Dokument & lagar (9 684 träffar)

Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. SD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Polismyndigheten Fler polisanställda och höjda löner Sverigedemokraternas ambition,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:10 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:10 av Björn Söder SD Återinförande av det kungliga ordensväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra det kungliga ordensväsendet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fram till 1975 kunde den svenska statschefen,


Utskottsberedning: 2018/19:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:10 av Björn Söder (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:10 av Björn Söder (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:96 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:96 av Carina Ståhl Herrstedt SD Nationalsången Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Du gamla, du fria officiell status som Sveriges nationalsång och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har idag inte någon officiell


Utskottsberedning: 2018/19:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:96 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:96 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1573 av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1573 av Hans Wallmark m.fl. M Lagen om trossamfundet Svenska kyrkan och församlingstillhörighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri församlingstillhörighet inom Svenska kyrkan och därmed behovet av nödvändiga lagändringar och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1573 av Hans Wallmark m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1573 av Hans Wallmark m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:9 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:9 av Björn Söder SD Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer bör införas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 27 januari 1945


Utskottsberedning: 2018/19:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:9 av Björn Söder (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:9 av Björn Söder (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. SD Ny Brårapport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beställa en ny Brårapport om invandrarbrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var över 10 år sedan Brottsförebyggande rådet kom


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:48 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:48 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:287 Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag som innebär att Sametinget ska förordna


Utskottsberedning: 2018/19:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:48 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:48 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontrollrutiner och utredningar


Utskottsberedning: 2018/19:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:3000 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2977 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2977 av Johan Pehrson m.fl. L Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Liberalerna presenterar här en bred satsning för att kraftigt förstärka rättsstatens


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2977 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:2977 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 118 kB)

Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. L Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Arbetet mot terrorism behöver gå hand i hand med det långsiktiga och förebyggande


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. SD Åtgärder mot unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt straffmyndighetsålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om borttagen straffrabatt


Utskottsberedning: 2018/19:JuU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. M Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson (båda KD)

Motion till riksdagen 2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson båda KD Religionsfrihet för kristna flyktingar och konvertiter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studier med inriktning på kristofobiska hatbrott ska tas fram och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson (båda KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson (båda KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:524 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:524 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Det fria ordets dag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det fria ordets dag den 2 december bör ersätta första maj som helgdag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 2 december


Utskottsberedning: 2018/19:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:524 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:524 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:398 av Markus Wiechel SD Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpning av straffet för vårdslöshet med hemlig uppgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Outsourcing är


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm båda M Begravningsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att byta ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska kyrkan


Utskottsberedning: 2018/19:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. SD Registerkontroll vid arbete med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras för tidigare


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:114 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:114 av Magnus Persson SD Likställ våld mot polis- och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att likställa våld mot polis- och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:114 av Magnus Persson (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:114 av Magnus Persson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:509 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2018/19:509 av Joar Forssell L Komplettera straffsystemet med ett utbyggt skadeståndssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda straffsystemets utformning samt omfattning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:509 av Joar Forssell (L) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:509 av Joar Forssell (L) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:489 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:489 av Robert Hannah L Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att icke-svenska medborgare som begår brott riktade mot kvinnor alltid ska prövas mot utvisning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:489 av Robert Hannah (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:489 av Robert Hannah (L) (pdf, 72 kB)