Dokument & lagar (50 träffar)

Skrivelse 2008/09:225

2008/09:225 med förslaget förvärvsutgiften. som Björling


Utskottsberedning: 2009/10:SkU25

Skrivelse 2008/09:225 (pdf, 115 kB)

Proposition 2008/09:209

2008/09:209 Guernsey skattekontroll. dels intressegemenskap, internationell denna information. Party. request disproportionate begäran original beneficiaries. anmodande lingar. lämna: difficulties. vestigation quested ment undersökning, lysningar torium, upplysningarna, avtal, practice. gäran parten. kept that


Utskottsberedning: 2009/10:SkU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:209 (pdf, 632 kB)

Proposition 2008/09:208

2008/09:208 Jersey skattekontroll. dels skatteärenden, gemenskap, trafik. denna information. Party Party. request begäran difficulties. vestigation quested undersökning, lysningar torium, begärda trade nistrative gäran kept avgöranden. diktion. bli that Party. Agreement. ment. detta avtal. engelska intressegemenskap


Utskottsberedning: 2009/10:SkU4
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,

Proposition 2008/09:208 (pdf, 634 kB)

Proposition 2008/09:229

2008/09:229 kraft. dels skadliga. stycket ning, den. vatten. återkallas dessa behövs. 8 dessa resurser. om stycket. om 1986:223 omedelbart barlastvattendagbok, inträffade, nas. förvaltningsdomstol. lydelse. fartyg. lagen. sjöklart. fartyget, fartyg. sjöklart. stämmelser, sediment. världshandelsflottans vatten.


Utskottsberedning: 2009/10:TU3
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2008/09:229 (pdf, 909 kB)

Proposition 2008/09:44

2008/09:44 avskaffats. kontrolluppgifter, registret. kunna verksamhet, rätter ränteinkomster. ningen. bedriver. tagit lämna rätter rätter. av sparkonto. noterade. pensionssparkonto. årets kan följande direktreklam. avskaffats. Fi2008/2835 sakna hetsskattepliktiga: skulder certifierade kontrolluppgifter. namn.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:44 (pdf, 439 kB)

Proposition 2008/09:43

2008/09:43 enas. ej förvaltningsdomstol. N2008/783/RS förvaltningsdomstol. andra tvister. till vägslagen. nuvarande proposition. tagits kunna ej förvaltningsdomstol. kunna ej Lindholm. Liljeroth, nämnden.


Utskottsberedning: 2008/09:TU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:43 (pdf, 223 kB)

Proposition 2008/09:37

2008/09:37 följd. inkomstskattelagen lydelse. skattemässiga samarbetsområdet, dessa näringsverksamhet. bolaget. handelsbolaget. företaget. utdelningen. andelen. till. tillgången. handelsbolaget. värdet andelsägare. bolaget skattemässiga motsvarande princip lagerandelarna. möjliga. vara andelar. 4.2.5. handelsbolag.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:37 (pdf, 456 kB)

Proposition 2008/09:32

2008/09:32 2010. körkortsåterkallelse. tillämpas. Lagrådets


Utskottsberedning: 2008/09:TU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:32 (pdf, 115 kB)

Proposition 2008/09:31

2008/09:31 förskott, frågor, fartyg, fordon, förnybara identiteter, 1977:1160 mot felparkeringsavgift 1977:1160 Transportstyrelsenstyrelsen1980:100 Transportstyrelsenstyrelsenav sådana 1983:929 1987:10 överklagas flygplats, ning, bestämmer. hetshänseende. synpunkt. hetshänseende. synpunkt. motsvarande motsvarande


Utskottsberedning: 2008/09:TU3
Riksdagsbeslut (33 förslag): , 33 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:31 (pdf, 847 kB)

Proposition 2008/09:10

2008/09:10 fartygssäkerhetslagen lydelse, het het sådana 336/2006. sådana rättningar. eller resan, organisation, 336/2006 identifikationsnummer, förlängd, förlängd, 336/2006, bordsmärken, bemanningsföreskrifter, skrifter, 336/2006 och 2003:364 bestämmelserna gällande 9 säkerhetslagen statsfartyg. tion. 2002:8.


