Dokument & lagar (41 608 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:19 Tisdag 2020-12-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2020-12-15 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Medgivande 2. Information Generaldirektör Herman Sundkvist, Skogsstyrelsen, generaldirektör Björn Risinger, Naturvårdsverket, och statssekreterare Eva Svedling,

2020-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Det informella ministermötet telekommunikation den 15 oktober 2020 Återrapport Statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1 och motioner

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Nils Öberg informerar om det aktuella

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1367/2006 av den 6 september

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: Andrakammarsalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Riksdagens ombudsmän informerar om 2020/21 års ämbetsberättelse öppet sammanträde Bilagor 2.

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2020-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-01 11:00 Plats: RÖ5-32 digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Information med anledning av finansieringen av det

2020-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Tisdag 2020-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-12-01 10:30 Plats: RÖ 7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:11 av den 26 november 2020 3. Information Socialförsäkringsminister

2020-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Måndag 2020-11-30 kl. 13:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-30 13:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Fråga om förslag till utskottsinitiativ om tidsbegränsade anställningar och permanent uppehållstillstånd Fortsatt

2020-11-30 13:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Trafikverket Generaldirektör Lena Erixon samt strateg och uppdragsledare Anna Wildt-Persson från Trafikverket

2020-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Torsdag 2020-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-11-26 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Den fleråriga budgetramen 20212027 Information Statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson 3. EU:s årsbudget

2020-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information om situationen i skolan med anledning av covid-19 Generaldirektören Peter Fredriksson och stabschefen

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Fredrik Olovsson med medarbetare, Finansdepartementet 3. Rådsslutsatser

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2021 Föredragande: Näringsutskottets grupp för

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Regeringen informerar inför RIF-råd den 2 december 2020 3. Justering av protokoll 4. Effektivare hantering av häktningar

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ5-32 punkt 19, digitalt i enlighet med överenskommelsen mellan talmannen och gruppledarna Förstakammarsalen punkt 10-11 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans under punkterna

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:11 Torsdag 2020-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-26 09:30 Plats: RÖ7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:10 av den 24 november 2020 3. Utgiftsområde 17 Kultur,

2020-11-26 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:20 Torsdag 2020-11-26 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2020-11-26 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Granskning av regeringen 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. EU-bevakning 6. Rättsstatsutvecklingen på

2020-11-26 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-26 kl. 08:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-26 08:30 Plats: Skandiasalen N3 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget SfU9 Justering

2020-11-26 08:30:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-11-26 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-11-26 08:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. EU-information från Finansdepartementet Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om kommissionens nya konsumentagenda, Ny strategi

2020-11-26 08:30:00