Dokument & lagar (17 652 träffar)

Riksdagens protokoll 2019/20:145

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:145 Tisdagen den 30 juni Kl. 11.0011.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har

2020-06-30

Riksdagens protokoll 2019/20:145 (pdf, 111 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:144

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:144 Måndagen den 29 juni Kl. 11.0011.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 35, 8 och 9 juni justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:61 för tisdagen

2020-06-29

Riksdagens protokoll 2019/20:144 (pdf, 137 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:143

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:143 Tisdagen den 23 juni Kl. 10.0011.39 13.0013.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Jan R Andersson M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 22 juni, varigenom uppdraget

2020-06-23

Riksdagens protokoll 2019/20:143 (pdf, 437 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:142

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:142 Måndagen den 22 juni Kl. 11.0014.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 28 och 29 maj samt för den 1 och 2 juni justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot.

2020-06-22

Riksdagens protokoll 2019/20:142 (pdf, 445 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:141

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:141 Onsdagen den 17 juni Kl. 09.0013.33 17.0017.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Minnesceremoni för coronapandemins offer Minnesceremonin inleddes med att en stråkkvartett från Kungliga Filharmonikerna framförde Air av Johann Sebastian Bach. Anf. 1 

2020-06-17

Riksdagens protokoll 2019/20:141 (pdf, 482 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:140

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:140 Tisdagen den 16 juni Kl. 11.0015.53 18.0019.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden

2020-06-16

Riksdagens protokoll 2019/20:140 (pdf, 638 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:139

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:139 Måndagen den 15 juni Kl. 09.3009.31 11.0019.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 maj justerades. 2  Meddelande om återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Talmannen meddelade

2020-06-15

Riksdagens protokoll 2019/20:139 (pdf, 820 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:138

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:138 Fredagen den 12 juni Kl. 09.0010.32 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Cecilia Engström KD skulle tjänstgöra som ersättare för Michael Anefur KD under tiden för hans ledighet den 16 juni30 augusti

2020-06-12

Riksdagens protokoll 2019/20:138 (pdf, 288 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:137

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:137 Torsdagen den 11 juni Kl. 11.0018.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har

2020-06-11

Riksdagens protokoll 2019/20:137 (pdf, 864 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:136

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:136 Onsdagen den 10 juni Kl. 09.0015.29 16.0017.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman Dagens partiledardebatt inleds i en stund när hela Sverige och omvärlden väntar på att åklagare och polis

2020-06-10

Riksdagens protokoll 2019/20:136 (pdf, 827 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:135

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument COM2020 233 till miljö- och jordbruksutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 31 juli. COM2020 450 till näringsutskottet

2020-06-09

Riksdagens protokoll 2019/20:135 (pdf, 558 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:134

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:134 Måndagen den 8 juni Kl. 11.0012.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Nermina Mizimovic S skulle tjänstgöra som ersättare för Tomas Kronståhl S under tiden för hans ledighet den 8 september1 december.

2020-06-08

Riksdagens protokoll 2019/20:134 (pdf, 263 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:133

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2019/20:172 till socialutskottet EU-dokument COM2020 220 till försvarsutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 30 juli. COM2020 223 och COM2020 405 till socialutskottet Åttaveckorsfristen

2020-06-05

Riksdagens protokoll 2019/20:133 (pdf, 182 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:132

1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 maj justerades. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter 2  Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda

2020-06-04

Riksdagens protokoll 2019/20:132 (pdf, 737 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:131

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:131 Onsdagen den 3 juni Kl. 09.0014.34 16.0016.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 maj justerades. 2  Anmälan om ersättare för statsråd Talmannen anmälde att Inga-Lill Sjöblom S skulle tjänstgöra som ersättare

2020-06-03

Riksdagens protokoll 2019/20:131 (pdf, 670 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:130

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:130 Tisdagen den 2 juni Kl. 13.0014.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning

2020-06-02

Riksdagens protokoll 2019/20:130 (pdf, 276 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:129

1  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 4 juni kl. 14.00. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2019/20:24 för tisdagen 26

2020-06-01

Riksdagens protokoll 2019/20:129 (pdf, 193 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:128

1  Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen Anf. 1  Socialminister LENA HALLENGREN SFru talman Det här är en debatt i en historisk tid. Det sker i en tid av kris, när äldreomsorgen uppmärksammas eftersom vi har tvingats se hur många som har smittats av covid-19 och fler också har avlidit

2020-05-29

Riksdagens protokoll 2019/20:128 (pdf, 278 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:127

1  Frågestund Anf. 1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Mikael Damberg, utrikesminister Ann Linde, utbildningsminister Anna Ekström och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne som faller

2020-05-28

Riksdagens protokoll 2019/20:127 (pdf, 232 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:126

1  Justering av protokoll Protokollet för den 6 maj justerades. 2  Anmälan om granskningsrapport Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till arbetsmarknadsutskottet: RiR 2020:13 Stöd och matchning ett valfrihetssystem för arbetssökande 3  Ärenden

2020-05-27

Riksdagens protokoll 2019/20:126 (pdf, 805 kB)