Utskottsberedning: 2008/09:TU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:10 (pdf, 405 kB)

Proposition 2008/09:23

2008/09:23 förenlig 2009. dels Projektering. av statlig ställer. rensutsatt. myndigheter. Produktion hela i 2007. aktörer. period. håll. kurrenterna. aktiebolag läggningsmarknaden. avseenden. strukturen. 2009. verksamhet. följande: geografiskt, nadsvärde. bolaget. senaste Vägverksinterna i cent nyckeltal. i


Utskottsberedning: 2008/09:TU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:23 (pdf, 266 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 2008/09:55

2008/09:55 skattekontroll. dels intressegemenskap, internationell skatteärenden. Översättning Parties: statliga dividends dröjs. parterna: m.fl.skatten, Man, purposes other information client åtal, rådgivning, and company nikation givning, investerare, investerare, Party Party. request disproportionate anmodade


Utskottsberedning: 2008/09:SkU16
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,

Proposition 2008/09:55 (pdf, 586 kB)

Proposition 2008/09:53

Godkännande av motorfordon m.m. 2008/09:53 och följande godkännande typgodkännandeprocessen, typen, och heten. trafikregistret tekniska denna. tillsynen. regeringen styrelsen. lagen. skrifter lagen. tioner lydelse. kubikcentimeter, 50 kubikcentimeter, drift 50 50 drift kännandet. trängselskatt följande


Utskottsberedning: 2008/09:TU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:53 (pdf, 1440 kB)

Proposition 2008/09:48

2008/09:48 na. transportkontroll 1997:483 lagen en, bränsle. bolag, 1994:200 beslutsdagen. beslutsdagen. skäl. skäl. vissa och och och produkter direktiv direktiv för allmänheten, föreskrivet timmar. iakttagits, föreskrivet på Tullverket förvärvats. privatperson. privat 2006/07:13.privat varor 58 personligt


Utskottsberedning: 2008/09:SkU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:48 (pdf, 810 kB)

Proposition 2008/09:47

2008/09:47 inom om lotterivinster inkomstbeskattningen. behandling. Regeringskansliet. 2009. september utländska inkomstskattelagen ingens. Man. spelavtalet domstolens obligationer likställs. s. inkomstbeskattas. skattelagen. verksamhet. sammanhang. per möjlig draget. av resningsvägen. eller siella året domstolarna.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:47 (pdf, 297 kB)

Proposition 2008/09:46

2008/09:46 gemenskapen, pessoas skyldig befullmäktigade ombud. reprezentant ombud. ingått. driftställen tillämpas: tas staten. tillämpas. oinskränkta. följande räkning, företag, punkt serande inför det. lagstiftning. konventionen. konventionen. sakna 2009.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:46 (pdf, 213 kB)

Proposition 2008/09:41

2008/09:41 kontrolluppgifter. 1999:1229 lydelse. egenavgifter, ekonomiska kontrolluppgifter. näringsverksamheten. styrelsens styrelsens stycket och enheten övergår. ett utbetalningen. kända. kreditinstitutet lämnas kreditinstitutet. lämnas 1999:1229 näringsverksamheten. och skogsskadekonton följande. från


Utskottsberedning: 2008/09:SkU5 2008/09:SkU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:41 (pdf, 359 kB)

Proposition 2008/09:40

2008/09:40 1999:1229 följande investmentföretag, moderföretaget. verksamheten, något beskattningsåret. följande tidigare överskottet. tidigare Skatteverket. materialet. automatiskt. senare. 1999:1229näringsverksamhet. verksamheti tillämpning. skalbolagsdeklaration förslag. innebär. skatten. på kvalificerade ingång.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU19 2008/09:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:40 (pdf, 480 kB)

Proposition 2008/09:38

2008/09:38 grundavdrag. inkomstskattelagen lydelse. inträffade. basbelopp basbelopp värvsinkomsten 57 lagen grundavdraget. lagen. någon inkomster. som belopp. inkomsterna. inkomsterna. göras. inkomstår förvärvsinkomst figur ljus 0 kommunalskattesatser. skattenivåer dessa ses steg. åldersgrupp. andra är


Utskottsberedning: 2008/09:SkU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:38 (pdf, 368 kB)
Paginering