Dokument & lagar (33 392 träffar)

Proposition 2020/21:58

Möjlighet till betyg från årskurs 4 efter

Sista motionsdag: 2020-12-11

Skrivelse 2020/21:53

Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag Skr. för socioekonomiskt utsatta områden 2020/21:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2020-12-10

Skrivelse 2020/21:53 (pdf, 1492 kB)

Proposition 2020/21:52

Regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt Prop. straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2020/21:JuU13
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:52 (pdf, 988 kB)

Proposition 2020/21:50

Regeringens proposition 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell Prop. rådgivning 2020/21:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En näringsidkare som genom finansiell


Utskottsberedning: 2020/21:CU15
Sista motionsdag: 2020-12-09

Proposition 2020/21:50 (pdf, 351 kB)

Yttrande 2020/21:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU4y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 avsnitt 14 och 615 och de följdmotioner som väckts i ärendet i de

2020-11-19

Yttrande 2020/21:MJU4y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2020/21:FöU4y

Strategi för den arktiska regionen Dokumentet är inte

2020-11-19

Proposition 2020/21:51

Konkurrensverkets befogenheter Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter Prop. 2020/21:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 november 2020 Stefan Löfven Jennie Nilsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2020/21:NU10
Sista motionsdag: 2020-12-04

Proposition 2020/21:51 (pdf, 2334 kB)

Yttrande 2020/21:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU3y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 och eventuella följdmotioner i de delar som berör

2020-11-17

Yttrande 2020/21:TU3y (pdf, 146 kB)

Yttrande 2020/21:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU4y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet beslutade den 22 oktober 2020 att ge bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 17 november 2020 yttra sig över proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 avsnitt 14, 615 och eventuella följdmotioner

2020-11-17

Yttrande 2020/21:KU4y (pdf, 78 kB)

Yttrande 2020/21:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU3y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2021 COM2020 690 inklusive bilagor, utifrån ett antal frågor. I yttrandet lämnar försvarsutskottet sin övergripande

2020-11-17

Yttrande 2020/21:FöU3y (pdf, 82 kB)

Yttrande 2020/21:CU3y

Civilutskottets yttrande 2020/21:CU3y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2021 Ett livskraftigt EU i en känslig omvärld COM2020 690Civilutskottet begränsar yttrandet till att

2020-11-17

Yttrande 2020/21:CU3y (pdf, 97 kB)

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta Prop. om postspärrar 2020/21:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 november 2020 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Tullverket kan i brottsbekämpande


Utskottsberedning: 2020/21:SkU12
Sista motionsdag: 2020-12-02

Proposition 2020/21:49 (pdf, 551 kB)

Yttrande 2020/21:MJU3y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU3y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2021. Miljö- och jordbruksutskottet begränsar sitt yttrande

2020-11-16

Yttrande 2020/21:MJU3y (pdf, 117 kB)

Yttrande 2020/21:SfU4y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2020/21:SfU4y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över Europeiska kommissionens arbetsprogram 2021, COM2020 690 inklusive bilagor, i de delar det berör

2020-11-13

Yttrande 2020/21:SfU4y (pdf, 102 kB)

Yttrande 2020/21:SoU2y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU2y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram 2021 COM2020 690inklusive bilagor, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SoU2y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2020/21:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU5y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober att ge skatteutskottet möjlighet att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2021. I yttrandet lämnar skatteutskottet sitt övergripande svar på de frågor som utrikesutskottet

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SkU5y (pdf, 92 kB)

Yttrande 2020/21:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 2020/21:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2021 Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor i regeringens proposition 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2020 samt de motioner

2020-11-12

Yttrande 2020/21:SkU1y (pdf, 787 kB)

Yttrande 2020/21:MJU6y

Strategi för den arktiska regionen Dokumentet är inte

2020-11-12

Yttrande 2020/21:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU3y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 12 november 2020 yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2021 COM2020 690under förutsättning att arbetsprogrammet då

2020-11-12

Yttrande 2020/21:KU3y (pdf, 85 kB)

Yttrande 2020/21:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2020/21:JuU3y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har beslutat att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar dessa berör justitieutskottets

2020-11-12

Yttrande 2020/21:JuU3y (pdf, 106 kB)