Dokument & lagar (161 träffar)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 2017/18:196

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Regeringens proposition 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU- Prop. förordningen om kliniska läkemedelsprövningar 2017/18:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2018 Stefan Löfven


Utskottsberedning: 2017/18:SoU29
Sista motionsdag: 2018-04-11

Proposition 2017/18:196 (pdf, 3151 kB)

Proposition 2002/03:9

Regeringens proposition 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte förlängd giltighet av lagen Prop. 2000:1440 om inskränkning i landstingens rätt att 2002/03:9 överlämna driften av akutsjukhus till annan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2002 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet

Följdmotioner: 5

Proposition 2002/03:9 (pdf, 68 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:149

Regeringens proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Prop. 2000/01:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juli 2001 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett högkostnadsskydd införs


Utskottsberedning: -2001/02:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:149 (pdf, 330 kB)

Proposition 2000/01:128

Regeringens proposition 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel Prop. 2000/01:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001. Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under 1990-talet har stora förändringar skett


Utskottsberedning: -2001/02:SoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:99

Regeringens proposition 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut roll och uppgifter Prop. 2000/01:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Folkhälsoinstitutet


Utskottsberedning: --2000/01:SoU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i alkohollagen 1994:1738Reglerna


Utskottsberedning: ---------2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 2000/01:81

Regeringens proposition 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om omskärelse av pojkar. Lagen syftar


Utskottsberedning: -2000/01:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:80

Regeringens proposition 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny socialtjänstlag. Den nya lagen är kapitelindelad


Utskottsberedning: -2000/01:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 2000/01:36

Regeringens proposition 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Prop. 2000/01:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en lag om inskränkning i landstingens


Utskottsberedning: -2000/01:SoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:20

Regeringens proposition 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Prop. 2000/01:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Från den 1 juli 2000 har den mängd


Utskottsberedning: -2000/01:SoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:6

Regeringens proposition 2000/01:6 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade Prop. 2000/01:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den den 14 september 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -2000/01:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:5

Regeringens proposition 2000/01:5 Personlig assistans till personer över 65 år Prop. 2000/01:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2000. Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att funktionshindrade


Utskottsberedning: --2000/01:SoU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:149

Regeringens proposition 1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården Prop. 1999/2000:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen presenteras


Utskottsberedning: ----2000/01:SoU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1999/2000:79

Regeringens proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken Prop. 1999/2000:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1999/2000:SoU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 46

Proposition 1999/2000:56

Regeringens proposition 1999/2000:56 Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor Prop. 1999/2000:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000. Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1996:1150 om högkostnadsskydd


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:44

Regeringens proposition 1999/2000:44 Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Prop. 1999/2000:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag på förändringar


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation