Dokument & lagar (41 610 träffar)

Omröstning 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021

Omröstning: betänkande 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021, förslagspunkt 1 Kommissionens arbetsprogram 2021 Datum: 2020-12-03 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0

2020-12-03

Omröstning 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omröstning: betänkande 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Datum: 2020-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5

2020-12-03

Omröstning 2020/21:SkU13 Pausad BNP-indexering för drivmedel

Omröstning: betänkande 2020/21:SkU13 Pausad BNP-indexering för drivmedel, förslagspunkt 2 Pausad BNP-indexering för drivmedel Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V

2020-12-02

Omröstning 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg, förslagspunkt 1 Skyddsjakt på varg Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 3 0 0 19 L

2020-12-02

Omröstning 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter, förslagspunkt 2 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C

2020-12-02

Omröstning 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar, förslagspunkt 4 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0

2020-12-02

Omröstning 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

Omröstning: betänkande 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar, förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16

2020-12-02

Omröstning 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omröstning: betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0

2020-12-02

Omröstning 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omröstning: betänkande 2020/21:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU5 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Omröstning: betänkande 2020/21:CU5 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, förslagspunkt 2 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Omröstning: betänkande 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, förslagspunkt 3 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

Omröstning: betänkande 2020/21:CU4 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, förslagspunkt 2 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti

2020-12-02

Omröstning 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Omröstning: betänkande 2020/21:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Datum: 2020-12-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti

2020-12-02

Proposition 2020/21:54

Regeringens proposition 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården Prop. 2020/21:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vid frivårdskontoren bedrivs kriminalvård ute i


Utskottsberedning: 2020/21:JuU15
Sista motionsdag: 2020-12-16

Proposition 2020/21:54 (pdf, 511 kB)

Omröstning 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans

Omröstning: betänkande 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans, förslagspunkt 1 Huvudmannaskap för personlig assistans Datum: 2020-11-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, C, L, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C

2020-11-26

Proposition 2020/21:58

Regeringens proposition 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 Prop. efter försöksverksamheten 2020/21:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 november 2020 Stefan Löfven Anna Ekström Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2020/21:UbU9
Sista motionsdag: 2020-12-11

Proposition 2020/21:58 (pdf, 685 kB)

Omröstning 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 6 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Datum: 2020-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C,

2020-11-25

Omröstning 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 5 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Datum: 2020-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C,

2020-11-25

Omröstning 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Omröstning: betänkande 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet, förslagspunkt 3 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Datum: 2020-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, KD

2020-11-25