Dokument & lagar (113 träffar)

Proposition 1999/2000:149

Regeringens proposition 1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården Prop. 1999/2000:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenteras


Utskottsberedning: ----2000/01:SoU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1999/2000:147

Regeringens proposition 1999/2000:147 Lag om svenskt medborgarskap Prop. 1999/2000:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Ulrica Messing Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om svenskt medborgarskap.


Utskottsberedning: ----2000/01:SfU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 1999/2000:145

Regeringens proposition 1999/2000:145 Penningtvätt och betalningsöverföring Prop. 1999/2000:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det har under senare tid uppmärksammats att det finns


Utskottsberedning: -2000/01:JuU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:144

Regeringens proposition 1999/2000:144 Undantag från turordningen Prop. 1999/2000:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås en ändring i 22 lagen 1982:80 om


Utskottsberedning: -2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:143

Regeringens proposition 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. Prop. 1999/2000:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2000 Göran Persson Margareta Winberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i jämställdhetslagen


Utskottsberedning: -2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:142

Regeringens proposition 1999/2000:142 Videokonferens och telefon i allmän förvaltningsdomstol, m.m. Prop. 1999/2000:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 juni 2000 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:JuU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:141

Regeringens proposition 1999/2000:141 Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m. Prop. 1999/2000:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att myndigheterna inom Arbetarskyddsverket


Utskottsberedning: -2000/01:AU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:140

Regeringens proposition 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Prop. 1999/2000:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till inriktning


Utskottsberedning: --2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1999/2000:138

Regeringens proposition 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. Prop. 1999/2000:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: -2000/01:SfU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:135

Regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning Prop. 1999/2000:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i denna proposition en förnyelse av


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU3
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1999/2000:134

Regeringens proposition 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor Prop. 1999/2000:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: --2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:133

Regeringens proposition 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin Prop. 1999/2000:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller lagförslag som gör det möjligt


Utskottsberedning: -2000/01:TU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:131

Regeringens proposition 1999/2000:131 Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket Prop. 1999/2000:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet


Utskottsberedning: -2000/01:FiU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:129

Regeringens proposition 1999/2000:129 Maxtaxa och allmän förskola m.m. Prop. 1999/2000:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett stegvist införande av


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU5
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:128

Regeringens proposition 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Prop. 1999/2000:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att upphandlande


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:127

Regeringens proposition 1999/2000:127 Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare Prop. 1999/2000:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: -2000/01:SfU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:126

Regeringens proposition 1999/2000:126 En ny tullag Prop. 1999/2000:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny tullag. Den nuvarande tullagen 1994:1550


Utskottsberedning: -2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:124

Regeringens proposition 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. Prop. 1999/2000:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till en ny lag om straff för smuggling


Utskottsberedning: -----2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:123

Regeringens proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Prop. 1999/2000:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:122

Regeringens proposition 1999/2000:122 Internationellt tullsamarbete Prop. 1999/2000:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 juni 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna Sveriges


Utskottsberedning: --------2000/01:JuU4 2000/01:SkU2
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2