Dokument & lagar (31 320 träffar)

Kammarens talarlista 2020-12-17

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 17 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum EftDeb Votering Avslutning Interpellationssvar Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid

2020-12-17

Kammarens talarlista 2020-12-17 (docx, 33 kB) Kammarens talarlista 2020-12-17 (pdf, 105 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-16

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 16 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2020-12-16

Kammarens talarlista 2020-12-16 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-12-16 (pdf, 115 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-15

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 15 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 11.00 Votering 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte uppehåll för gruppmöte

2020-12-15

Kammarens talarlista 2020-12-15 (docx, 34 kB) Kammarens talarlista 2020-12-15 (pdf, 111 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-14

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Måndagen den 14 december 2020 Kl. 10.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

2020-12-14

Kammarens talarlista 2020-12-14 (docx, 34 kB) Kammarens talarlista 2020-12-14 (pdf, 113 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-10

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 10 december 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Socialutskottets

2020-12-10

Kammarens talarlista 2020-12-10 (docx, 34 kB) Kammarens talarlista 2020-12-10 (pdf, 111 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-09

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 9 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Finansutskottets betänkande FiU37

2020-12-09

Kammarens talarlista 2020-12-09 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-12-09 (pdf, 123 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 3 december 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Utrikesutskottets

2020-12-03

Kammarens talarlista 2020-12-03 (docx, 36 kB) Kammarens talarlista 2020-12-03 (pdf, 122 kB)

Kammarens talarlista 2020-12-02

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 2 december 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2020-12-02

Kammarens talarlista 2020-12-02 (docx, 37 kB) Kammarens talarlista 2020-12-02 (pdf, 127 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-26

Torsdagen den 26 november 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 5 Socialutskottets betänkande SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans 1 Mikael Dahlqvist S 6 2 Sofia Nilsson C 6 3 Bengt Eliasson L 6 4 Camilla Hansén MP 6 5 Camilla Waltersson

2020-11-26

Kammarens talarlista 2020-11-26 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-11-26 (pdf, 121 kB)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Kammarens talarlista 2020-11-25

Onsdagen den 25 november 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 14 Finansutskottets betänkande FiU1 Statens budget 2021 rambeslutet Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för debatten om rambeslutet. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången

2020-11-25

Kammarens talarlista 2020-11-25 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2020-11-25 (pdf, 120 kB)

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-18

Onsdagen den 18 november 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 7 Konstitutionsutskottets betänkande KU8 Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner 0.00 0.00 8 Konstitutionsutskottets betänkande KU13 Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin

2020-11-18

Kammarens talarlista 2020-11-18 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2020-11-18 (pdf, 121 kB)

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta Prop. om postspärrar 2020/21:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Tullverket kan i brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12
Sista motionsdag: 2020-12-02

Proposition 2020/21:49 (pdf, 551 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-12

Torsdagen den 12 november 2020 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 15.20 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Civilutskottets betänkande CU2 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter 1 Ola Johansson C 6 2 Momodou Malcolm Jallow V 6 3 Larry

2020-11-12

Kammarens talarlista 2020-11-12 (docx, 41 kB) Kammarens talarlista 2020-11-12 (pdf, 112 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-11

Onsdagen den 11 november 2020 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Konstitutionsutskottets betänkande KU2 Behandlingen av riksdagens skrivelser 1 Hans Ekström S 8 2 Ida Drougge M 6 3 Mikael Strandman SD 8 4 Camilla Hansén MP 5 0.27 0.27 18 Konstitutionsutskottets

2020-11-11

Kammarens talarlista 2020-11-11 (docx, 45 kB) Kammarens talarlista 2020-11-11 (pdf, 127 kB)

Kammarens talarlista 2020-11-10

Tisdagen den 10 november 2020 Kl. 13.00 Särskild debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr 1 Särskild debatt om kriminalvårdens stabsläge och kapacitet På begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt med anledning av kriminalvårdens stabsläge och kapacitet.

2020-11-10

Kammarens talarlista 2020-11-10 (docx, 41 kB) Kammarens talarlista 2020-11-10 (pdf, 114 kB)