Dokument & lagar (39 508 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM 2020-11-26 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-26

Skatteutskottets protokoll 2020/21:11 (docx, 30 kB)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Socialutskottets protokoll 2020/21:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:15 DATUM 2020-11-24 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg

2020-11-24

Socialutskottets protokoll 2020/21:15 (docx, 63 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:10 DATUM 2020-11-24 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-24

Kulturutskottets protokoll 2020/21:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:10 DATUM Tisdagen den 24 november 2020 TID Kl. 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Vasiliki Tsouplaki VLotta Finstorp MLawen Redar SHans Hoff SAnnicka

2020-11-24

Kulturutskottets protokoll 2020/21:10 (docx, 32 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2020-11-24 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SPaula Holmqvist SJan R Andersson MRoger Richthoff SDMattias Ottosson

2020-11-24

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 27 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2020-11-19 TID 09:30-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kenneth G Forslund SOlle Thorell SHans Rothenberg MMarkus Wiechel

2020-11-19

Utrikesutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 60 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:3 DATUM 2020-11-19 TID 09.0009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Se bilaga 2 3 Justering av protokoll Utskottet justerade

2020-11-19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2020/21:3 (docx, 29 kB)

Socialutskottets protokoll 2020/21:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:14 DATUM 2020-11-19 TID 10.0010.25 10.3511.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin

2020-11-19

Socialutskottets protokoll 2020/21:14 (docx, 65 kB)

Skatteutskottets protokoll 2020/21:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:9 DATUM 2020-11-19 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Per Åsling CNiklas Wykman MHillevi Larsson SHelena Bouveng MEric Westroth

2020-11-19

Skatteutskottets protokoll 2020/21:9 (docx, 35 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:11 DATUM 2020-11-19 TID 11.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rikard Larsson SCarina Ohlsson SKatarina Brännström MLinda

2020-11-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2020/21:11 (docx, 36 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:18 DATUM 2020-11-19 TID 9.009.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans utom under punkterna i den särskilda kallelsen för följande ordinarie ledamöter och suppleant: Linda Modig CLaila

2020-11-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:18 (docx, 44 kB)

Justitieutskottets protokoll 2020/21:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2020-11-19 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Andreas Carlson KDJohan Forssell MPetter Löberg

2020-11-19

Justitieutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 52 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM 2020-11-19 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Niklas Karlsson SJan R Andersson MRoger Richthoff SDMattias Ottosson SDaniel Bäckström

2020-11-19

Försvarsutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 27 kB)

Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:12

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:12 DATUM 2020-11-17 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad LKristina Axén Olin MPia Nilsson SLars Püss MPatrick Reslow

2020-11-17

Utbildningsutskottets protokoll 2020/21:12 (docx, 33 kB)

Socialutskottets protokoll 2020/21:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:13 DATUM 2020-11-17 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kristina Nilsson SCamilla Waltersson Grönvall MAnn-Christin Ahlberg

2020-11-17

Socialutskottets protokoll 2020/21:13 (docx, 61 kB)