25

Proposition 2020/21:48 (pdf, 1215 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM 2020-11-05 TID 10.0011.07 11.34-12.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2020/21:12 1. 2 Regeringens agerande i samband med tillståndsärende om utbyggnad av raffinaderi i Lysekil G25

2020-11-05

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:12 (docx, 52 kB)

Proposition 2020/21:47

Regeringens proposition 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Prop. 2020/21:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tillämpningsområdet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU4
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-20

Proposition 2020/21:47 (pdf, 422 kB)

Skrivelse 2020/21:39

Regeringens skrivelse 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbets- Skr. förmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2020/21:AU7 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-19

Skrivelse 2020/21:39 (pdf, 1899 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM 2020-11-03 TID 11.2411.57 12.03-12.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:9 och 2020/21:10. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningarna

2020-11-03

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:11 (docx, 51 kB)

Proposition 2020/21:46

Regeringens proposition 2020/21:46 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängd rätt Prop. till ersättning för riskgrupper 2020/21:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2020/21:FiU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-04

Proposition 2020/21:46 (pdf, 244 kB)

Proposition 2020/21:45

Regeringens proposition 2020/21:45 Extra ändringsbudget för 2020 Ytterligare Prop. medel till kommuner och regioner, ökad testning 2020/21:45 och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den


Utskottsberedning: 2020/21:FiU11
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2020-11-11

Proposition 2020/21:45 (pdf, 433 kB)

Proposition 2020/21:44

Regeringens proposition 2020/21:44 Kompletterande bestämmelser med anledning av Prop. den nya EU-förordningen om spritdrycker och 2020/21:44 EU:s tillträde till Genèveakten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2020/21:MJU8
Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:44 (pdf, 506 kB)

Proposition 2020/21:43

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning Regeringens proposition 2020/21:43 En anpassning av bestämmelser om Prop. kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya 2020/21:43 kontrollförordning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 oktober


Utskottsberedning: 2020/21:MJU6
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-18

Proposition 2020/21:43 (pdf, 5161 kB)