Dokument & lagar (166 träffar)

Proposition 2019/20:15

Regeringens proposition 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid Prop. radioanvändning 2019/20:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 september 2019 Stefan Löfven Anders Ygeman Infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till


Utskottsberedning: 2019/20:TU4
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2019-10-09

Proposition 2019/20:15 (pdf, 649 kB)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 2013/14:256

Regeringens proposition 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Prop. 2013/14:256 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 september 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:256 (pdf, 441 kB)

Proposition 2013/14:241

Regeringens proposition 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid taxiresor Prop. 2013/14:241 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till lagändringar


Utskottsberedning: 2014/15:TU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:241 (pdf, 271 kB)

Proposition 2013/14:234

Regeringens proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av Prop. bestämmelserna om cabotagetransport på väg 2013/14:234 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2014/15:TU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 5

Proposition 2013/14:234 (pdf, 2965 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:137

Regeringens proposition 2000/01:137 Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet Prop. 2000/01:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar


Utskottsberedning: -2001/02:TU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:127

Regeringens proposition 2000/01:127 Sjöfartsstöd Prop. 2000/01:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 maj 2001 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett sjöfartsstöd införs som omfattar både last-


Utskottsberedning: -2001/02:TU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:124

Regeringens proposition 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Prop. 2000/01:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 april 2001 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Aktiestrukturen i SAS föreslås förändras så att ett


Utskottsberedning: -2000/01:TU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:95

Regeringens proposition 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet


Utskottsberedning: ------------------2000/01:TU15
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:74

Regeringens proposition 2000/01:74 Ändringar i telelagen 1993:597 avseende nummerportabilitet Prop. 2000/01:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: -2000/01:TU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:29

Regeringens proposition 2000/2001:29 Lag om järnvägssystem för höghastighetståg Prop. 2000/2001:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om


Utskottsberedning: ---2000/01:TU7
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:10

Regeringens proposition 2000/2001:10 Finansiering av marknadskontroll av radio- och teleterminalutrustning Prop. 2000/2001:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:TU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:133

Regeringens proposition 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin Prop. 1999/2000:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller lagförslag som gör det möjligt


Utskottsberedning: -2000/01:TU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:119

Regeringens proposition 1999/2000:119 Instrument antagna av Internationella arbetskonferensens åttiofjärde möte, ILO:s elfte sjöfartssession m.m. Prop. 1999/2000:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2000 Lena Hjelm-Wallén Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---2000/01:TU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:117

Regeringens proposition 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. Prop. 1999/2000:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För genomförande av ett EG-direktiv om ett


Utskottsberedning: --2000/01:TU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:116

Regeringens proposition 1999/2000:116 Subjektiva rekvisit i vissa straffbestämmelser på sjöfartsområdet Prop. 1999/2000:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----2000/01:TU2
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:86

Regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Prop. 1999/2000:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås mål, inriktning och prioritering


Utskottsberedning: ------1999/2000:TU9 2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1999/2000:78

Regeringens proposition 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. Prop. 1999/2000:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas några transportpolitiska frågor


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU11
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10