Dokument & lagar (266 851 träffar)

Skrivelse 2020/21:3

Regeringens skrivelse 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Skr. Kommerskollegiums arbete med handelshinder 2020/21:3 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 september 2020 Stefan Löfven Anna Hallberg Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas regeringens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2020-10-08

Skrivelse 2020/21:3 (pdf, 1006 kB)

Motion 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av Proposition 2019/20:196Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande vid fastighetstaxeringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast ett år efter

2020-09-23

Motion 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:365 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2020/21:364 av Solveig Zander C Förlängning av registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förlängning av registerkontroll ur belastningsregistret för personer som, i sitt yrke eller liknande,

2020-09-23

Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:364 av Solveig Zander (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C, S, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2020-09-23

Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:363 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, MP, V) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:362 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:362 av Richard Jomshof SD Beslagtagande av asylsökandes ägodelar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett system som innebär att asylsökande som kommer till Sverige ska kunna få sina värdesaker beslagtagna

2020-09-23

Motion 2020/21:362 av Richard Jomshof (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:362 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:361 av Richard Jomshof SD Förbud mot icke-medicinsk omskärelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett förbud mot icke-medicinsk omskärelse av barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan om religiös omskärelse,

2020-09-23

Motion 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:360 av Richard Jomshof SD Folkomröstning om invandringspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta det svenska folket få besluta om den svenska invandringspolitiken i en folkomröstning och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-23

Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:360 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:359 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:359 av Richard Jomshof SD Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en annonskampanj i likhet med vad Danmark tidigare har gjort i syfte att minska antalet

2020-09-23

Motion 2020/21:359 av Richard Jomshof (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:359 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av Proposition 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att endast tillämpa en gräns för det sammanlagda

2020-09-23

Motion 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:358 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tydliggöra hur de delar av PGU som inte omfattas av det nya målet

2020-09-23

Motion 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:357 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av regeringens proposition 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om väsentligt höjda straff för synnerligen grovt vapenbrott och

2020-09-23

Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:356 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka visitationsrätten till fler myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

2020-09-23

Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:355 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland M, KD med anledning av skrivelse 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolagvid universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag kring

2020-09-23

Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:354 av Kristina Axén Olin och Pia Steensland (M, KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:353 av Michael Rubbestad och Monika Lövgren (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:353 av Michael Rubbestad och Monika Lövgren båda SD Färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta i Uppsala län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda upprättandet av en färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta i Uppsala län

2020-09-23

Motion 2020/21:353 av Michael Rubbestad och Monika Lövgren (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:353 av Michael Rubbestad och Monika Lövgren (båda SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:352 av Camilla Brodin (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:352 av Camilla Brodin KD Inför kontaktdagar för kroniskt sjuka barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att införa tio kontaktdagar per barn och år till föräldrar med barn som har kronisk sjukdom och tillkännager detta

2020-09-23

Motion 2020/21:352 av Camilla Brodin (KD) (docx, 84 kB) Motion 2020/21:352 av Camilla Brodin (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:351 av Camilla Brodin (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:351 av Camilla Brodin KD Inled en Arlandaförhandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inleda en Arlandaförhandling för Sveriges tillväxtregion och tillkännager detta för regeringen. Motivering I spåren av Covid-19 behöver Sverige

2020-09-23

Motion 2020/21:351 av Camilla Brodin (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:351 av Camilla Brodin (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:350 av Camilla Brodin (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:350 av Camilla Brodin KD Klotterpolicy för ett tryggt och snyggt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att införa en klotterplattform och klotterpolicy och tillkännager detta för regeringen.

2020-09-23

Motion 2020/21:350 av Camilla Brodin (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:350 av Camilla Brodin (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2020-09-23

Motion 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 89 kB) Motion 2020/21:349 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2020/21:348 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av Skr. 2019/20:192 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med åtgärder för att säkerställa effektivitet och likvärdighet

2020-09-23

Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD) (docx, 90 kB) Motion 2020/21:348 av Mats Green m.fl. (M, KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:347 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:347 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringslivets centrala roll i genomförandet av Agenda 2030 och betydelsen av en politik som främjar

2020-09-23

Motion 2020/21:347 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 87 kB) Motion 2020/21:347 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 90 kB)