Dokument & lagar (34 600 träffar)

Statens offentliga utredningar 2020:70

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten Betänkande av Utredningen om fast omsorgskontakt ihemtjänsten Stockholm 2020 SOU 2020:70 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-11-27

Statens offentliga utredningar 2020:70 (pdf, 1295 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:68

Försvarets radioanstalts internationella samarbete en översyn av regelverket Betänkande av Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete Stockholm 2020 SOU 2020:68 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47

2020-11-27

Statens offentliga utredningar 2020:68 (pdf, 769 kB)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:67

sou 2020 67 Förskola för alla barn för bättre språkutveckling i svenska Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska Stockholm 2020 SOU 2020:67 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-11-23

Statens offentliga utredningar 2020:67 (pdf, 1994 kB)

Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta Prop. om postspärrar 2020/21:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Tullverket kan i brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12
Sista motionsdag: 2020-12-02

Proposition 2020/21:49 (pdf, 551 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:63

Barnkonventionen och svensk rätt Barnkonventionen och svensk rätt Volym 1 Betänkande av Barnkonventionsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:63 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-11-12

Statens offentliga utredningar 2020:63 (pdf, 3649 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:63

sou 2020 63 d2 Barnkonventionen och svensk rätt Volym 2 Betänkande av Barnkonventionsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:63 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:63 (pdf, 3332 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:63

sou 2020 63 d3 Barnkonventionen och svensk rätt Volym 3 Betänkande av Barnkonventionsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:63 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:63 (pdf, 3512 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:62

sou 2020 62 d2 En samlad djurhälsoreglering Del 2 Betänkande av Djurhälsolagsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:62 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:62 (pdf, 2221 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:62

sou 2020 62 En samlad djurhälsoreglering Del 1 Betänkande av Djurhälsolagsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:62 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-11-12

Statens offentliga utredningar 2020:62 (pdf, 4117 kB)

Proposition 2020/21:48

Organdonation Regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation Prop. 2020/21:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor som gäller donation av organ


Utskottsberedning: 2020/21:SoU12
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2020-11-25

Proposition 2020/21:48 (pdf, 1215 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:61

sou 2020 61 Ändrade regler om säkerställda obligationer Betänkande av Utredningen om ett nytt regelverk om säkerställda obligationer Stockholm 2020 SOU 2020:61 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-11-05

Statens offentliga utredningar 2020:61 (pdf, 2725 kB)

Proposition 2020/21:47

Regeringens proposition 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 Prop. 2020/21:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2020 Morgan Johansson Lena Hallengren Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tillämpningsområdet


Utskottsberedning: 2020/21:SoU4
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2020-11-20

Proposition 2020/21:47 (pdf, 422 kB)

Skrivelse 2020/21:39

Regeringens skrivelse 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbets- Skr. förmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 2020 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: 2020/21:AU7 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-11-19

Skrivelse 2020/21:39 (pdf, 1899 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:65

55 år och karensval Delbetänkande av Utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare Stockholm 2020 SOU 2020:65 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-11-03

Statens offentliga utredningar 2020:65 (pdf, 559 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:60

sou 2020 60 Det skatterättsliga företrädaransvaret en översyn Betänkande av Utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret Stockholm 2020 SOU 2020:60 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-11-03

Statens offentliga utredningar 2020:60 (pdf, 2055 kB)