Dokument & lagar (17 682 träffar)

Riksdagens protokoll 2020/21:27

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:27 Fredagen den 23 oktober Kl. 9.0011.09 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering av

2020-10-23

Riksdagens protokoll 2020/21:27 (pdf, 293 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:26

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:26 Torsdagen den 22 oktober Kl. 12.0016.49 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-10-22

Riksdagens protokoll 2020/21:26 (pdf, 620 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:25

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:25 Onsdagen den 21 oktober Kl. 09.0013.11 16.0016.12 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1 

2020-10-21

Riksdagens protokoll 2020/21:25 (pdf, 527 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:24

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:24 Tisdagen den 20 oktober Kl. 13.0014.00 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Återrapportering

2020-10-20

Riksdagens protokoll 2020/21:24 (pdf, 208 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:23

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:23 Fredagen den 16 oktober Kl. 09.0012.03 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Särskild debatt

2020-10-16

Riksdagens protokoll 2020/21:23 (pdf, 419 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:22

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:22 Torsdagen den 15 oktober Kl. 12.0013.03 14.0015.11 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

2020-10-15

Riksdagens protokoll 2020/21:22 (pdf, 358 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:21

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:21 Onsdagen den 14 oktober Kl. 09.0009.14 16.0016.02 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1 

2020-10-14

Riksdagens protokoll 2020/21:21 (pdf, 194 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:20

Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:20 Tisdagen den 13 oktober Kl. 13.0015.36 Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet. 1  Justering

2020-10-13

Riksdagens protokoll 2020/21:20 (pdf, 387 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:19

1  Justering av protokoll Protokollet för den 11 september justerades. 2  Ansökan om ledighet Förste vice talmannen meddelade att Fredrik Olovsson S ansökt om ledighet under tiden den 2 oktober 202026 september 2022. Kammaren biföll denna ansökan. 3  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Inge Ståhlgren

2020-10-02

Riksdagens protokoll 2020/21:19 (pdf, 138 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:18

1  Justering av protokoll Protokollet för den 10 september justerades. 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Skrivelse 2020/21:10 till socialförsäkringsutskottet Svar på interpellation 3  Svar på interpellation 2020/21:15 om paketreselagen och resegarantin Anf. 1  Statsrådet

2020-10-01

Riksdagens protokoll 2020/21:18 (pdf, 294 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:17

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 september justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Leila Ali-Elmi MP avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet och att Elisabeth Falkhaven MP avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3  Anmälan

2020-09-30

Riksdagens protokoll 2020/21:17 (pdf, 516 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:16

1  Justering av protokoll Protokollen för den 8 september justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 1 oktober kl. 14.00. 3  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2020/21:30, 275, 309 och 345 till

2020-09-29

Riksdagens protokoll 2020/21:16 (pdf, 111 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:15

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2020/21:31 och 355 till justitieutskottet 2020/21:171, 249, 347 och 357 till finansutskottet 2020/21:358 till skatteutskottet 2020/21:310 till civilutskottet 2020/21:289 till finansutskottet 2020/21:365 till skatteutskottet

2020-09-25

Riksdagens protokoll 2020/21:15 (pdf, 266 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:14

1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 september justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2020/21:3 för tisdagen den 22 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från kulturutskottet. 3  Ärende för hänvisning till utskott Följande

2020-09-24

Riksdagens protokoll 2020/21:14 (pdf, 500 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:13

1  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Sultan Kayhan S avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet, att Anders Österberg S avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet och att Denis Begic S avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Anmälan

2020-09-23

Riksdagens protokoll 2020/21:13 (pdf, 282 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:12

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Per Ramhorn SD avsagt sig uppdraget som ledamot i riksdagsstyrelsen från och med den 1 oktober och att Björn Söder SD avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagsstyrelsen från och med den 1 oktober. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre

2020-09-22

Riksdagens protokoll 2020/21:12 (pdf, 151 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:11

1  Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Finansministern överlämnade regeringens proposition 2020/21:1 med förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor. Anf. 1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON SDebatt med anledning av budgetproposition-ens avlämnande Herr talman Vi samlas i dag

2020-09-21

Riksdagens protokoll 2020/21:11 (pdf, 414 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:10

1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Anne-Li Sjölund som suppleant i civilutskottet och i trafikutskottet under Emil Källströms ledighet samt som suppleant i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet,

2020-09-18

Riksdagens protokoll 2020/21:10 (pdf, 353 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:9

1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 augusti justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:473 Till riksdagen Interpellation 2019/20:473 Biotopskyddet och jordbruket av Per Schöldberg C Frågan kommer att besvaras fredagen den 6 november.

2020-09-17

Riksdagens protokoll 2020/21:9 (pdf, 554 kB)

Riksdagens protokoll 2020/21:8

1  Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten Anf. 1  JOHAN PEHRSON LHerr talman Gängvåldet fräter sönder samhället. Våra unga som ska drömma om framtiden får inte göra det. Snarare rånas och beskjuts de och fastnar i de kriminella gängens vägspärrar. Liberalerna kräver repressiva insatser: skärpta straff,

2020-09-16

Riksdagens protokoll 2020/21:8 (pdf, 285 kB)