Dokument & lagar (138 träffar)

Proposition 2018/19:156

Regeringens proposition 2018/19:156 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Prop. Europeiska unionen och dess medlemsstater, å 2018/19:156 ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juli 2019 Morgan Johansson Peter Eriksson Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2019/20:UU3
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2019-09-25

Proposition 2018/19:156 (pdf, 654 kB)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 2013/14:251

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan Regeringens proposition 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Prop. Europeiska atomenergigemenskapen 2013/14:251 och deras medlemsstater, å ena sidan, och


Utskottsberedning: 2014/15:UU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:251 (pdf, 1558 kB)

Proposition 2013/14:250

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan Regeringens proposition 2013/14:250 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Prop. Europeiska atomenergigemenskapen 2013/14:250 och deras medlemsstater, å ena


Utskottsberedning: 2014/15:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:250 (pdf, 1757 kB)

Proposition 2013/14:249

Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan Regeringens proposition 2013/14: 249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Prop. Europeiska atomenergigemenskapen 2013/14:249 och deras medlemsstater, å ena sidan, och


Utskottsberedning: 2014/15:UU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:249 (pdf, 3085 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:119

Regeringens proposition 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklings- samarbete med Central- och Östeuropa Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 april 2001 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett


Utskottsberedning: ---2000/01:UU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:55

Regeringens proposition 2000/01:55 Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Ett avtal inom sju sektorer. Prop. 2000/01:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Ingela Thalén Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: -2000/01:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:49

Regeringens proposition 2000/01:49 Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska försvarsindustrin Prop. 2000/01:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2001 Mona Sahlin Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:UU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:39

Regeringens proposition 2000/01:39 Svenskt medlemskap i Interamerikanska Prop. investeringsbolaget 2000/01:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 2000 Lena Hjelm-Wallén Maj-Inger Klingvall Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Sverige har ansökt om


Utskottsberedning: --2000/01:UU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:9

Regeringens proposition 2000/01:9 Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden Prop. 2000/01:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2000 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en


Utskottsberedning: ------2000/01:UU3
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:108

Regeringens proposition 1999/2000:108 Överenskommelse om en liberalisering av handeln med tjänster m.m. mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Mexikos förenta stater Prop. 1999/2000:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2000 Göran Persson Leif Pagrotsky


Utskottsberedning: -1999/2000:UU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:80

Regeringens proposition 1999/2000:80 Avtal om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Sydafrika Prop. 1999/2000:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2000 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1999/2000:UU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:54

Regeringens proposition 1999/2000:54 Effektiv kontroll för att hindra spridning av kärnvapen Prop. 1999/2000:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom Fördraget om förhindrande


Utskottsberedning: ---1999/2000:UU13
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:117

Regeringens proposition 1998/99:117 Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen WEAG och Finland Prop. 1998/99:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 1999 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1999/2000:UU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redogör regeringen för utvecklingen i


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:58

Regeringens proposition 1998/99:58 Partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Turkmenistan Prop. 1998/99:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1998/99:UU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:57

Regeringens proposition 1998/99:57 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Jordanien Prop. 1998/99:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 1999 Göran Persson Anna Lindh Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1998/99:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation