Dokument & lagar (553 träffar)

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. s Bekämpa den grova kriminaliteten och brottens orsaker s96017 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 9 4 DEL I Ungdomskriminalitet och utsatthet 10 4.1 Bekämpa brottens orsaker 10 4.2 Ungdomar som begår


Utskottsberedning: 2008/09:CU13 2008/09:CU14 2008/09:JuU1 2008/09:JuU13 2008/09:JuU18 2008/09:JuU19 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:JuU24 2008/09:JuU27 2008/09:JuU4 2008/09:KrU6 2008/09:KU1 2008/09:KU18 2008/09:SkU22 2008/09:SoU12 2008/09:SoU14 2008/09:SoU16 2008/09:SoU17 2008/09:TU8 2008/09:UbU17 2008/09:UU10 2009/10:FöU3 2009/10:JuU10 2009/10:JuU12 2009/10:JuU13 2009/10:JuU14 2009/10:JuU21 2009/10:JuU7 2009/10:KU34
Riksdagsbeslut (79 yrkanden): 79 avslag

Motion 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 247 kB)

Motion 2008/09:K307 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:K307 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 1 Rikets styrelse v442 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K307 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ju346 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju346 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 4 Rättsväsendet v432 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2008/09:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju346 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 54 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk och jämställd äldrepolitik v505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Verklig valfrihet i vardagen 5 5 25 000 nya jobb för en bättre äldreomsorg 6 6 Ett äldreomsorgslyft för ökad kvalitet 7 6.1 Personalen äldreomsorgens


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:CU32 2008/09:FiU2 2008/09:KU23 2008/09:SoU13 2008/09:SoU19 2008/09:SoU24 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 134 kB)

Motion 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. s Investera i välfärdens kvalitet s68054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till Socialstyrelsen om kvalitetsinformation på hälso- och sjukvårdens område.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:AU7 2008/09:FiU22 2008/09:FiU29 2008/09:FiU3 2008/09:KU18 2008/09:SoU13 2008/09:SoU16 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 151 kB)

Motion 2008/09:Ju426 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju426 av Peter Eriksson m.fl. mp Införande av samtyckeskravet mp606 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inför samtyckeskrav i våldtäktsparagrafen 2 4 Samhällsproblemet mäns sexualbrott mot kvinnor 3 5 Miljöpartiets utredning 3 6 Samtyckesutredningens arbetsform 3


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju426 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2008/09:Ju26 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju26 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:192 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta v069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:192 Sveriges antagande av rambeslut om


Utskottsberedning: 2008/09:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju26 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ju1 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju1 av Carina Hägg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål s45077 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Maktordningen och jämställdhet 4 Attitydförändringar 6 Tidigare åtgärder 7 Nationell


Utskottsberedning: 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2008/09:Ju1 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 121 kB)

Motion 2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och kollektivtrafik mp852 1 Sammanfattning Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Under 1900-talet byggdes ett samhälle som är mycket beroende av fossila bränslen och med stor klimatpåverkan. Städer och samhällsstrukturer bygger på stor


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:FiU25 2008/09:KU16 2008/09:NU25 2008/09:SkU25 2008/09:SkU26 2008/09:TU13 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 480 kB)

Motion 2008/09:Ju204 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju204 av Rolf Gunnarsson m Polishögskola i Dalarna m1013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlägga en polishögskola till Falun. Motivering Det behövs en polishögskola till minst En sådan skola kan med fördel


Utskottsberedning: 2008/09:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju204 av Rolf Gunnarsson (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K224 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K224 av Jan Lindholm mp Nordisk konsekvensanalys mp715 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagstiftning ska ske med vetskap om nordiska effekter. Bakgrund Inom Nordiska rådets arbete redovisas ofta olika problem


Utskottsberedning: 2009/10:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K224 av Jan Lindholm (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K223 av Christer Winbäck (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:K223 av Christer Winbäck fp Utlandsmyndigheternas stöd till nödställda svenskar fp1224 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till nödställda svenskar utomlands. Motivering År 2006 gjorde svenskarna 12,6 miljoner


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K223 av Christer Winbäck (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K220 av Katarina Brännström (m)

Motion till riksdagen 2008/09:K220 av Katarina Brännström m Skydd för den personliga integriteten m1202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över aktuella regelverk så att den personliga integriteten skyddas på ett bättre sätt. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K220 av Katarina Brännström (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K216 av Eva Flyborg (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:K216 av Eva Flyborg fp Teckentolkning av riksdagens frågestund fp1041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa teckentolk vid riksdagens frågestunder. Motivering Det finns nästan två miljoner människor


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K216 av Eva Flyborg (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ju9 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju9 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:16 Godkännande av Dataskyddsrambeslutet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ till förstärkningar


Utskottsberedning: 2008/09:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju9 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ju8 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju8 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism s96016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte


Utskottsberedning: 2008/09:JuU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju8 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju7 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om


Utskottsberedning: 2008/09:JuU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju7 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ju5 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju5 av Esabelle Dingizian m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att myndighetssamverkan


Utskottsberedning: 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:Ju5 av Esabelle Dingizian m.fl. (mp) (doc, 54 kB)