Dokument & lagar (30 736 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:21 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Dåvarande utrikesministerns agerande i samband med ett möte i Stockholm mellan bl.a. Sveriges dåvarande ambassadör i Kina

2020-12-08 11:00:00

Proposition 2020/21:54

Regeringens proposition 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården Prop. 2020/21:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vid frivårdskontoren bedrivs kriminalvård ute i


Utskottsberedning: 2020/21:JuU15
Sista motionsdag: 2020-12-16

Proposition 2020/21:54 (pdf, 511 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:20 Torsdag 2020-11-26 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2020-11-26 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsbetänkande hösten 2020 KU10 Justering Bilagor 1. Särskilt protokoll 2020/21:19 2. Stomme för granskningsdebatten 3. Förslag delas inte elektroniskt

2020-11-26 09:00:00

Proposition 2020/21:58

Regeringens proposition 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 Prop. efter försöksverksamheten 2020/21:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2020 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2020/21:UbU9
Sista motionsdag: 2020-12-11

Proposition 2020/21:58 (pdf, 685 kB)

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:19 Tisdag 2020-11-24 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-11-24 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsbetänkande KU10 Ev. preliminär justering Bilagor 1. Särskilt protokoll 2020/21:18 3. Utkast delas inte elektroniskt

2020-11-24 11:00:00

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:18 Torsdag 2020-11-19 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-11-19 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen G16 Beredning Föredragande: ACB 4. Regeringens agerande i samband med tillståndsärende

2020-11-19 09:00:00

Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:17 Tisdag 2020-11-17 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-11-17 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ev. bordlagda ärenden från föregående sammanträde Bilagor 1. Särskilt protokoll 2020/21:15 2. Förslag till disposition och rubriker delas vid

2020-11-17 11:00:00

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta Prop. om postspärrar 2020/21:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Tullverket kan i brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-12-02

Proposition 2020/21:49 (pdf, 551 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:16 Måndag 2020-11-16 kl. 12:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-11-16 12:00 Plats: RÖ7-08 1. Dåvarande civilministerns styrning och uppföljning av tillsynsverksamheten hos Lotteriinspektionen G4 Beredning Föredragande: MR 2. Regeringens hantering av ansökan

2020-11-16 12:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:15 Torsdag 2020-11-12 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-11-12 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: ACB och SS 4. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen G16 Beredning

2020-11-12 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:14 Tisdag 2020-11-10 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-10 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ev. bordlagda ärenden från föregående sammanträde 4. Justitie- och migrationsministerns agerande i fråga om förankring av

2020-11-10 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:13 Måndag 2020-11-09 kl. 13:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-09 13:00 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation Beredning Föredragande: SS 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: ACB och

2020-11-09 13:00:00

Proposition 2020/21:48

Organdonation Regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation Prop. 2020/21:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor som gäller donation av organ


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-11-25

Proposition 2020/21:48 (pdf, 1215 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:12 Torsdag 2020-11-05 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-05 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens agerande i samband med tillståndsärende om utbyggnad av raffinaderi i Lysekil G25 Information Ulf Bjällås

2020-11-05 09:00:00

Proposition 2020/21:47

Regeringens proposition 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Prop. 2020/21:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tillämpningsområdet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU4
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-20

Proposition 2020/21:47 (pdf, 422 kB)

Skrivelse 2020/21:39

Regeringens skrivelse 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbets- Skr. förmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2020/21:AU7 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-19

Skrivelse 2020/21:39 (pdf, 1899 kB)